06.11.2015, 09:49 | czytano: 1614

Oświadczenie ws. dzierżawy gruntów na Kasprowym Wierchu

ZAKOPANE. Do naszej redakcji wpłynęło dziś rano oświadczenie Janusza Rysia, prezesa Polskich Kolei Górskich ws. dzierżawy gruntów na Kasprowym Wierchu.
Publikujemy je w całości:
"Grunty na szczycie Kasprowego Wierchu, na których działamy należą do Skarbu Państwa oraz PTTK. Taki stan prawny jest od wielu lat ujawniony w księgach wieczystych i nie jest on dla PKG S.A. zaskoczeniem. Jak wielokrotnie informowaliśmy jesteśmy jedynie dzierżawcą – operatorem, który chce zainwestować w te tereny, aby zwiększyć ich atrakcyjność narciarską, przyciągnąć turystów do regionu, a tym samym wesprzeć wielokrotnie deklarowane działania samorządu lokalnego mające na celu przywrócenie Zakopanemu miana „Zimowej Stolicy Polski”.

Polskie Koleje Górskie S.A. już w 2013 r. przedstawiły plan inwestycji w Zakopanem obejmujący również inwestycje w rejonie Kasprowego Wierchu, m. in. modernizację kolei krzesełkowej w kotle Goryczkowym oraz górnej stacji kolei Kasprowy Wierch. Z uwagi na bardzo wysokie, kilkudziesięciomilionowe koszty tych inwestycji, jak każdy inwestor, musimy mieć gwarancję, że będziemy mogli długoterminowo prowadzić działalność na tym obszarze. Dlatego jesteśmy zainteresowani przedłużeniem aktualnych umów dzierżawy.

Podkreślamy, iż mamy już zawarte umowy dzierżawy z oboma współwłaścicielami terenów na szczycie Kasprowego Wierchu – z PTTK oraz ze Skarbem Państwa.

Umowa ze Skarbem Państwa będzie obowiązywała jeszcze przez 15 lat i dotyczy zarówno gruntów, jak i obiektów budowlanych – m.in. kolei. Na skutek zmiany ustawy starosta tatrzański przejął jedynie zarząd w imieniu Skarbu Państwa nad terenami na szczycie Kasprowego Wierchu. Wcześniej taki zarząd sprawował Tatrzański Park Narodowy, ale w zakresie samego przysługiwania prawa własności Skarbowi Państwa nie nastąpiły żadne zmiany.

Oznacza to, że zmienił się tylko „pełnomocnik”, który działa w imieniu Skarbu Państwa, co nie ma żadnego wpływu na ważność i skuteczność dotychczasowych umów i co starostwo potwierdziło w jednym z przesłanych do nas pism. Mimo że umowa dzierżawy obowiązuje przez jeszcze piętnaście lat, jesteśmy przekonani, że jej przedłużenie stanowić będzie mocną podstawę do przeprowadzenia planowanych inwestycji.

Dłuższa perspektywa dzierżawy wspomnianych terenów przez inwestora, jakim jest PKG, uzasadnia prowadzenie znacznych inwestycji gwarantujących miejsca pracy i zwiększających atrakcyjność turystyczną Zakopanego. Jest zatem w interesie wszystkich storn. Dlatego odbyliśmy spotkania z przedstawicielami Starostwa i TPN, podczas których wspólnie ustaliliśmy, że zostanie wypracowana formuła dzierżawy tych terenów przez Spółkę w dłuższym okresie. Czekamy na propozycje w tym zakresie, których złożenie zapowiedziały Starostwo i TPN.
Spółka PKG S.A. wystąpiła również do Burmistrza Miasta Zakopane o stosowne zgody, które umożliwią zrealizowanie całości lub części planowanych inwestycji, przede wszystkim na Kasprowym Wierchu i Gubałówce. Nie widzimy dzisiaj innego inwestora deklarującego i gotowego do podjęcia się tej rangi inwestycji w najbliższej przyszłości.

Do sukcesu tych projektów potrzebujemy przyjaznej atmosfery i współpracy innych zaangażowanych stron, w tym właścicieli i administratorów gruntów. Przede wszystkim zaś niezbędnych zgód administracyjnych, które zależą od lokalnego samorządu..

Polskie Koleje Linowe od dziesięcioleci stanowiły integralną część Zakopanego, co czyni naszą spółkę wyjątkowym inwestorem. Doskonale wiemy jak planować inwestycje rozwojowe przy jednoczesnym zachowaniu walorów przyrodniczych Tatrzańskiego Parku Narodowego i pozostałych terenów, na których znajdują się nasze ośrodki. Zaplanowane i prowadzone przez nas inwestycje będą realizowane z poszanowaniem tatrzańskiej przyrody. Współpracujemy w tym zakresie z TPN.

Pragniemy również podkreślić, że PKG jest jednym z największych pracodawców w regionie. Zatrudniamy ponad 200 osób na umowy o pracę. Wielomilionowe podatki, które spółka odprowadza do budżetu państwa i samorządu stanowi znaczące wsparcie budżetu lokalnej społeczności".

oprac. r/
komentarze
kaju12.11.2015, 17:26
Do górala. Zyski się odprowadza jak się je ma. Przez nastepne kilka lat będą inwestycje a dopiero potem zyski. Masz szanse zainwestować a zyski trafią do ciebie. Tak jest na całym świecie. Zakopane to PARK NARODOWEJ GŁUPOTY. Śmietnik, jarmark /.../

Naruszenie regulaminu. Moderator.
dziadu06.11.2015, 19:24
115KM: ty możesz sobie naśnieżać swoje podwórko o ile go masz.
115KM06.11.2015, 17:57
Brawo. Niech doprowadzą do tego, żeby rejon Kasprowego był NAŚNIEŻANY dla narciarzy. Byłoby pół roku jazdy na nartach w POLSCE. Tak, tak, ekolodzy, postępu cywilizacyjnego nie da się zatrzymać.
góral06.11.2015, 11:08
PKL przed sprzedażą, oprócz wielomilionowych podatków odprowadzały jeszcze zysk.
Do Skarbu Państwa, nie do Luxemburga.
Zobacz pełną wersję podhale24.pl