29.04.2016, 08:10 | czytano: 1908

Przyjęto plan rozwoju Szczawnicy (wizualizacje)

Radni jednogłośnie przyjęli Plan Rozwoju Uzdrowiska, czyli dokument strategicznego planowania rozwoju miasta w najbliższych latach. Plan realizowany ma być od kwietnia br. do grudnia 2023 roku.
Plan Rozwoju Uzdrowiska obejmuje wszystkie trzy strefy uzdrowiskowe w Szczawnicy, ze szczególnym uwzględnieniem interwencji w strefie A i B Uzdrowiska. Obszar objęty planem obejmuje 3 289,79 ha.
W dokumencie zapisano "modernizację i rozbudowę bazy sanatoryjno-uzdrowiskowej, potrzebę dostosowania oferty uzdrowiskowej do zmiany stylu życia współczesnego społeczeństwa, rozwój i rozbudowa urządzeń uzdrowiskowych, rewitalizację przestrzeni publicznej w centrum uzdrowiska, podnoszenia jakości i standardu usług uzdrowiskowych i leczenia sanatoryjnego, budowę markowych produktów turystyczno-rekreacyjnych związanych z turystyką aktywną, rekreacyjną i specjalistyczną w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze, w tym wykorzystujące unikatowe położenie transgraniczne na styku dwóch parków narodowych: PPN i PIENAP, rozbudowę i modernizacja publicznych oraz komercyjnych obiektów sportowo-rekreacyjnych, budowę wewnętrznej sieci powiązań i kooperacji samorządu lokalnego z przedsiębiorstwami turystycznymi i uzdrowiskowymi, a także aktywny udział Szczawnicy w organizacji letnich i zimowych imprez sportowo-rekreacyjnych (lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych), które przyczyniają się do budowy i popularyzacji Szczawnicy jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji."

Kolejne cele to m. in. budowa transgranicznego produktu turystycznego opartego o wartości przyrodniczo-krajobrazowe i wielokulturowe dziedzictwo polsko-słowackiego pogranicza, realizacja dużych wydarzeń kulturalno-społecznych promujących Szczawnicę w skali regionalnej i ponadregionalnej oraz tworzącej wartościową ofertę dla turystów i kuracjuszy oraz radykalną poprawę jakości powietrza na obszarze uzdrowiska.

W ramach Planu Rozwoju Uzdrowiska zapisano też budowę Tężni Solankowej, siłowni zewnętrznej, kwitnących ogrodów i parkingu w Uzdrowisku Szczawnica (inwestycja planowana przez Sanatorium Dzwonkówka) i rewitalizację Górnego Parku Zdrojowego w Szczawnicy wraz z elementami małej architektury (projekt zgłoszony przez Fundacje Andrzeja Mańkowskiego).

UMiG Szczawnica, opr.s/
zobacz także
komentarze
UM29.04.2016, 20:19
Kolejny fajny plac w centrum dla szczawnickich "żuli" zrobią.Jeden już jest przy zejściu pod kolejkę obok słoni. No chyba że wreszcie burmistrz zmobilizuje nic nie robiących strażników miejskich do zlikwidowania tych szczawnickich "kwiatków".
Zobacz pełną wersję podhale24.pl