23.05.2016, 12:20 | czytano: 2738

Kolejny etap wojny wójta z opozycją

Radny Tadeusz Królczyk największy antagonista obecnego wójta gminy Ochotnicy Dolnej Stanisława Jurkowskiego stracił stanowisko przewodniczącego komisji statutowej. Miała ona zająć się wprowadzaniem zmian w statutach sołectw. To kolejne stanowisko, które stracił Królczyk, wcześniej był przez 5 miesięcy przewodniczącym Rady Gminy, ale został z tej funkcji też odwołany.
Według Królczyka, jego odwołanie jednoznacznie świadczy, o tym że wójt w ten sposób walczy z opozycją. - Wójt skierował oficjalny pisemny wniosek do Rady Gminy o rozwiązanie komisji statutowej – twierdzi Tadeusz Królczyk. - To była przygotowywana od dawna akcja. Najpierw 17 marca Franciszek Ziemianek zrezygnował z członkostwa w komisji statutowej usprawiedliwiając się, że jako nowy przewodniczący rady gminy ma dużo obowiązków. Potem dwoje radnych z komitetu wójta przestało przychodzić na posiedzenia komisji zwoływane przeze mnie w efekcie czego 5-cio osobowa komisja nie mogła obradować z powodu braku kworum.
Stanisław Jurkowski w swoim wniosku do radnych o uchylenie uchwały o powołaniu doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Ochotnica Dolna, przekonuje że pomimo prawie rocznego okresu działalności komisja nie zdołała wypracować żadnych spójnych projektów zmian statutów. Wójt wolałby, aby powołać zespół roboczy złożony z kilku radnych i pracowników gminy. To właśnie ten zespół miałby opracować projekty statutów poszczególnych sołectw, które następnie zaopiniowałaby cała rada gminy.

Dla radnego Królczyka zarzuty wójta są bezpodstawne, gdyż jak mówi - przedstawił 20 stycznia prawnikowi urzędu gminy mecenasowi Krzysztofowi Smadze do zaopiniowania projekt statutu. Prawnik wydał takową 17 marca.

- Innym motywem likwidacji komisji jest wg mnie chęć przejęcia przez wójta pełnej kontroli nad sołectwami i ich budżetami – uważa Królczyk. - A pokusa jest wielka, ponieważ w odróżnieniu od innych gmin nasze budżety sołeckie są ogromne. W 2016 r. łącznie jest to kwota ok. 2 mln zł. Obowiązuje zasada, że podatki płacone przez mieszkańców i osoby prawne z danego sołectwa wracają do tego sołectwa. Jedne w całości a inne dzielone są proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

Ostatecznie radni zdecydowali jednak, aby odwołać radnego Tadeusza Królczyka z funkcji przewodniczącego komisji statutowej Rady Gminy Ochotnica Dolna.

Józef Słowik
komentarze
Lolek23.05.2016, 20:58
Co to B.... ten wójt?
Zobacz pełną wersję podhale24.pl