13.01.2017, 12:27 | czytano: 5984

Spotkanie noworoczne władz powiatu: przemówienia, medale i wyróżnienia (zdjęcia)

Fot. Michał Adamowski
NOWY TARG. W siedzibie szkoły muzycznej odbyło się Spotkanie Noworoczne Starosty Nowotarskiego. Jego głównymi punktami były noworoczne przemówienie starosty Krzysztofa Fabera oraz wręczenie Medali Pamiątkowych Podhala i wyróżnień osobom zasłużonym dla sportu, rozwoju i promocji powiatu nowotarskiego.
Spotkanie prowadził Marcin Kudasik. W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej zebrali się m.in. podhalańscy samorządowcy, radni, dyrektorzy szkół, placówek i instytucji, przedstawiciele organizacji społecznych, kulturalnych i sportowych. Obecni byli członkowie zarządu powiatu: starosta Krzysztof Faber, wicestarosta Władysław Tylka, urzędujący członek Bogusław Waksmundzki oraz Franciszek Sojka.
Medale Pamiątkowe Podhala otrzymali w tym roku: Czesława i Stanisław Sobczykowie z Ratułowa (kierownicy kilku zespołów regionalnych), Józefa Kuchta z Łopusznej (wieloletnia dyrektor tamtejszego ośrodka kultury), Tadeusz Wiśniowski z Nowego Targu (legendarny i zasłużony modelarz), Renata Kałuża z Czarnego Dunajca (taterniczka i parakolarka), Katarzyna Niewiadoma z Ochotnicy Górnej (kolarka szosowa).

Następnie wręczono pamiątkowe dyplomy z podziękowaniem za osiągnięcia w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej. Dyplomy za szczególne zasługi dla rozwoju sportu szkolnego otrzymali: Edward Pazdur – nauczyciel, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Ludźmierzu, Robert Szopiński – nauczyciel Gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki w Nowym Targu, Jolanta Kowalska – dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki w Nowym Targu, Przemysław Kępa – nauczyciel Zespołu Szkól Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu, Ryszard Gruszka – dyrektor Zespołu Szkól Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu, Izabela Bąk- nauczyciel Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krościenku n/Dunajcem, Małgorzata Koterba –dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krościenku n/Dunajcem, Sławomir Plewa – nauczyciel Gimnazjum Nr 3 w Ochotnicy Górnej, Kunegunda Cebula – dyrektor Gimnazjum Nr 3 w Ochotnicy Górnej, Michał Morawczyński – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nm/Dunajcem, Krzysztof Waksmundzki – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nm/Dunajcem, Krzysztof Faron – nauczyciel Zespołu Szkół w Skawie, Marek Kościelniak – dyrektor Zespołu Szkół w Skawie, Michał Talaga – nauczyciel Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Rabie Wyżnej, Edyta Miśkowiec – dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Rabie Wyżnej, Wiesław Perucki – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce Zdroju, Marek Świder – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusz Romera w Rabce Zdroju.

Zbiorową odznakę za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej otrzymało I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, w imieniu którego wyróżnienie odebrała dyrektor Maria Kopeć, a Medal za zasługi w rozwoju sportu szkolnego otrzymał Witold Chamuczyński, zawodnik, nauczyciel i propagator koszykówki z Nowego Targu.

Oprawę artystyczną spotkania stworzyły zespoły„Triola”, „Triole” i „Triolki” z pracowni muzycznej „Triolki” z Rabki-Zdroju, zespół „Tatry” z Ratułowa oraz zespół „ Młodzi Łopuśnianie”.

Tradycyjnym punktem Spotkania Noworocznego było przemówienie starosty Krzysztofa Fabera. Starosta podsumował w nim ubiegłoroczne dokonania powiatu oraz złożył podziękowania wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w ich zrealizowanie. Na koniec złożył zebranym okolicznościowe życzenia. Oto pełna treść przemówienia:

"Szanowni Państwo,
Z radością i zaszczytem witam Państwa na naszym tradycyjnym wspólnym spotkaniu noworocznym. Pragnę wyrazić wszystkim wdzięczność za przyjęcie zaproszenia i uświetnienie tej uroczystości swoim przybyciem.

Spotkanie noworoczne to nie tylko okazja do wspólnego złożenia sobie życzeń, ale również czas podsumowań i refleksji nad naszymi dokonaniami i planami na przyszłość.

W roku 2016 Powiat Nowotarski realizował dobrze swoje zadania, rozwijał się, dużo inwestowaliśmy, zwłaszcza w zakresie edukacji i dróg powiatowych. Sytuacja finansowa Powiatu jest dobra.

W 2016 roku obszarze edukacji jednym z najważniejszych a zarazem największym zadaniem była budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica. Nowoczesnego, pasywnego obiektu, który służy zarówno uczniom szkoły, jak i społeczności miasta i powiatu. Inwestycja realizowana była od maja 2015 r., a jej całkowity koszt wyniósł ponad 8,2 mln zł. Budowa hali to jeden z elementów polityki oświatowej powiatu, która jak Państwo wiecie jest realizowana konsekwentnie od 2007 roku, a jej głównym celem jest utrzymanie wysokich standardów oraz ciągłe podnoszenie jakości oraz warunków kształcenia w naszych szkołach.

Kolejnym ważnym projektem realizowanym w ubiegłym roku była przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu, polegająca na budowie internatu wraz z łącznikiem. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2017, a ich wartość wyniesie prawie 5,5 mln. Spośród większych przedsięwzięć pragnę wspomnieć o zadaniu polegającym na wymianie pokrycia dachowego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu o wartości prawie 700 tys. zł, a także o robotach budowlanych związanych z przebudową klatki schodowej i sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 opiewających na kwotę ponad 732 tys. zł. W sumie na infrastrukturę edukacyjną w roku 2016 przeznaczyliśmy prawie 15,5 miliona złotych. Nakłady poniesione na zadania związane z oświatą to nie tylko wymienione budowy oraz remonty, ale również szereg innych projektów. Jednym z nich była inicjatywa, pn. „Integracja w Powiecie Nowotarskim w ramach Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych. Edycja trzecia”, która została zrealizowana w naszej placówce, tj. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, a jej głównym założeniem była integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną . Projekt został dofinansowany ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 45 tys. zł.

Szanowni Państwo!Podkreślić należy także bardzo dobra pracę naszych szkół co przekłada się na wysokie wyniki osiągane w rankingach, konkursach oraz wysoki poziom zdawalności matur uczniów naszych placówek.
Liczne inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju edukacji przez powiat zostały docenione przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która przyznała nam zaszczytny tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji 2016”. Zdobywając już po raz czwarty ten tytuł powiat otrzymał tym samym Srebrny Certyfikat oraz nadzwyczajne wyróżnienie „Lidera Jakości Kształcenia”. Uznaniem recenzentów z Komisji Certyfikacyjnej cieszył się m.in. program doposażenia placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Pozytywnie oceniono również fakt, że Powiat Nowotarski od lat prowadzi efektywną politykę oświatową, wykazując profesjonalizm w zakresie planowania, wdrażania i zarządzania strategicznego w edukacji, w tym kierowania projektami edukacyjnymi – nierzadko projektami o innowacyjnym charakterze, opartymi na autorskich pomysłach i oryginalnych rozwiązaniach, tak programowych, jak i organizacyjnych.
Rok 2016 pozwolił zrealizować również szereg inwestycji z zakresu komunikacji oraz infrastruktury. Prężne działania naszej jednostki - Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, doprowadziły do poprawy jakości dróg i innej infrastruktury. (Efekty prowadzonej polityki są widoczne gołym okiem i odczuwalne dla mieszkańców, a także przebywających turystów.)

Nakłady na infrastrukturę drogową wyniosły w zeszłym roku prawie 23 mln zł, z czego ponad 6 mln złotych pozyskanych zostało ze środków budżetu państwa a ponad 5 mln zł pochodziło z środków budżetu gmin. Łącznie zmodernizowano ok. 9 km nawierzchni jezdni, wykonano lub obudowano prawie 9 km chodników, przebudowano lub odbudowano 8 obiektów mostowych oraz 6 przepustów. Do najważniejszych zadań w tym zakresie możemy zaliczyć przebudowę drogi powiatowej z Zubrzycy Górnej do Łętowni w miejscowości Zubrzyca Górna oraz drogi Krościenko – Szczawnica w miejscowościach Szczawnica i Szlachtowa.

Przy okazji podsumowania inwestycji drogowych chciałbym podkreślić, że ich realizacja nie byłaby możliwa bez współpracy i zaangażowania samorządów gminnych. Dlatego z tego miejsca pragnę bardzo serdecznie podziękować wójtom, burmistrzom i radom gmin za zaangażowanie oraz wsparcie finansowe. Mam nadzieję na dalszą tak owocną współpracę, która będzie przejawiać się wzrostem jakości dróg oraz komfortem podróżowania po terenie naszego powiatu.
Bardzo dobrze ocenić należy funkcjonowanie w ubiegłym roku Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Placówka realizuje swoje bieżące zadania, a równocześnie wygospodarowuje środki, dzięki którym może realizować również wydatki inwestycyjne. W ostatnim czasie zakupiono sprzęt medyczny i urządzenia w łącznej kwocie ponad 1,5 mln zł pokrytych ze środków własnych. Dodatkowo w ramach leasingu zakupiono aparaty RTG i USG za kwotę prawie 1,5 mln zł. Jednostka przeprowadziła także modernizację własnej infrastruktury w łącznej kwocie ponad 424 tys. zł z własnego budżetu. Natomiast w ramach darowizn szpital otrzymał karetkę o wartości ok. 474 tys. zł od Wojewody Małopolskiego oraz od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o wartości ponad 424 tys. zł.

Jakość świadczonych usług oraz wysoki standard nowotarskiego szpitala potwierdzają zdobyte certyfikaty. Jednostka otrzymała Statuetkę oraz Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelni w Ochronie Zdrowia 2016”, Certyfikat „Bezpieczny Szpital” za zajęcie miejsca wśród 100 najlepszych szpitali w Polsce, oraz po raz pierwszy Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia. Ponadto dyrektor Marek Wierzba otrzymał nagrodę specjalną „Rzetelny Menedżer”, która potwierdza, że szpital funkcjonuje w oparciu o najwyższą jakość, innowacyjność i profesjonalizm. Należy także zaznaczyć, że szpital w 2016 roku zakończył spłatę kredytu w wysokości 30mln.

Również w dziedzinie kultury i sportu rok 2016 był owocnym okresem. Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu zorganizowało ponad 220 wydarzeń sportowych i kulturalnych. W zajęciach plastycznych oraz sportowych pozalekcyjnych brało udział ok. 1000 osób. Dzieci uczestniczące w zajęciach pracowni plastycznych zdobyły ponad 200 nagród, prawie 200 wyróżnień w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, rejonowych i miejskich.
Grupa teatralna „Lalkarze” ze Spytkowic działająca pod patronatem Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu w ubiegłym roku po raz kolejny zdobyła wiele cennych nagród: m.in. pierwsze miejsce na 46. Ogólnopolskich Spotkaniach Amatorskich Teatrów Lalek w Strzelcach Opolskich oraz pierwsze miejsce w X Spotkaniach Mistrzów Teatru, odbywających się w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej Pacanów-Chorwacja 2016.
Wieloma sukcesami i osiągnięciami kontynuowanymi od lat może poszczycić się zespół wokalny Triola z Pracowni Muzycznej TRIOLKI Rabce-Zdrój przy Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu .Zespół ten zdobył po raz kolejny pierwszą nagrodę na Euro festiwalu " Orfeo in Italia " w Lido di Jesolo koło Wenecji. Zespół reprezentował Polskę z nominacji za zdobycie głównych nagród w krajowych festiwalach.

W 2016 roku po raz kolejny obroniliśmy swoją wysoką drugą pozycję w ogólnej klasyfikacji powiatów w ramach „Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży” Szkolnego Związku Sportowego za rok szkolny 2015/16, ustępując miejsca tylko miastu Kraków. Wysoko w tej klasyfikacji uplasowały się także szkoły z terenu naszego powiatu. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr1 w Nowym Targu wśród szkół ponad gimnazjalnych wywalczył sobie drugą lokatę w Małopolsce.

W minionym roku obchodziliśmy jubileusz 80-lecia powstania Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju. Przy tej okazji została przygotowana wystawa pt. “O Rabczańskich rzemieślnikach”, wydano folder do wystawy i nakręcono film dokumentalny. W ramach jubileuszu zorganizowana została I Ogólnopolska Konferencja pt. “Tradycyjne rzemiosło i przemysł wiejski w Karpatach Polskich”, nad którą patronat objęła Rada Naukowa UJ w Krakowie.
Był to pracowity czas również dla Teatru Lalek „Rabcio”, który w ciągu ubiegłego roku przygotował dwie premiery oraz zagrał ponad 200 przedstawień, które łącznie zgromadziły widownię w liczbie 35 tys. osób.

Dzięki aktywnym poszukiwaniom zewnętrznych źródeł finansowania naszych przedsięwzięć, pozyskaliśmy środki m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w łącznej wysokości ponad 175 tys. zł, które zostały przeznaczone na: inwentaryzację i opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów prywatnych na terenie powiatu; podłączenie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz na organizację wyjazdu nad Morze Bałtyckie dla 42 dzieci z pieczy zastępczej.
Rok 2016 to kolejny rok w którym szkoły aktywnie włączyły się w projekty dot. wymian międzynarodowych biorąc udział projektach Erasmus Plus i POWER dotyczących realizacji praktyk zawodowych i staży zagranicznych, na które pozyskano kwotę ponad 147 tyś Euro i 414 tyś zł. Ponadto rozpoczęto realizację projektu dot. podnoszenia kwalifikacji nauczycieli o wartości 70 tyś zł. oraz projekt rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w zakresie fizyki i chemii w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, Realizowana kilka lat zakup pracowni (1,6 mln.).

Ponadto podpisana została umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rabce-Zdroju w kwocie blisko 1,9 mln zł.

W ubiegłym roku pozyskaliśmy również środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na modernizację czterech dróg powiatowych: w miejscowości Skrzypne (blisko 400 tys. zł), w miejscowości Lipnica Mała ( ponad 590 tys. zł), w miejscowości Raba Wyżna (ponad 480 tys. zł) oraz w miejscowości Zubrzyca Górna ( ponad 1,5 mln zł). W/w projekty będą realizowane w latach 2017-2018.

Przy okazji dzisiejszego spotkania chciałbym przekazać wyrazy uznania dyrektorom i pracownikom powiatowych jednostek i służb. Bardzo dziękuję Policji, Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego za profesjonalną realizację zadań oraz bardzo dobrą współpracę z władzami Powiatu Nowotarskiego.

Na zakończenie tego podsumowania chciałbym podziękować również wszystkim współpracującym z nami samorządom i innym instytucjom, radnym, członkom zarządu, pracownikom starostwa, szkołom za Waszą pracę, wysiłek i wolę współdziałania, skutkującą widocznymi efektami. Bardzo serdecznie dziękuję.

Szanowni Państwo, kilkanaście dni temu przywitaliśmy Nowy Rok 2017. Mam nadzieję – i tego życzę nam wszystkim –  że w nowym roku spełnią się nasze plany i zamierzenia, a praca i współdziałanie zaowocują dalszym rozwojem, konkretnymi korzyściami dla mieszkańców naszych miast i gmin, stając się dla nas źródłem osobistej satysfakcji".

Koniec wszyscy członkowie zarządu podsypali publiczność owsem.

r/ zdjęcia Michał Adamowski
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
ale to się zmieni13.01.2017, 21:04
Jak to możliwe ze PiS nie rządzi w powiecie, nie rządzi w mieście ?
A wielu wspaniałych działaczy PZPR chciałoby jeszcze porządzić... a został im tylko euroregion
emerytka13.01.2017, 18:21
Polecam męski salon fryzjerski...
CIEKAWSKI13.01.2017, 17:59
I, co dalej?! Może od poniedziałku nie trzeba chodzić do roboty, tak ?!!
ceperka13.01.2017, 17:17
Jak te przemówienia były takie jak ten artykuł to medale powinna dostać publiczność za cierpliwość
izydor13.01.2017, 17:10
Rób ta ino rób iza, coby na Ciebie nigdy nikt nienarzykoł:)
tutejszy13.01.2017, 16:35
Teraz czas na podwyżki...
iza13.01.2017, 13:30
Nic ino świętować i się nadymać. A robić nie ma komu.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl