19.05.2018, 09:50 | czytano: 3551

Ponad cztery miliony dla dzieci z gminy Kościelisko (zdjęcia)

Fot. Piotr Korczak
W Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku odbyła się konferencja z okazji otwarcia projektu „Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Kościelisko”.
Wśród uczestników, których na początku spotkania przywitał wójt gminy Bohdan Pitoń, znaleźli się przedstawiciele biorących udział w projekcie stowarzyszeń oraz instytucji działających w sferze pomocy publicznej.
Gmina Kościelisko na realizację projektu otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wysokości nieco ponad 4 miliony złotych. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020.

Jego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Kościelisko poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki i wychowania w ramach placówek wsparcia dziennego. Skorzysta z nich łącznie 150 dzieci i młodzieży w wieku do 18 roku życia. Placówki zostaną utworzone w Kościelisku w budynku remizy OSP oraz w Dzianiszu w nowo wybudowanym budynku gminnym.

W ramach działalności PWD poprowadzi działania:

- profilaktyczno-terapeutyczne polegające na prowadzeniu zajęć o charakterze terapeutycznym m.in. hipoterapia

- edukacyjne polegające na pomocy w odrabianiu lekcji

- korekcyjno-kompensacyjne poprzez prowadzenie zajęć dla uczniów ze specyficznymi

trudnościami w nauce

- rekreacyjno-sportowe rozwijające sprawność fizyczną obejmujące m.in. gry zespołowe piłka
ręczna, nożna jak również basen, zimą narty.

- wychowawcze rozwijające m.in artystyczne.

Zostanie zorganizowana „Szkoła dla rodziców” w Kościelisku ii Dzianiszu. Szkoła dla rodziców ma za zadanie pokazać, że wychowanie - to budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych w różnych sytuacjach społecznych, podstawą których jest właściwa komunikacja, a nie sztywne trzymanie się pewnych metod wychowawczych, stereotypów i mitów.

Ponadto dla każdego dziecka z rodziną przy współpracy z psychologiem, pedagogiem i innym specjalistom zostanie opracowany indywidualny program wsparcia. Następnie zostaną ustalone formy i metody pracy z uczestnikami placówki i ich rodzinami.


Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację projektu są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Aktywności Społecznej „Zrozum by Pomagać” i Krakowska Fundacja Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii”.

W trakcie konferencji można było wysłuchać dwóch prezentacji. Temat pierwszej z nich, którą poprowadził znany psychoterapeuta Ryszard Izdebski brzmiał „Nowe dziecko, nowa rodzina. Doniesienia z frontu rodzicielstwa”. O „Zmieniającej się młodzieży w zmieniającym się świecie” opowiedział psychiatra Krzysztof Szwajc.

pk/zdj. Piotr Korczak
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl