23.09.2018, 22:50 | czytano: 4364

W poniedziałek MPEC rozpoczyna sezon grzewczy

zdj. Michał Adamowski
NOWY TARG. Ciepło w domach korzystających z usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej pojawi się już 24 września. W tym sezonie grzewczym skorzystają z ciepła miejskiego oraz z ciepłej wody użytkowej również użytkownicy, którzy podpięci zostali do sieci zaledwie dwa tygodnie temu.
Wymieniono prawie kilometr sieci wzdłuż ulicy Podhalańskiej, a aktualnie trwa podłączanie pierwszych klientów indywidualnych na ul. Szaflarskiej oraz na Na Równi.
Nowotarski MPEC, zlokalizowany w jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast Małopolski, otrzymał bezzwrotne dofinansowanie z NFOŚiGW w wysokości ponad 10 mln zł. Otrzymane fundusze powiększył o kolejne 7 mln zł z budżetu spółki, co dało łączną kwotę 17 mln zł na rozbudowę i modernizację sieci w Nowym Targu do końca 2022 roku. Równolegle spółka ma realne plany pozyskiwania ciepła z głębi ziemi oraz wykorzystywania energii cieplnej, będącej odpadem w produkcji prądu.

Wraz z przyjęciem dofinansowania, MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. zobowiązał się do wykonania 11,7 km sieci ciepłowniczych preizolowanych (w tym ponad 5,7 km nowych oraz ponad 6,0 km zmodernizowanych). Podczas modernizacji zostaną wymienione kanałowe sieci ciepłownicze, w większości ponad 40-letnie na nowe, które zmniejszą straty ciepła.

W mieście pierwsze odcinki sieci powstawały w latach 70. i 80., ich rozbudowa szła w parze z silnym rozkwitem osiedli mieszkaniowych. Absolutnym przełomem są najbliższe 5-letnie plany, które zakładają podłączenie do sieci jednorodzinnych budynków z centrum miasta. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii Nowego Targu ciepło systemowe dotrze do odbiorców indywidualnych. Ten krok wyróżnia MPEC Nowy Targ również na tle innych MPEC-ów, ponieważ inne spółki niechętnie przyłączają drobnych odbiorców, z powodu małej opłacalności inwestycji. Kolejnym wyróżnikiem jest wzbogacenie oferty o ciepłą wodę użytkową, która dostępna będzie dla użytkowników przez cały rok. Tylko część spółek miejskich w skali kraju decyduje się na takie działanie z obawy o poniesienie kosztów.

MPEC planuje wykorzystywać lokalne zasoby naturalne do produkcji ciepła. Za 5 lat magistralą ciepłowniczą będzie transportowana ciepła woda z Bańskiej Niżnej do Nowego Targu, która ogrzana zostanie w źródle geotermalnym. Ceny za ciepło sieciowe i ciepłą wodę użytkową będą zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki niezależnie od Geotermii.

Wraz z członkami Klastra Energii „Zielona Generacja - Nowy Targ”, który powstał w 2017 r., spółka chce osiągnąć jak największą samowystarczalność energetyczną miasta, poprzez kogenerację opartą o paliwo biogazowe z oczyszczalni ścieków oraz gaz ziemny. Nowotarski klaster, jako jedyny z 33 zgłoszonych do Ministerstwa Energii, otrzymał certyfikat, co w przyszłości umożliwi otrzymywanie dotacji na rozwój inicjatywy. Koordynatorem projektu został nowotarski MPEC. Plan klastra przewiduje zbudowanie wirtualnej elektrowni tzn., że w dużych obiektach członków, czyli w Szpitalu, MPEC-u i MZWIK-u planowana jest zabudowa agregatów kogeneracyjnych do produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. Jedną z lokalizacji będzie źródło ciepła – kotłownia należąca do MPEC Nowy Targ Sp. z o.o., w którym planowane jest wykorzystanie ciepła odpadowego z produkcji prądu, jako uzupełnienie źródła geotermalnego. Takie działanie pozwoli na większą elastyczność systemu ciepłowniczego w dostawach ciepła do odbiorców. Przyjazny środowisku MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. od lat dba o wykorzystywanie najnowocześniejszej technologii do produkcji ciepła. Energię cieplną otrzymuje w wyniku spalania węgla w ciepłowni w temperaturze około 1200 stopni Celsjusza. Korzysta jednak z węgla niskozasiarczonego (o zawartości siarki poniżej 0,6 %), który sprawia, że do powietrza wydostają się neutralne dla zdrowia ilości dwutlenku siarki. Dlatego spółka nie musi wykorzystywać instalacji do odsiarczania spalin, która jest droga i w efekcie podniosłaby koszt wytwarzania energii cieplnej. W 2016 roku zainstalowała filtry na kominach ciepłowni, które spowodowały redukcję emisji trujących substancji do atmosfery z 400 miligramów m3 pyłów do 20 miligramów. MPEC podlega również kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz niezależnego, akredytowanego laboratorium, które bada zawartość spalin powstających w wyniku spalania węgla.
Po 2022 roku, czyli po realizacji obecnego planu, MPEC będzie starał się o redukcję kosztów wytwarzania ciepła przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjnej ceny w porównaniu z innymi mediami. Nieodzownym stanie się rozwój sieci ciepłowniczej w nowych kierunkach, jak również za tym idąca rozbudowa źródła ciepła.

Rozbudowę miejskiej sieci ciepłowniczej realizowanej przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. wspiera kampania edukacyjna pod nazwą „Uwaga! Zły piec”, która ma na celu przybliżyć problem smogu mieszkańcom Nowego Targu oraz zaprezentować alternatywne, ekologiczne źródła ciepła.

mat. prasowy, opr. s/
zobacz także
komentarze
okił25.09.2018, 18:15
Fajnie jeszcze jakby te wszystkie domy, które stoją w obrębie blokowisk, podłączono. Bo tu niby taka dobra kotłownia, atesty, filtry itp, a tymczasem jak sąsiad z jednego domu za ulicą zacznie baciokami palić, to nie idzie okna otworzyć...
Moni24.09.2018, 19:23
Zimno A tu 24 września brak ogrzewania w blokach
Zobacz pełną wersję podhale24.pl