31.10.2018, 11:08 | czytano: 4751

Po 39 latach pracy w gminie odchodzi na emeryturę. Teraz będzie radną

Pracownicy Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych pożegnali Irenę Rataj, która po 39 latach pracy w gminie przeszła na emeryturę.
Podziękowanie za wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz lokalnego samorządu w imieniu wszystkich pracowników urzędu gminy i radnych złożyli wójt Jakub Jamróz oraz  przewodniczący Rady Gminy Łapsze Niżne Zdzisław Majerczak.
Irena Rataj bogate doświadczenie zawodowe zdobyła pracując od roku 1978  na stanowisku asystenta geodety w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Nowym Sączu,  Oddział w Nowym Targu. Od kwietnia 1979 do lipca 1990 r. pełniła funkcję geodety gminnego  w Urzędzie Gminy w Łapszach  Niżnych, realizując  miedzy innymi zadania z zakresu ewidencji gruntów, gospodarki nieruchomościami i administracji geodezyjnej. W latach  1990 – 2007  pełniła funkcję sekretarza Gminy Łapsze Niżne, realizując szereg zadań związanych z funkcjonowaniem i organizacją pracy Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych. Od roku 2007 powierzono jej funkcję geodety gminnego i inspektora ds. geodezji, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym. W styczniu 2016 r. uzyskała awans  na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie  Gminy w Łapszach Niżnych.

W tegorocznych  wyborach samorządowych  Pani Irena Rataj z powodzeniem kandydowała do Rady Powiatu Nowotarskiego a tym samym będzie reprezentować gminę Łapsze Niżne w radzie powiatu w  najbliższej  kadencji.

Irena Rataj ze wzruszeniem podziękowała wszystkim kolegom i koleżankom za współpracę i okazane wsparcie, życząc dalszych sukcesów, dobrych relacji i miłości w myśl słów ks. Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”.

Źródło: UG Łapsze Niżne, oprac. r/
Zobacz pełną wersję podhale24.pl