08.09.2019, 17:37 | czytano: 3901

Rozpoczęto prace na ul. Słonecznej w Kluszkowcach

zdj. UG Czorsztyn
Niebawem położona zostanie nowa nawierzchnia. Zanim to nastąpi, muszą zostać wykonane niezbędne prace związane z przygotowaniem ulicy do zapowiadanej modernizacji.
Obecnie wykonawca robót rozpoczął rozbiórkę chodników, kolejnym etapem będą prace związane z tzw. przekładką chodników z dostosowaniem do nowej niwelety jezdni, oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej, by ostatecznie nałożyć jej nową warstwę.

Ponadto w ramach modernizacji drogi wykonana zostanie min. studzienka ściekowa, regulacja wpustów ściekowych oraz włazów kanałowych czy budowa chodnika z kostki betonowej.

Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe ZIBUD, które zgodnie z zawartą umową zakończy roboty drogowe w terminie do 18 października 2019 r. Modernizacja ul. Słonecznej jest możliwa dzięki środkom pozyskanym przez samorząd w ramach promesy na usuwanie skutków powodzi przyznanej przez Wojewodę Małopolski.


Wartość prac objętych umową wynosi 659 619,76 zł brutto, wartość dotacji z budżetu państwa stanowi kwotę 346 715, 00 zł. Kwota 312, 904, 76 zł stanowi środki własne zabezpieczone na powyższy cel w budżecie Gminy Czorsztyn.

opr. Aneta Markus
Może Cię zainteresować
komentarze
Pl09.09.2019, 11:53
No faktycznie trzeba o tym na podhale napisać bo to strategiczne miejsce mające wpływ na międzynarodowy transport.
Mieszkaniec08.09.2019, 19:22
A kiedy będzie asfalt na ulicy Pięknej
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl