18.01.2020, 10:22 | czytano: 2552

Budżet z kredytem w tle

Arch. Podhale24.pl
Wielomilionowy deficyt budżetowy gminy Krościenko nad Dunajcem zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu. Największymi inwestycjami okazały się rewitalizacja XIX-wiecznego ratusza oraz finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi.
Radni z Krościenka nad Dunajcem jednogłośnie przyjęli uchwalę budżetową na 2020 rok. Łączna kwota dochodów w budżecie wynosi 38 mln 567 tys. zł, jednak wydatki oszacowano na 44 mln 531 tys. zł. To oznacza, że różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 5 mln 970 tys. zł. Ujemna różnica zostanie pokryta z zaciągniętych kredytów w kwocie 5 mln 170 tys. zł i z wolnych środków w wysokości 800 tys. zł.
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetowy, jednak zaleciła, aby na bieżąco monitorować stan wysokiego kredytu. Skład orzekający RIO zauważył, że planowane dochody, stanowiące wpływ z pobieranych przez gminę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie równoważą wydatków związanych z gospodarką tymi odpadami. Prognozowane dochody są niższe od planowanych w budżecie gminy wydatków na to zadanie aż o kwotę 579 tys. zł i pokryją tylko 59% wartości tych dochodów. To w praktyce oznaczałoby, że gmina musi pokryć braki z budżetu, czyli ze środków przeznaczonych na realizację swoich ustawowych zadań publicznych. Sytuacja taka miała miejsce rok temu.

Jednak, jak poinformował przewodniczący rady Stanisław Gabryś, komisja infrastruktury wysłała wniosek do wójta o zbilansowanie dochodów i wydatków związanych ze śmieciami. Warto zaznaczyć, że na przedostatniej sesji rady radni ustalili nowe stawki opłat za śmieci (20 zł miesięcznie od mieszkańca, 40 zł w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny). – Zgodnie z nowymi stawkami powinniśmy już zbilansować te wydatki – stwierdził przewodniczący rady.

Odnośnie ważniejszych wydatków inwestycyjnych budżetu gminy, ponad 8 mln zł wyniesie rewitalizacja XIX-wiecznego ratusza, niecałe 4 mln zł pochłonie gospodarka odpadami komunalnymi, w tym 1,5 mln zł budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy kosztować będzie ponad 1 mln zł.

ao/
komentarze
?20.01.2020, 00:58
Myto pobierać za widoki,,,czyste powietrze,, od turystów jadących(przed super rondem w Krościenku od N.Targu,Sącza) do Krościenka,Szczawnicy jak dawniej w N.Targu od furmanek jadących na targ w czwartki na Szaflarskiej,Waksmundzkiej,Ludżmierskiej.Budżet załatany i na nowe łaty będzie.
Krościencanek18.01.2020, 17:41
I co Zadłużył gorzej niż poprzednik a co na niego wygadywał bez rozumu. A jak wypadnie jakaś pilna sprawa wydatkowa o pewnie zastawi swoim majątkiem. HAHHA
Wychylylybymy18.01.2020, 16:54
Ratusz w Krościanku? Jaja se robio ?
Zobacz pełną wersję podhale24.pl