03.07.2020, 15:42 | czytano: 4899

Geotermia otrzyma środki na "zwiększenie mocy" (zdjęcia)

zdj. Jakub Wojtyczek
BAŃSKA NIŻNA. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Geotermia Podhalańska" podpisało umowę na dofinansowanie oraz pożyczkę na projekt "Zwiększenie mocy odnawialnego źródła energii cieplnej PEC Geotermia Podhalańska poprzez budowę oraz rekonstrukcję odwiertów chłonnych oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej". Wartość projektu to blisko 43 mln, a dotacja sięga 14 mln zł.
Zakres rzeczowy projektu w ramach programu NFOŚiGW obejmuje: wiercenie nowego otworu chłonnego Biały Dunajec PGP-5 o głębokości 3,5 km, pogłębienie i rekonstrukcję odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP – 2, budowę rurociągu zatłaczającego z pompowni geotermalnej do głowicy odwiertu PGP-5 oraz zakup i montaż kolejnych dwóch wymienników ciepła w Ciepłowni Geotermalnej.
Dofinansowanie w formie dotacji wynosi 40% wydatków kwalifikowanych. Pozostałe 60% - w kwocie 20,8 mln zł będzie finansowane w formie pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW na preferencyjnych warunkach. - Dofinansowanie udzielane przez NFOŚiGW w formie dotacji i pożyczek ze środków krajowych i unijnych stanowi dla Geotermii Podhalańskiej ogromne wsparcie umożliwiające dalszy rozwój Spółki, a dla mieszkańców Podhala jest szansą na czyste powietrze w najczęściej odwiedzanym górskim rejonie turystycznym. Celem projektu jest zwiększenie możliwości chłonnych systemu geotermalnego dla uzyskania większej produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - podkreślają władze Geotermii.

Dzisiejsze spotkanie w Bańskiej było też okazją do podsumowania działań PEC.

PEC Geotermia Podhalańska S.A. funkcjonuje na rynku od ponad 26 lat, jest najstarszym i największym producentem energii geotermalnej w Polsce. Do sieci ciepłowniczej zasilanej ze źródła geotermalnego jest podłączonych blisko 1 700 obiektów. Długość sieci ciepłowniczej to 115 km – w Zakopanem, Szaflarach, Białym Dunajcu i Poroninie. Średnia temperatura wody geotermalnej wynosi 86oC. Moc zamówiona na koniec 2019 roku wynosiła 73,5 MW, sprzedaż ciepła 478 tys. GJ.

"System ciepłowniczy zasilany ze źródła geotermalnego jest nowatorskim rozwiązaniem na skalę europejską zbudowany na bardzo wysokim poziomie technologicznym. Projekt wykorzystania energii geotermalnej na Podhalu stał się początkiem rozwoju geotermii w Polsce. Jest on wyjątkowo przyjazny dla środowiska naturalnego, dla odbiorców ciepła jest komfortowy i bezpieczny. Warto podkreślić, iż projekt geotermalny jest nie tylko nowoczesnym rozwiązaniem wykorzystania źródeł ciepłej wody o dużym znaczeniu dla środowiska naturalnego, ale również jest przedsięwzięciem broniącym się ekonomicznie. Ceny ciepła od lat kształtują się na stabilnym poziomie a Spółka uzyskuje dobre wyniki ekonomiczne.Nakłady inwestycyjne w okresie funkcjonowania Spółki przekroczyły 260 mln zł. Poza kapitałem własnym istotne były środki pozyskiwane z zewnątrz jak choćby z NFOŚiGW i Unii Europejskiej" - przypomina PEC.
Obecnie spółka kończy realizację projektu pn.: „Rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S. A.” dofinansowanego z programu POIŚ. Całkowita wartość projektu wynosi 20,9 mln zł, a dofinansowanie 5,7 mln zł, co stanowi 43,43% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest zwiększenie możliwości chłonnych systemu geotermalnego dla uzyskania większej produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. W wyniku realizacji projektu moc geotermalnego źródła energii odnawialnej wzrośnie o 2,671 MWt.

Od 2018 roku Geotermia Podhalańska realizuje projekt pn. "Budowa przyłączy i sieci ciepłowniczych na terenie gminy Miasto Zakopane w celu zwiększenia i wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza". Planowane jest podłączenie 150 nowych odbiorców ciepła do sieci ciepłowniczej zasilanej ze źródła geotermalnego i budowa 4,5 km nowych sieci i przyłączy ciepłowniczych. Wykonani już 95 przyłączy ciepłowniczych.

opr.s/ zdj. Jakub Wojtyczek
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
ocenka z Krakowa06.07.2020, 10:01
ucz się Koalicjo Obywatelska
zapraszani są tylko ludzie PiS
a wy zapraszaliście wszystkich
Loli03.07.2020, 21:50
W Bańskiej Niżnej cena za przyłącz ok.60m cena 130 000pln.
Kogo na to stać? To jest rozbój w biały dzień.
odbiorca ciepła03.07.2020, 16:21
Ja mam inne ciekawe odbiorców pytanie : w sytuacji potanienia cen gazu , kiedy geotermia zacznie obniżać ceny ciepła? Już najwyższy czas , bo dotychczas było jedynie równanie w górę . To na zasadzie ciągłej walki ze smogiem .
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl