06.12.2020, 09:00 | czytano: 7942

Natalia Bryniarska - stypendystką Prezesa PAN

arch. Natalii Bryniarskiej
Pochodząca z Nowego Targu Natalia Bryniarska została jedną z laureatek stypendium Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Mgr Bryniarska pracuje w Zakładzie Neuroendokrynologii Doświadczalnej, Pracowni Immunoendokrynologii. Została doceniona za swoje wybitne osiągnięcia.
- Od samego początku mojej kariery naukowej, czyli od etapu studiów licencjackich na Uniwersytecie Jagiellońskim moje zainteresowania badawcze dotyczą medycyny regeneracyjnej oraz badań nad komórkami macierzystymi. Szczególnie fascynują mnie możliwości terapii chorób układu nerwowego, takich jak udar niedokrwienny mózgu. Neurogeneza – czyli powstawanie nowych neuronów w mózgu dorosłego człowieka jest ograniczona do minimum, podczas gdy na przykład skóra czy też komórki wyścielające jelita posiadają zdolność do ciągłej odnowy. Stąd też badania nad regeneracją tkanki nerwowej stanowią wielkie wyzwanie – co jest dla mnie dodatkową motywację do pracy - mówi nam stypendystka.
I dodaje: - Badania, które prowadzę obecnie, podczas realizacji pracy doktorskiej w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk dotyczą właśnie regeneracji tkanki nerwowej po udarze. Choroba ta, będąca drugą pod względem częstości po chorobach układu krążenia przyczyną zgonów na świecie, kojarzy nam się przede wszystkim z niedotleniem mózgu oraz zahamowaniem dostarczania niezbędnej do pracy neuronów glukozy. Są to słuszne skojarzenie, jednak okazuje się, że istnieje dodatkowy czynnik uszkadzający tkankę nerwową po udarze – stan zapalny w obrębie mózgu. Nadmiernie aktywowane komórki układu odpornościowego – w tym charakterystyczny dla mózgu mikroglej – są nadmiernie aktywowane w odpowiedzi na uszkodzenie wynikające z niedotlenienia, co w efekcie prowadzi jeszcze większych uszkodzeń w obrębie tkanki. Stąd też pomysł by badać związki hamujące działanie poszczególnych białek – chemokin biorących udział w aktywacji układu odpornościowego, jako potencjalne leki pozwalające na zahamowanie nadmiernego stanu zapalnego, a co za tym idzie zmniejszenie uszkodzenia po udarze mózgu. W ramach realizowanej pracy doktorskiej odbyłam staż w wiodącym włoskim ośrodku badań farmakologicznych – Instytucie im. Mario Negri w Mediolanie a także współpracuję z naukowcami z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Dzięki tak szerokiej współpracy jestem w stanie łączyć metody badań biologii medycznej, zaawansowane metody obrazowania – fluorescencyjna mikroskopia konfokalna czy też fizyczne metody charakterystyki właściwości tkanek i komórek – mikroskopia sił atomowych.

- Dodatkowo, jeszcze w trakcie prowadzenia przeze mnie badań na studiach magisterskich zainteresowały mnie komórki miazgi zęba. Komórki te są szczególnie interesujące ze względu na fakt, iż w trakcie rozwoju człowieka powstają z tych samych komórek macierzystych co neurony i inne komórki układu nerwowego. Co więcej wykazano, iż komórki miazgi zęba są w stanie wydzielać związki łagodzące nadmierny stan zapalny. Właśnie na rozwijanie tego zagadnienia otrzymałam dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu Preludium18 pt. „Ocena molekularnych mechanizmów neuroprotekcyjnego działania komórek stromalnych miazgi zęba w organotypowym modelu niedokrwienia ex vivo”. Dotychczas udało mi się wykazać, że związki wydzielane przez komórki stromalne pochodzące z miazgi zęba są w stanie hamować uszkodzenia wynikające z niedokrwienia tkanki nerwowej. Obecnie moim celem jest określenie jakie konkretnie to związki oraz jaki jest ich mechanizm działania. Odkrycia te pozwolą w przyszłości na projektowanie nowych bardziej skutecznych leków łagodzących skutki niedokrwienia tkanki nerwowej - mówi młoda pani naukowiec.

Tegoroczne stypendium poprzedziły wcześniejsze dokonania:
- w 2019 r. uzyskała Nagrodę główną prof. Kazimierza Ostrowskiego za najlepsze wystąpienie zaprezentowane podczas 10. Ogólnopolskiej Konferencji Postępy w Badaniach Biaomedycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
- zdobyła Neuron of the audience: The best poster na 9. Annula Conference Aspects of Neuroscience, Warszawa
-3 miejsce w konkursie na artykuł popularnonaukowy dla młodych naukowców Instytutu Farmkologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk: „Kiedy Pulp przestaje być Fiction – czyli komórki stromalne miazgi zęba w regeneracji tkanki nerwowej”;

w 2018r. odbyła ponad dwumiesięczny staż w Mario Negri Institute for Pharmacological Research w Mediolanie, gdzie brała udział w badaniach nad udarem niedokrwiennym oraz mechanicznym uszkodzeniem mózgu.
- zdobyła II miejsce za najlepszy poster eksperymentalny podczas 4th International Conference of Cell Biology w Krakowie;
W latach 2017-2019 trzy razy uzyskała pierwsze miejsce za wystąpienie na 8. 9. i 10. Ogólnopolskiej Konferencji „Postępy w Badaniach Biomedycznych” w Warszawie. W latach 2017-2020 czterokrotnie zdobyła stypendium dla najlepszych doktorantów Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk. W roku 2016 uzyskała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów. W latach 2014-2017 trzykrotnie zdobyła Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dwukrotnie otrzymała stypendium "KNOW – Master". W latach 2014-2017 współzałożycielka, wice-prezes oraz następnie prezes Koła Naukowego Biologii Komórki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz współorganizatorka pierwszych trzech edycji International Conference of Cell Biology.

Dorobek naukowy uzupełnia 5 publikacji naukowych, 3 publikacje pokonferencyjne, 4 artykuły popularnonaukowe oraz rozdział w monografii naukowej pt. „Zastosowanie komórek macierzystych miazgi zęba w regeneracji tkanki nerwowej”, a także ponad 30 doniesień konferencyjnych, zaprezentowanych na konferencjach zarówno o zasięgu ogólnopolskim, jak i międzynarodowym, miedzy innymi uczestnicząc w konferencjach: NanoScientific Forum Europe 2020, The 44th FEBS Congress “From molecules to living system”, Annual Conference Aspects of Neuroscience czy International Conference of Cell Biology.

opr. s/
Może Cię zainteresować
komentarze
góral09.12.2020, 17:41
Super. Wszystkiego dobrego i dalszych sukcesów!
agaa07.12.2020, 20:18
Powodzenia! No i dalszych sukcesów.
sasiad07.12.2020, 02:24
ale wyrosła,pamiętam ją z gimnazjum,kto by sie spodziewał - gratki
I tyle ją widzieli06.12.2020, 16:32
A potem do "Hameryki"
Kolega ze szkoły06.12.2020, 16:13
Brawo, powodzenia i wytrwałości! ;) Może kiedyś będziemy mieć pierwszą, nowotarską noblistkę. Trzymam kciuki!
Nowotarzanka06.12.2020, 15:13
Woo.
klio06.12.2020, 14:44
Ładna i mądra, co nie często się zdarza. Pogratulować młodej dziewczynie i jej rodzicom!
Andrzej06.12.2020, 11:40
Brawo Pani Natalio. Dalej tak trzymać.
K.06.12.2020, 11:30
Gratulacje, Natalia! :)
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl