11.01.2021, 14:21 | czytano: 1287

Szczawnica przyjęła budżet na 2021 rok

Arch. Podhale24.pl
Rada Miejska w Szczawnicy przyjęła jednogłośnie uchwałę budżetowa na rok 2021.
- W założeniach budżetowych zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej została uwzględniona występująca obecnie trudna sytuacja gospodarcza spowodowana pandemią wirusa COVID-19 - podkreśla burmistrz Grzegorz Niezgoda. - Epidemia koronawirusa to ogromne wyzwanie dla finansów samorządowych w roku 2021. Spadek dochodów bieżących przy jednoczesnym wzroście wydatków z powodu wzrostu cen energii, usług i materiałów, zmiany w przepisach prawa ograniczające działalność gospodarczą, niedoszacowanie subwencji oświatowej, zwiększone wydatki na pomoc społeczną itp. nie pozostają bez wpływu na kondycję finansową samorządów.
Mimo tego miasto mocno stawia na inwestycje. Wydatki majątkowe zaplanowano na 6 873 312 zł. To pieniądze na kontynuację już rozpoczętych inwestycji i projektów jak również na nowe inwestycje finansowane z funduszy rządowych.

W 2021 roku łączne wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6 873 312 zł z czego kwota 3 675 583 zł to wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Do najważniejszych planowanych wydatków inwestycyjnych należy zaliczyć:

 Rewitalizacja przestrzeni publicznych uzdrowiskowego centrum Szczawnicy etap II – kwota dotacji ze środków UE ma wynieść 2 289 112 zł ze środków krajowych 201 981 zł, przewidywany koszt realizacji zadania 3 379 753 zł. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego 2014-2020;

 „Przebudowa dróg gminnych ul. Skotnicka nr 364896K na odcinku od 0+210 do 0+648 i na odcinku od 0+000 do 0+118, wraz ze skrzyżowaniem w km 0+337 w miejscowości Szczawnica” (planowana dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 802 679 zł), przewidywany koszt realizacji zadania 1 761 679 zł;

 „Przebudowa drogi Aleja Parkowa nr 364893K na odcinku w km 0+000 do 0+290 w Szczawnicy” (planowana dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 255 024 zł), przewidywany koszt realizacji zadania 510 050 zł;
 Przebudowa ul. Zawodzie (zadanie finansowane z Fundusz Inwestycji Lokalnych) przewidywany koszt realizacji zadania 276 000 zł;

 Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – program wymiany źródeł ciepła indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie na poziomie 98,5%. Przewidywane koszty zadania mają wynosić 270 000 zł.

Źródło: Grzegorz Niezgoda / Facebook, oprac. r/
komentarze
pobudka12.01.2021, 12:00
Nadal kopacze u Niezgody najważniejsi . Wszystko , aby był tylko awans kopaczy do III ligi , bo się kilka lat temu zobowiązał i ich głosami został wyniesiony do magistratu ten kolejny nieudacznik podhalański .Dziś już nie ma dla normalnych ludzi ew uzdrowisku miejsca , ani dla ich inicjatyw , ani dla ich koncepcji rozwoju miasta . Kopacze , Jarmuta - to pierwszy cel tego środowiska . Szczawniczanie obudźcie się wreszcie!!!
SDSplus11.01.2021, 16:30
Nakręcone z tą Skotnicką strasznie, ma się rozumieć, że na odcinku pomiędzy 0+118 a 0+210 czyli 92 metry przebudowy nie będzie.
Kinga11.01.2021, 15:54
Cieniutko z tymi inwestycjami.
Zobacz pełną wersję podhale24.pl