05.03.2021, 14:49 | czytano: 4764

Nowa skarbnik w Kościelisku

zdj. UG Kościelisko
KOŚCIELISKO. Podczas sesji Rady Gminy podjęto decyzję o zmianie na stanowisku skarbnika Gminy Kościelisko. Pożegnano Stanisławę Czubernat, która piastowała tę funkcję przez ostatnie 18 lat. Nową skarbik została Dorota Kierpacz.
- Stanisława Czubernat w tym okresie, w ogromnym stopniu przyczyniła się do rozwoju Gminy, będąc skarbnikiem bardzo wszechstronnym, aktywnym i świetnie przygotowanym merytorycznie. Była pomysłodawcą i opiekunem wielu projektów, które zostały zrealizowane na terenie Gminy m.in. budowy budynków wielofunkcyjnych w Kościelisku i w Dzianiszu, cyfryzacji gminy i utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Kościelisku - wymienia Mariusz Koperski.
Na nowego skarbnika została powołana Dorota Kierpacz. Jest ona absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja, w specjalności administracja samorządowa. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w zakresie zarządzania, kontroli wewnętrznej i audytu a także rachunkowości i księgowości.

- Ma duże doświadczenie zawodowe i pracowała już w Urzędzie Gminy Kościelisko, w latach 1998 – 2003 w księgowości, a później w okresie od 2003 do 2015 roku była kierownikiem Gminnego Zespołu Obsługi Finansowo-Księgowej w Kościelisku. Jest mieszkanką Kościeliska - podsumowuje sekretarz Gminy.

opr.s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl