06.03.2021, 10:15 | czytano: 4010

Likwidujemy, ale nie likwidujemy. Radni popierają zmiany w szkołach

Fot. YouTube
Mimo protestów części rodziców, Rada Gminy Poronin jednogłośnie podjęła uchwały, które zmienią funkcjonowanie trzech szkół – w Murzasichlu, Małem Cichem i Stasikówce.
To wynik zmian zaproponowanych przez wójt Anitę Żegleń. Związane są one z z rozpoczynającą się budową nowej szkoły w Murzasichlu. Powstanie ona w miejscu obecnej siedziby, która zostanie zburzona. Budowa ma rozpocząć się w tym roku i zakończyć w 2023 roku. W jej wyniku w Murzasichlu powstanie nowoczesny kompleks szkolny - z salą sportową, gminnym przedszkolem dla 100 dzieci i świetlicą - mogący pomieścić 380 uczniów. Gmina planuje, żeby po oddaniu budynku do użytku, naukę rozpoczęły tu dzieci z Murzasichle oraz z klas IV-VIII ze szkół w Małem Cichem i Stasikówce. Uczniom zostanie zapewniony dowóz. Szkoły w obu tych miejscowościach będę nadal funkcjonować, ale zostaną przekształcone na filie. Będą się w nich nadal uczyć dzieci z klas I-III. Na czas budowy szkoły dzieci z Murzasichla mają się uczyć w szkole w Małem Cichem.
Uchwały w tej sprawie wywołały protesty części rodziców, którzy obawiali się, że zmiany oznaczać będą likwidację. Gmina przekonuje, że likwidacja nie oznacza faktycznej likwidacji, ale zmiany, które będą korzystne dla wszystkich placówek.

Beata Chałupka, dyrektor Centrum Usług wspólnych w Poronienie wyjaśniała na ostatniej sesji, że o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Małem Cichem zostali w lutym powiadomieni rodzice uczniów. W sumie zawiadomienie otrzymało 112 rodziców. 36 z nich złożyło pisemny sprzeciw. Wpłynęły również dwie petycje.

23 lutego Małopolski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował propozycję likwidacji szkoły w Małem Cichem i przekształcenia szkoły w Murzasichlu. - Dzieci z Małego Cichego będą miały możliwość kontynuacji nauki w Murzasichlu – zapewniła, dodając, że wszystko odbywa się zgodnie z przepisami, a gmina robi w tej sprawie nawet więcej, niż wymaga tego prawo, organizując szereg spotkań informacyjno-konsultacyjnych. Było ich 17. - Każda osoba, która chciała zdobyć wiedzę na ten temat, mogli ją zdobyć – podkreślała wójt Anita Żegleń.

- Trzeba ogromnie złej woli, żeby ciągle szafować słowem likwidacja, bo jest to słowo niezbędne, żeby oddać porządek prawny wynikający z przepisów oświatowych - mówiła wójt Anita Żegleń. - Tak naprawdę jest to formalny akt, dzieci w tym samym miejscu, w tym samym czasie mają możliwość uczenia się. Budynek jako szkoły będzie istniał, te same dzieci będą miały możliwość chodzenia do tej szkoły. Zmienia się tylko szyld na dwa lata i jest to sprawa formalna i czasowa.

- Jestem przedstawicielką rodziców, którzy w reorganizacji widzą ogromną szansę dla naszej szkoły w Małem Cichem i dla naszych dzieci, na lepszy start w przyszłość. Jest ona potrzebna. Potrzebujemy zmian, chociaż się ich boimy - mówiła przewodnicząca Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Małem Cichem Maria Strama.
Poparcie dla restrukturyzacji zadeklarował sołtys Małego Cichego Marek Migiel i Rada Sołecka. - Idea pani wójt i samorządowców budowy szkoły w Murzasichlu i remontu szkoły w Małem Cichem, bez wątpienia opiera się na chęci stworzenia nowych możliwość uczniom – oświadczył.

W głosowaniu radni byli zgodni. Rada Gminy Poronin przyjęła stanowisko, w którym zapewnia, że planowane zmiany restrukturyzacyjne zmierzają do utrzymania szkół w Małem Cichem i Stasikówce przez kolejne lata z klasami I-III. Nie mają one na celu ich likwidacji, a restrukturyzacja pozwoli znaleźć pieniądze na remonty i doposażenie szkół.


r/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
PL06.03.2021, 12:35
W Nowym Targu też podobno są zamiary likwidacji jednej szkoły podstawowej.
Klasyk mówił że wstajemy z kolan, a ja myślę że przy tym wstawaniu padamy na pysk.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl