21.03.2021, 18:35 | czytano: 3753

Pozimowe remonty dróg

zdj. Szymon Pyzowski
NOWY TARG. Na nowotarskich drogach trwają prac remontowe nawierzchni. Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji uzupełnia ubytki masą na zimno. Wkrótce wyłoniona ma zostać firma, z którą UM podpisze umowę na remonty bieżące. Przed nami także oczekiwana przebudowa skrzyżowania ul. Ludźmierskiej z linią kolejową.
W wyniku ogłoszonego postępowaniu na bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ zostały złożone 3 oferty. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Nowego Targu zaoferowało swoje usługi za 1 073 675 zł, Kiernia Sp. z o.o. z Ratułowa za 1 118 770 zł, a Firma Handlowo-Usługowa "Kal-Trans" z Szaflar za 1 049 345 zł. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
Rozstrzygnięto postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie remontów dróg o nawierzchni nieulepszonej na terenie Miasta w tym roku. Za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję złożoną przez Bartłomieja Majerczyka (Solid-Bruk, Bukowina Tatrzańska) z ceną wykonania zamówienia 140 001 zł.

Unieważniono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Stawiska w Nowym Targu", ponieważ na sfinansowanie zamówienia przeznaczono w budżecie kwotę w wysokości 75 tys., a oferta z najniższą cenę opiewała na ponad 112,6 tys.


Na terenie Miasta PPDM wykonuje już tzw. ścieki przykrawężnikowe, m. in. przy ul. Szaflarskiej.

Co się tyczy drobnych remontów, to jak mówi Grzegorz Watycha - "po uruchomieniu produkcji masy asfaltobetonowej przez specjalistyczne zakłady, przeprowadzone zostaną typowania i firma wyłoniona w przetargu przystąpi do gruntownych pozimowych remontów dróg". - A będzie ich sporo, bo na skutek utrzymywania dróg na czarno, woda zamarza i widzimy, że ubytków i dziur będzie po tej zimie sporo - konstatuje burmistrz.
W tym miesiącu - w formie on-line - odbyła się rada techniczna z udziałem burmistrza, przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie i jednostki projektowej - PROMOST-WISŁA Sp. z o.o. w sprawie opracowywanej, wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW 957 z linią kolejową nr 99 w Nowym Targu wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego.

- Projektanci przedstawili dotychczas wykonane prace. Omówiono wstępne rozwiązania koncepcyjne dla tej inwestycji. Kolejna rada przewidywana jest w w połowie kwietnia. Gdy prace wejdą w etap uzgodnień inwestora, zapewne odbędzie się pełna prezentacja rozwiązania tego "węzła gordyjskiego", jakim jest przejazd na ul. Ludźmierskiej - zapowiada włodarz Miasta.

s/
Może Cię zainteresować
komentarze
olo żwirski22.03.2021, 07:15
Ulica Szaflarską nie zarządza Pan Burmistrz tylko Pan Starosta
Burmistrz śmieszek21.03.2021, 21:43
"Utrzymania dróg na czarno"? Dobre żarty pana burmistrzunia. Śnieg, jak już spadł, to leżał nieruszony przez 2-3 doby na wielu ulicach w mieście. Ale fajnie, że burmistrz zachowuje dystans do siebie i swojej niekompetencji. To się ceni.
Iwan piotrowicz21.03.2021, 21:36
Dlaczego w tym miescie jest tak brudno jak na ukrainie?niepo to ja ujezzal z sioła
STAŚ21.03.2021, 18:46
Remont na ul Szaflarskiej. Koniec pracy, rzucili łopaty, postawili słupki, i pomaszerowali do domu ! Można było zakończyć ? Teraz trzeba objeżdżać pachołki, jak święte krowy ! Och, organizacja, organizacja !!!
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl