02.07.2021, 13:43 | czytano: 9533

List otwarty do wójta Czarnego Dunajca w sprawie szczepień

zdj. UMWM
Dwa dni temu wójt Czarnego Dunajca Marcin Ratułowski zaapelował do mieszkańców, by zgłaszali się na szczepienia przeciwko COVID-19. Z podobnym apelem zwrócił się do mieszkańców Szaflar wójt Rafał Szkaradziński. Jedną z reakcji był list otwarty wysłany do wójta Szaflar przez współzałożyciela Polskiej Akcji Banerowej OD(SZ)CZEP SIĘ! Teraz podobny list Sebastian Śmietana wysłał do samorządowca z Czarnego Dunajca
Oto on:
Zaskale 2 lipca 2021 r.

LIST OTWARTY DO WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC

W odpowiedzi na pański apel do mieszkańców Gminy Czarny Dunajec dotyczący Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19 , zwracam się do pana z zapytaniem oczekując niezwłocznej odpowiedzi.

W apelu przekonuje wójt, że szczepienie to nie tylko sprawa jednostki – „to sprawa życia i zdrowia innych.” Podobnie jak w apelu wystosowanym przez wójta Gminy Szaflary, tak i w pańskim przypadku należy podkreślić fakt, że w tym miejscu zachęca wójt do udziału mieszkańców Gminy Czarny Dunajec w eksperymencie medycznym, o którym mówią niezależni lekarze i naukowcy, w tym były wiceminister zdrowia i były Główny Inspektor Sanitarny, epidemiolog dr Hałat. Jak sam wspomina w tym przypadku mamy do czynienia z preparatem terapii genowej:

“Jeżeli chodzi o szczepionki, które ingerują w układ immunologiczny człowieka to badania zwykle trwają do 10 lat. W związku z powyższym jeśli do tego mamy jeszcze nową technologię, która właściwie jest terapią genową zmieniającą, zapewne zmieniającą nie tylko to, co jest zamierzone tzn. wyprodukowanie antygenu białka kolca wirusa SARS-Cov-2, ale być może też może to mRNA uruchomić takie ścieżki, które się będą kończyć ekspresją genów chroniących nas przed rozwojem nowotworów. Jak każdy wie, ludzie mają nieustannie procesy nowotworowe w swoim organizmie i siłami odporności te procesy zwalczają. A nie wiemy jaki jest wpływ mRNA na te wszystkie procesy. Może przyspieszać te wszystkie procesy onkologiczne. To jest jedna z tysięcy zastrzeżeń. Inne dotyczą chorób autoimmunologicznych, bo przecież wytwarza organizm na polecenie producenta szczepionek, antygen, na który mogą być zwrócone przeciwciała własne o nieznanym ukierunkowaniu, nieznanych skutkach. Nie pół godziny po szczepieniu tak zwanym, nie dwa dni, a może 10 lat.”

Wspomina wójt, że „realizacja szczepień jest najbardziej efektywną formą działania profilaktycznego chroniącą przed groźnymi chorobami zakaźnymi.”

Badania kliniczne warunkowo dopuszczonych do użytku preparatów trwają. Chciałbym zapytać na jakiej podstawie formułuje wójt tego typu stwierdzenia? Czy mieszkańcy Gminy Czarny Dunajec mogą zapoznać się z wynikami badań dopuszczonych warunkowo preparatów, które według wójta stwierdzają jednoznacznie, że są najbardziej efektywną formą owego działania?

Powinien wójt wiedzieć, że w ostatnim czasie powstało Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, którzy kontestują oficjalne metody walki z pandemią. Jak wspominała na konferencji prasowej dr Beata Wrodycka – Żytkowska: „Chcę wyraźnie podkreślić, że wypowiadane przez nas opinie opierają się na rzetelnych doniesieniach naukowych i statystycznych z całego świata. Jesteśmy lekarzami, praktykami. W pracy z pacjentem szukamy najlepszych sposobów pomocy. Wiemy, że obecnie na całym świecie stosuje się stare, znane leki przeciwwirusowe, czyli blokujące namnażanie wirusa, które są skuteczne w leczeniu infekcji i Covid-19. Jest to Amantadyna, Iwermektyna, i Hydrochlorochina . Ich jedyną wadą jest to, że są tanie. Ostatnio obiegły świat badania Uniwersytetu w Oxfordzie o skuteczności Budesonidu - to także stary lek, który wg ich badań zmniejsza konieczność hospitalizacji o 90 proc. .Znaną zasadą jest, że gdy są skuteczne leki, to szczepionki mają znaczenie drugoplanowe.”

Dalej wspomina wójt, że „przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19 w ocenie naukowców jest bezpieczne i pozwoli na uniknięcie zachorowania na tę chorobę lub łagodniejsze jej przejście.”

Jak wspominała ostatnio w rozmowie w Polsat News „Gość Wydarzeń” dr Katarzyna Ratkowska: „Chciałabym powiedzieć bardzo ważną w mojej ocenie rzecz. Te preparaty genetyczne, które są stosowane jako szczepionki w zapobieganiu COVID-19, to są preparaty, które dużo głębiej ingerują w nasz organizm. To nie są szczepionki w sensie klasycznym, gdzie wprowadzano osłabiony zmutowany patogen do mięśnia i on mógł się przedostawać co najwyżej do krwi i tam natychmiast komórki odpornościowe robiły z nim porządek i przy okazji powstawała odporność. Tutaj część materiału genetycznego, kopia materiału genetycznego tej części materiału genetycznego wirusa, która koduje białko kolca, dostaje się do naszych komórek i tam zmusza nasze komórki do produkcji białka spike. Już z wielu niezależnych ośrodków naukowych, niezależnych od koncernów szczepionkowych, są badania, które pokazują, że to białko jest niestety toksyczne i powoduje mnóstwo powikłań, włącznie z nową chorobą, która nazywa się poszczepienną zakrzepicą immunologiczną z trombocytopenią. Poszczepienna to znaczy powodowana, indukowana szczepionką na COVID-19.”

Wspomina wójt, że w ocenie naukowców „przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19 jest bezpieczne i pozwoli na uniknięcie zachorowania na tę chorobę lub łagodniejsze jej przejście, że osoby, które przechodzą COVID-19 w sposób łagodny, w mniejszym stopniu zakażają innych.”

Czy wójt mógłby udostępnić takie wyniki badań, które to potwierdzą? Tego typu wnioski wyciąga się zazwyczaj po przeprowadzeniu badań klinicznych szczepionek. Czy Gmina Czarny Dunajec na czele z wójtem przeprowadzała takie badania?

„Jako lekarze uważamy, że w obliczu faktu trwających badań klinicznych tych warunkowo dopuszczonych do użytku preparatów, braku pełnej informacji na temat skuteczności, a zwłaszcza bezpieczeństwa stosowania tych preparatów inżynierii genetycznej po raz pierwszy w historii medycyny testowanych na ludziach i to na tak szeroką skalę, mamy do czynienia z eksperymentem medycznym, co gorsze - bez wydania pozytywnej opinii niezależnej komisji bioetycznej, bez spełnienia wymagań określonych w ustawie, a przede wszystkim bez informowania o tym społeczeństwa czyli uczestników tego eksperymentu. Tymczasem rządowi eksperci Rady Medycznej nagminnie informują, że preparaty inżynierii genetycznej nazywane przez nich szczepionkami są przebadane i bezpieczne, bagatelizując doniesienia, które płyną do nas z całego świata o poważnych niepożądanych odczynach poszczepiennych pod postacią zakrzepicy zatok żylnych mózgu, zakrzepicy żył trzewnych i zakrzepicy tętniczej, współistniejące z małopłytkowością, zespołu Guillain-Barrego, zapaleniach mięśnia sercowego i to u młodych osób, w tym u dzieci, oraz o zgonach, które pozostają w bezpośredniej koincydencji czasowej z przyjęciem preparatu” - mówi lekarz, Ewelina Gierszewska.

Z kolei były wiceminister zdrowia oraz były Główny Inspektor Sanitarny – epidemiolog dr Zbigniew Hałat twierdzi: “Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że wiele z powikłań nie wystąpi natychmiast. Mówimy również o skutkach, które są późne, odległe. Nie wiemy przecież, jak dana szczepionka wpłynie na nasze zdrowie. Zasadnicze pytania brzmią, czy nie zahamuje ona płodności, czy nie spowoduje chorób autoimmunologicznych, i wreszcie, jakie będzie miała efekty w procesie onkogenezy. (…) Mówienie, że liczba NOP-ów w Polsce jest statystycznie niewielka, nie jest zgodna z rzeczywistością. Większość przypadków, w tym ciężkich powikłań, w ogóle nie jest zgłaszanych przez lekarzy. Dlatego nie podzielam optymizmu w kwestii małej liczby niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepionkach przeciw COVID-19 “
Dalej wspomina wójt, że udział w „Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19” daje „nadzieję na osięgnięcie odporności zbiorowej – a tym samym na powrót do normalności i bezpiecznego funkcjonowania w życiu codziennym.”

Preparaty te dopuszczone są warunkowo, jak wspomina o tym dr Katarzyna Ratkowska: „To jest dopuszczenie warunkowe, czyli awaryjne – pod warunkiem, że rzekomo nie ma skutecznych leków, oraz pod warunkiem, że będą na bieżąco bardzo starannie analizowane wszelkie powikłania. Oba te warunki nie są niestety spełnione. Te szczepionki są w trakcie badań klinicznych, czyli jest to eksperyment medyczny. Widzę tutaj bardzo nierówne standardy tzn. dopuszcza się do masowego stosowania preparaty genetyczne, które są w fazie eksperymentu medycznego, w fazie badań klinicznych. (…) Po szczepionkach Pfizera również są powikłania zakrzepowo zatorowe, poza tym zapalenie mięśnia sercowego, powikłania na tle autoimmunologicznym. (…)
W protokołach poszczególne koncerny farmaceutyczne muszą dostarczyć po dwóch latach - dla Pfizera to wynosi do grudnia 2023 r. raporty z bezpieczeństwa i skuteczności, także to jest dopiero badane. Jesteśmy właśnie w trakcie tych badań na populacji.”

Pragnę w tym miejscu zapytać o jakiej „nadziei na osiągnięcie odporności zbiorowej” wójt mówi. Nadziei niepopartej żadnymi naukowymi dowodami?

Wspomina wójt również, że „pokonanie pandemii COVID-19 i powrót do normalności są możliwe, gdy przerwiemy łańcuch zakażeń” , że „szczepionka daje nam taką możliwość” , a aby „efekty były jak najlepsze i jak najszybsze wszyscy musimy być solidarni.”

Cytując dr Katarzynę Ratkowską: „Wydział zdrowia publicznego w Wielkiej Brytanii podał dwie ważne informacje. Pierwsza taka, że jest sześć razy więcej zgonów wśród osób zaszczepionych jeżeli chodzi o obecne zakażenia. Druga jest taka, że 50 % zakażeń to są osoby zaszczepione po dwóch dawkach szczepionki.”

Na jakiej podstawie stwierdza wójt, że szczepionka daje możliwość przerwania łańcucha zakażeń? Czy powstało gdzieś naukowe opracowanie na ten temat i czy wójt mógłby je udostępnić mieszkańcom Gminy Czarny Dunajec?

Podobnie jak w liście otwartym wystosowanym przeze mnie do wójta Gminy Szaflary, również i w tym przypadku zwracam się z tym samym zapytaniem do wójta Gminy Czarny Dunajec:

Czy wójt Gminy Czarny Dunajec w niedalekiej przyszłości zamierza apelować również do rodziców o zaszczepienie swoich pociech? Pragnę w tym miejscu nadmienić za dr Zbigniewem Hałatem, że: „Szczepienie dzieci to zbrodnia do potęgi z uwagi na przede wszystkim rozwijający się organizm. To niewyobrażalne, żeby niszczyć układ immunologiczny, bowiem nie wiemy jak te preparaty będą zachowywać się w młodym organizmie. (…) Mamy takiego pecha, że władze nasze krajowe nie prowadzą żadnych badań w zakresie bezpieczeństwa osób, które są przymuszane do wstrzyknięcia substancji o nieznanym składzie. Można przypuszczać, że ludzie, którzy zostali poddani wyszczepianiu, roznoszą białko kolca, które jest decydujące o tym, że ktoś ma albo nie ma objawów COVID-19."

Proszę o udzielenie niezwłocznej odpowiedzi.

Z poważaniem,

Sebastian Śmietana mieszkaniec Podhala, współzałożyciel Polskiej Akcji Banerowej OD(SZ)CZEP SIĘ!


opr.s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
smutny05.07.2021, 11:22
Miałem inne zdanie o naszym Wójcie "myślałem że to nasz chłop" po tym co zrobił zmieniłem o nim diametralnie zdanie.
Jasiek04.07.2021, 10:04
@Zez:odpowiem Ci na Twój argument że "cały świat się szczepi". Wg tego argumentu powinniśmy jeść g...o,bo miliardy much nie mogą się mylić.
mądry i skromny03.07.2021, 15:00
Osioł- przywracasz mi wiarę w człowieka, oto ktoś przejrzał na oczy i powiedział prawdę- Pan Jezus był socjalistą, ja bym nawet powiedział że Jezus z uczniami byli komunistami [posiadali na własność tylko osobiste rzeczy, a pieniądze przechowywali u skarbnika Judasza]. Większość zakonów też jest komunami. A Ci którzy dziś mienią się być Jego przedstawicielami- mają z Nim tyle wspólnego, co dzisiejsza Solidarność z robotnikami.
Osiol03.07.2021, 12:21
Do,, zbulwersowany,. przestań judzic odpowiedzialnością za innych ludzi to postawa wymyślona przez specjalistów od tłumu ale zwrot,,,, odpowiedzialność za innych,, chwycił w przestrzeni publicznej i ma się dobrze co do postawy chrześcijańskiej to Jezus był socjalistą a Ty żyjesz w kapitalizmie i tu firmie czy konsorcjum firm wolno naciągać fakty nie mówić prawdy naciągać prawdę jak gumę wszak z ich punktu widzenia to tak wygląda to oni korumpują polityków dziennikarzy itp element i mnóstwo kasy na reklamę i zmianę prawa i konstytucji a po co ano aby sprzedać i wygenerować zysk Ty jesteś w tym wszystkim nikim nawet pominięto Ciebie jako kupującego rząd pożycza i kupuje co chce
Ty masz tylko nowe podatki by to spłacić długi zaciągnięte przez rząd nie opowiadaj fabuły propagandowej która jesteś obrabiany ale własnymi słowami opisz jak milionerzy z byłej Solidarności dzisiaj z kapitalistami robią przewał stulecia pierwsze Cie zarazili (może i celowo) a teraz do końca zdolności kredytowej będą cie leczyć ot kapitalizm każdy myśli o sobie i najbliższych a nie postawa (patriota-idiota)
antycovidian03.07.2021, 11:16
@Zbulwersowany
Nim zaczniesz innym prawić morały, wpierw się doszkol - zdobądź wiedzę, na temat tych produktów modyfikacji genetycznej organizmu człowieka, nazywanych przez Ciebie "szczepionkami". Jak już będziesz co nieco o tych produktach więcej wiedział, to sam się walniesz w głowę "jaki ja byłem głupi". Ja nie bronię nikomu przyjąć ten preparat, ale nie życzę sobie, by ktoś taki jak Ty, z butami wchodził w moje życie i oskarżał mnie o stwarzanie wyimaginowanego zagrożenia. Jesteś "zaszczepiony" to znaczy, że "szczepionka" Cię chroni, a jeżeli tego nie robi, to znaczy, że jest g...no warta. Chcesz być zdrowy - wyłącz telewizor - radio i przestań słuchać kłamliwej propagandy rządowej. Jestem DUMNY z Podhalan, Orawiaków i Spiszaków, że nie ulegli naciskom NIErządu i nie godzą się na przyjęcie tej trucizny.
do sceptyka03.07.2021, 08:03
Popraw "mądry" człowieku pisownię, bo to o mądrości nie świadczy. Podobnie twój stosunek do szczepień o mądrości nie świadczy.
Zbulwersowany03.07.2021, 07:55
Drodzy Podhalanie. Nadszedł czas włączenia rozumu dla bezpieczeństwa swojego i innych ludzi. Od urodzenia jesteśmy obowiązkowo lub dobrowolnie szczepieni. Matki prowadzą swoje pociechy na szczepienie. Pseudo medycy powinni iść do pracy w kamieniołomach, bo może zamiast rozumu mają nieludzką siłę. Podhale zademonstrowało głupotę, brak wiedzy i kompletną ignorancję drugiego człowieka. To nie jest postawa chrześcijańska. Wiara to nie obłuda, to nie piękne góralskie stroje, to nie pokaz, Księża , sąsiedzi, dziadkowie, koledzy umierają, a część górali mówi o "cywilnej odwadze" w sprzeciwie przeciw szczepionce. Antyszczepionkowcy - nie macie ani rozumu, ani cywilnej odwagi, ani szacunku do ludzi. Przestańcie wydawać złe świadectwo o Podhalu. Wstyd.
Sceptyk02.07.2021, 23:09
A ja się nie są szczepie i nie mam zamiaru eksperymentować.Madrzy ludzie się nie strzepia ,zwykły eksperyment to jest i duzo za tym przemawia że to już było zaplanowane
antycovidian02.07.2021, 22:30
"We wtorek (29.06.2021) premier Mateusz Morawiecki zamieścił na Facebooku wpis o następującej treści: Proszę Państwa, w Wielkiej Brytanii notuje się największą ilość zakażeń od początku roku. Niestety, kolejny wariant COVID-19, nazwany Delta, rozprzestrzenia się po świecie. Według specjalistów jest dużo bardziej zaraźliwy niż dotychczasowe odmiany. Musimy za wszelką cenę ograniczyć jego skutki. W związku z tym działamy już teraz. Dziś w Kancelaria Premiera odbyło się spotkanie specjalnego zespołu d/s wirusa Delta. Monitorujemy sytuację i będziemy reagować adekwatnie do rozwoju sytuacji epidemicznej w Europie.
Co to oznacza? Nie miejmy złudzeń. Jeśli premier użył sformułowania "za wszelką cenę", to znaczy, że od września, czyli z nadejściem sezonu grypowego, czeka nas powtórka z horroru nazywanego walką z pandemią. Dzieci nie wrócą do szkół, gospodarka zostanie zamknięta, a co najgorsze - po raz czwarty zostaną odwołane planowe zabiegi diagnostyczne i operacje. Pacjenci zostaną wyrzuceni ze szpitali przerobionych na placówki kowidowe, a chorzy z pozytywnym wynikiem PCR będą zamykani w izolacji bez kontaktu z lekarzem. I tak będzie do kwietnia. Dotychczasowa rządowa walka z pandemią doprowadziła już do ponad 140 tys. nadmiarowych zgonów. Wyobraźcie sobie, co będzie się działo, gdy manewr z lockdownem służby zdrowia zostanie przeprowadzony po raz kolejny. Masakra!

Ci, którzy uwierzyli w zapewnienia rządu, że szczepionki zakończą pandemię, już krzyczą, że ewentualny lockdown będzie winą niezaszczepionych. Tym, którzy tak twierdzą wyjaśniam, że Wielka Brytania, w której obecnie notuje się największą liczbę zakażeń, to najlepiej wyszczepiony kraj w Europie. To Wielka Brytania jako pierwsza rozpoczęła akcję szczepień i to tam podawano preparaty taśmowo w punktach drive-thru. Obecnie w pełni zaszczepionych jest ponad 60 procent dorosłych mieszkańców, a pierwszą dawkę przyjęło już ponad 80 procent. I co? I dzień w dzień odnotowuje się nawet ponad 20 tys. nowych zakażeń. Wszystkiemu winien ma być wariant Delta, ale przecież szczepionka miała być skuteczna również wobec tej mutacji. Praktyka pokazuje więc, że szczepienie nie eliminuje wirusa. Opowiadanie o tym, że wszystkiemu winni są niezaszczepieni, to bujda na resorach. ...
Szanowni Państwo, to już naprawdę nie są żarty. Jeśli 140 tys. nadmiarowych zgonów spłynęło po Morawieckim jak woda po kaczce, to znaczy, że nic nie powstrzyma go od powtórki morderczej strategii z ubiegłego roku. On nas pozabija! Razem z Niedzielskim i żyrującym ten obłęd Kaczyńskim, Morawiecki pośle do piachu kolejne dziesiątki tysięcy Polaków w ramach walki z wirusem "za wszelką cenę". Czy posłowie Zjednoczonej Prawicy są gotowi na ten "sukces"? Czy nadal będą popierać rząd, który doprowadził do największej hekatomby Polaków od II wojny światowej? W zaistniałej sytuacji nie ma już miejsca na żadne wymówki. Każdy poseł, dzięki któremu Morawiecki trwa na stanowisku i realizuje morderczą politykę kowidową, jest tak samo winny tych zgonów, nawet jeśli prywatnie nie zgadza się z tą polityką. Albo Zjednoczona Prawica zatrzyma ten obłęd, albo będzie winna jego skutków. Każdy z posłów tej koalicji zasłuży na miano ... jeśli nie podejmie działań zmierzających do odsunięcia od władzy Morawieckiego i Niedzielskiego. Mówiąc krótko: albo zrobicie pucz i odbierzecie im władzę, albo idźcie do piekła. Wszyscy razem i każdy z osobna."
Katarzyna Treter-Sierpińska wPrawo...
foliowa czapeczka02.07.2021, 22:19
@Zez
Po pierwsze - przez przekupnych "ekspertów" WHO - celowo zmieniono definicję pandemii, byśmy mieli to co mamy, czyli plandemię medialną.
Po drugie - polski ... rząd, jako jeden z 4 na świecie, zgodził się na szczepieni dzieci i młodzieży - czytaj, poddanie ich eksperymentowi medycznemu. Czyli cały świat jest w błędzie, tylko polski nie rząd jest cacy ? Ilu VIP-ów, aktorów, ludzi estrady musi jeszcze zginąć po przyjęciu tych preparatów, by proszczepionkowcom otworzyły się oczy ?
Nowotarżanin z wyboru02.07.2021, 22:13
@Nowy wał - czego się obawiają? Kolejnych lockdown'ów przez ta bandę nieuków.
Nowotarżanin z wyboru02.07.2021, 22:11
Zamiast oglądać bzdurne filmik na YT poszukajcie informacji na serwisach medycznych. Tam macie jasno wyłożone dlaczego szczepienia działają i jak są skuteczne. Na przykład wysoko punktowany New England Journal of Medicine. Kto chce trwać w niewiedzy i zabobonach - niech trwa.
wcurwiony02.07.2021, 21:41
/.../.Chłopie nie chcesz to się nie szczep i daj żyć innym,którzy myślą inaczej.W końcu mamy demokrację.
Nowy wał02.07.2021, 21:08
W punkt. Brawo. Jeśli te szczypawki są tak bezpieczne to czego się obawiają zaszczepieni ?
Dobrej Nocy02.07.2021, 20:28
Narracja inżynierii społecznej... szczepmy nauczycieli zeby dzieci mogły wrócić do szkoly , szczepmy lekarzy zeby mogli przyjmować chorych, szczepmy staruszków zeby mogli się spotkać z dziećmi... szczepmy dzieci zeby cooo ??? Chronic staruszków lekarzy, i nauczycieli he he he dobre ....Swoją drogą proszę poczytać o nagłych zgonach 4 pilotów w Wielkiej Brytanii. Zawsze mj się wydawało ze kto jak kto ale żołnierze , lotnicy to ludzie o wyjątkowym zdrowiu a tu nagle zgony dziwne ... proszę pamiętać czym jest def. Ustawowa Nop - każde pogorszenie się stanu zdrowia w okresie czasowym do 4 tygodni od zaszczepienia. Zez polecam Ci PRZECZYTAC slowa Mariana Turskiego Auschwitz nie wzięło się z nieba
Ucz sie historii bedziesz pesymistą02.07.2021, 20:27
Ciekawe jak daleko ludzie pozwolą sobie przesunać wszelkie granice na drodze do ubezwłasnowolnienia i zniewolenia całych narodów...
ski alpine02.07.2021, 19:56
Liczę na to, że cały świat wprowadzi obowiązek szczepień.
życie02.07.2021, 19:30
Do Karol
No właśnie jak pan sam zauważył niech każdy robi co chce, a tu reklamy za nasze pieniądze na każdym kroku szczep się i szczep się, mamy tego dość serdecznie. Odwalcie się. Ja osobiście nie znam nikogo kto by zmarł na covid, natomiast po szczepionce padło kilka osób dobrze mi znanych i zdrowych. Dość segregacji! W Indiach mimo zaszczepienia tą cudowna szczypawką zmarło 5 lekarzy i pielęgniarka, więc coś ten "cudowny" specyfik nie zadziałał.
Zez02.07.2021, 19:22
Uważąm , ze w przypadkach pandemii szczepienia powinny byc obowiazkowe na całym świecie. Kropka. Dzisiaj byle znahor, czy absolwent ZSZ uwąza się za madrzejszego od naukowca. Ktoś kto słucha tych bzdur niejakiej pani dr Ratkowskiej , powinien pozwolić sobie dac wyrwać zęba np. kowalowi. To mnie więcej takie porównjanie, bo co psychiatra może wiedziec o wirusologii czy genetyce. Już antycowidanie wymyslają coraz większe bzdury. Wstyd. cały swiat się szczepi ,a Polacy jak zwykle podskakują . Mądrasie,a potem będa płakać, że to Żydzi winni, Niemcy, Tusk itd. Głupota ludzka sięga zenitu,a co jedn góral to mądrzejszy. Wstyd Podhale wymieniane w telewizji jako zły przykład aż 3/4 medrasiów góralskich się nie zaszczepiło. wcale nie będzie mi ich żal jak się pochorują , bo za głupote trzeba płacić i jak zamkną znowu Podhale na turystyke na jesień to wam się odbije ta głupota czkawką . Głupi naród. w poprzednim komentarzu miało być KOR a nie KOT. Literówka.Módlcie się o zdrowie, bo o rozum za późno.
czaderska foliowa czapeczka02.07.2021, 18:53
Na cda jest wykład Mike Yeadona głównego naukowca Pfizera... kto jak kto ale on doskonale wie na czym polega ta terapia, proszę poczytać i posłuchać prof. Sucharit Bhakdi, dr Wolfganga Wodarga, dr Stefano Montanarii. Pytanie dlaczego w jednym z odcinków Warto rozmawiać z niezależnymi lekarzami nie chcieli spotkać się lekarze z NIL??? Bali się podjąć rękawicę i podjąć dyskusję w oparciu o fakty naukowe a nie hasła propagandowe. Jak mnie śmieszy, że wszystkie epidemię pokonano dzięki szczepieniom hehhe Trzeba chyba mało czytać. Polecam książki Eleonora McBean Zatruta igła: stłumione fakty dotyczące szczepień niestety tylko dostępna w języku angielskim, Szczepienia - niebezpieczne, ukrywane fakty- Ian Sinclair , Bezlitosna immunizacja. Prawda o szczepionkach Kotok Aleksander, Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach dla myślących rodziców, Szczepienia pełne kłamstw Andreas Moritz, Szczepienia za i przeciw - Martin Hirte, Zanim pozwolisz zaszczepić dziecko - Józef Słonecki, Szczepienia Jerzy Jaśkowski, Szczepienia - przegląd najważniejszych badań, dla osób które nie lubią czytać pozycje filmowe: Prawdziwa Historia Szczepień, Zaszczepione dziewczęta duński dokument o powikłaniach po szczepionce przeciwko HPV, Vaxxed 1, Vaxxed 2, na profilu YT. Szczepienia - PubMedinfo - Odra - trywialna choroba zanim wprowadzono szczepienia .. Proszę poszukać jakie badania prowadził Dr Andrew Moulden a później spójrz w oczy własnemu dziecku czy coś się nie zmieniło w nich od ostatniej wizyty szczepiennej. Przeanalizuj zachorowania na choroby zakaźne na stronie Państwowego Zakładu Higieny.(dane są od lat 60) Zwłaszcza szczepienia na HIbb i pneumokoki . Zwłaszcza porównaj lata przed wprowadzeniem szczepień i po, zrób wykres i wyciągnij wnioski. Tak swoją droga większa część z was nie była szczepiona na wzwB, różyczkę, odrę, świnkę, Hibb i proszę sobie przypomnieć kiedy była epidemia tych chorób za waszego życia. Wystąp w ramach dostępu do informacji publicznej do MZ i zapytaj w oparciu o jakie dane epidemiologiczne opracowywany jest kalendarz szczepień dla dzieci, i w jakiej fazie badań są szczepionki dla dzieci ( podpowiem w IV ). Spytaj producenta szczepionek czy prowadził kiedykolwiek badania pod kątem kancerogenności tych szczepień. Zapoznaj się z rozporządzeniem MZ w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych. Zainteresuj się czy w Polsce jest fundusz dla dzieci, które ucierpiały w wyniku szczepień. Zrób porównanie dzieci szczepionych i nieszczepionych ( badanie było wykonane w Niemczech ) Jak to wszystko przeczytasz, oglądniesz, zbadasz, napisz mi, że jestem foliarzem, antyszczepionkowcem i nie mam żadnej wiedzy na temat szczepień. @becela pomóż napisać wójtom odpowiedzi tylko nie hasło że zaszczepiłem się i żyje bo troszkę słabe
Zdzichnt02.07.2021, 18:42
Mam wrażenie że znowu ktoś chce coś ugrać.
Rozumiem że ciężko jest się wybić bo starzy wyjadacze mocno się trzymają stołków,Ale jeżeli ktoś stawowa swoje "ego" ponad czyjeś życie czy zdrowie, to jest źle.
Mam nadzieję że rozumiesz i rozsądek zwycięży !
P.S.
U niektórych obserwuję chorobę regionalną (instynkt standy jak u baranów)
czytelnik na 110202.07.2021, 18:26
Lekarz Bartosz Fiałek
Każda forma propagowania bezpiecznych oraz skutecznych szczepień przeciw COVID-19, które pozwolą nam wrócić do normalności, jest wyrazem odpowiedzialności oraz rozsądku.
Dziękuję, że osoby publiczne, które w istotny sposób kształtują kierunek debaty publicznej, są w Polsce ambasadorami szczepień (szkoda, że nie wszyscy, dobrze, że większość).
Pozdrawiam.
Dla jaśnie oświeconych- wystarczy czytać z zrozumieniem. Czas pokaże kto miał rację.
Witod R.02.07.2021, 17:57
@BACIOK UWAŻAJ!!! UWAŻAJ!!!! Juz paru byŁo takich co smiali się na swoich profilach facebokowych, że łącza się z Billem Gatesem , że właśnie dostają autyzmu poszczepiennego itd i bach po paru dniach okazuje się, że zmarli ... kto by pomyślał że karma tak szybko wróci, PONADTO Poczytaj co SŁYCHAĆ U naszych polskich lekkoatletów.
Stanley02.07.2021, 17:43
Spodziewałem sie komentarzy typu brawo Śmietana itp.. A tu widzę ze ludzie opierają swoją wiedzę na dezifno i na tym ze cały świat coś robi. Otóż sa jednostki na świecie które tego nie robią :) dajmy Ludzia wolny wybór! STOP SEGREGACJI SANITARNEJ. Zaden sprzedajny lekarzyna nie będzie mówił mi czym mam sie szczepić., a tym bardziej polityk kazał zostać w domu i założyć kaganiec.. Pozdrawiam pana Sebastiana za wole walki i wszystkich normalnych nie covidiotow:) mam nadzieję ze Szczepionkarze sami się załatwia, tylko szkoda mi waszych dzieci bezmózgi... Ale może państwo im pomoże kiedyś.....
Ktos02.07.2021, 17:34
Sebastian Śmietana cytuje wam polskich lekarzy, proszę sięgnąć tez w literaturę zagraniczną. Prof z uniwersytetów tez foliarze wg was ??? Proszę Was poczytajcie prof. Romana Zielińskiego na czym polega ta terapia genowa czym jest białko kolca. Chociaż ulotkę proszę przeczytać albo charakterystykę produktu leczniczego. Jest już sporo pozycji książkowych w tym temacie chociażby Piotra Szlachtowicza który przeprowadził mnóstwo wywiadów z niezależnymi lekarzami. Prosze poczytać o takiej postaci jak Rainer Fullmich i jakie działania prawne podejmuje. Adwokat z takim doświadczeniem tez foliarz. ??? To ja marzę aby być foliarzem. Brawo dla Pana Sebastiana i brawo dla tych którzy dziela się i mają odwagę dzielić się swoją wiedzą.
Swój chłop02.07.2021, 17:17
Robert W Malone twórca technologii Mrna w wywiadzie bardzo ładnie opisuje toksyczność dla ludzkich komórek tegoż wynalazku inżynierii genetycznej- także na zdrowie wielbicielom Pfizera . No tak on zapewne też jest foliarzem i co może wiedzieć. Wywiad po angielsku do odnalezienia na uniwersytecie youtube. Do słuchania rodacy i lekarze przestańcie namawiać skoro sami nie wiecie co macie wstrzyknięte.
baciok@02.07.2021, 17:14
Zaszczpilem sie dwoma dawkami szczepionki przeciw Covid
Zaczynają mi wyrastac skrzydła i płetwy, czuję w sobie moc Batmana.
Nawiązałem kontakt z Bilem Gatesem poprzez wszczepionego chipa.
Dostrzegam że Ziemia jest płaska a do niedawno wmawiano mi że była kulą.
Rano jak się golę to zmienia mi się twarz, staje się kobietą.
Oj co ta szczepionka ze mną robi??
Czemu nie wierzyłem antyszczepionkowcom??
guffy02.07.2021, 17:05
Świrus to ściema
rozsądek....02.07.2021, 16:50
@czytelnik1102
Szanowny Panie, to, że Pan nie kumaty i nie obyty z takimi nazwiskami, to nie znaczy, że wszyscy są jak Pan i wyłączyli mózg i myślenie :)
COVIDIANIE to do WAS !!!02.07.2021, 16:48
UWAŻAM, że jeśli ktoś panicznie boi się tego świrusa i wierzy w skuteczność tych szczepionek, to niech się szczepi, ale niech nie zmusza do tego tych, którzy chcą żyć normalnie i nie boją się !!!

A jeśli po zaszczepieniu nadal się boją, to po co się szczepili, skoro nie wierzą w skuteczność tego "eksperymentu medycznego"

Jeśli jeszcze potraficie używać mózgu to odpowiedzcie mi !!!
Zez02.07.2021, 16:45
Hola, hola Pani ironia. Tylko sobie nie ubliżaj od dziwaków od wolnych sądów itd. Jak nie masz pojęcia co się w Polsce wyprawia, jak Rząd łapie nas za pysk na kazdym kroku , to się nie odzywaj. Wolne, niezalezne Sądy sa podstawa państwa demokratycznego. Niezależni, niezawiśli sędziowe, prokuratorzy,TK służący Polakom a nie partii- to sa podstawy naszych wolności. Już trzyamano nas za mordę . Ja to pamiętam,a ty może nie,wiec najlepeij zamknij się i nie pisz głupot. Bogu dzięki , ze jest taki KOD, kiedyś był KOT, że sa ludzie odwazni stawic czoła tej pisowskiej władzy. PZPR bis mi się nie marzy, a ty poucz się historii , czym pachnie taka władza.
Były W02.07.2021, 16:44
Przecież Wójtowie to też marionetki wyższych Pisuarów więc muszą mówić co im każą, bo jak nie to pożegnają się ze stołkiem.
@Besala - Prawda boli?!02.07.2021, 16:43
Besala to jeden z demonów, więc nie dziwi taki komentarz ;0
alan02.07.2021, 16:24
już byli tacy co tak chojrakowali i nawoływali do nie szczepienia się.
Dziś już ich nie ma wśród żywych
Zez02.07.2021, 16:06
Brawo Besela. Masz rację
Osiol02.07.2021, 15:56
Zaszczepieni nie chcą dyskusji o swoim postępowaniu to ich sprawa tak twierdzą nie chcą słyszeć że każdy z nich jest małym laboratorium w którym dochodzi do mutacji wirusa niedopuszczaja opcji że oni powodują kolejna mutacje że oni są zagrożeniem gorszym jak wirus, starego wirusa już niema jest już tylko wirus który w nich zmutował a wypowiadać wolno się jednym i drugim apropo jak by wyglądał świat gdybyscie się nie zaszczepili kolejny dzień bez starego wirusa a o mutacji by nie było mowy...... Oby lekarstwo i biznes medyczny sprzedający szczepionki generujący(powodujący) kolejne mutacje a co za tym idzie kolejne szczepienia i chęć zysku niebyły gorsze od pierwszej warsji wirusa
j2302.07.2021, 15:53
/.../ Listy do redakcji proszę kierować - do redakcji. Adres na dole strony w regulaminie komentowania. Moderator.
antycovidian02.07.2021, 15:50
@Besala
@czytelnik1102
@Karol
@sąsiad i ja
Waszej propagandy NIErządu czytać się nie da, ale mam dla Was i Wam podobnym propozycje - spróbujcie odpowiedzieć na pytania zawarte w Liście Otwartym do Wójta Czarnego Dunajca - Szaflar też - co zaczynają się problemy ??? Może oświecicie nas swoimi odpowiedziami - czekamy z utęsknieniem.
Aleksandra02.07.2021, 15:41
Jak ... i bezczelny jest ten wójt żeby namawiać do eksperymentu który doprowadził już do sieci wielu osób? W takich przypadkach ostracyzm społeczny jest wskazany.
ironia02.07.2021, 15:29
Masz rację Besala. Też mnie dziwi, że redakcja publikowała informacje o protestach KODu, strajku kobiet czy tych dziwaków od "wolnych sądów". To zupełnie niepotrzebne promowanie wulgarnych zachowań i niebezpiecznych postaw.
dziadek02.07.2021, 15:21
Panie Śmietana, pasów bezpieczeństwa też nie trzeba używać w samochodzie...?
Nie Despacito02.07.2021, 15:21
Polać mu!!! Ja jeszcze bym zadał pytanie odnośnie wariantu Delta+. Czy te szczepionki opracowane, jak rozumiem, na starsze warianty poradzą sobie również z tym?? Czy konieczne będzie ponowne ukłucie? Bardzo chciałbym się dowiedzieć, bo nie wiem czy czekać na wariant ostateczny i wtedy zapodać sobie od razu 100 dawek jednorazowo.

Pozdrawiam i życzę zdrowia (psychicznego). Uważajcie na będącą już za rogiem IV falę Davida19.
sąsiad i ja02.07.2021, 15:18
Uważam, że wszelkie akcje antyszczepionkoiwe powinny być zabronione. Szczepi się cały świat, bo szczepionka chroni, to jest już udowodnione, a tego, co może być za 5 czy 10 lat po zaszczepieniu tego nie wie nikt. Antyszczepinkowcy wprowadzają chaos i i ludzi w błąd.
Karol02.07.2021, 15:09
Śmietana a co to Pana obchodzi? jak sie nie chce pan szczepić to pana sprawa, a jak sie ktoś chce to jego. Odczep się pan od nas. Zajmij się czymś innym
czytelnik110202.07.2021, 14:48
Brak słów, Szanowny Panie a czy Pan weźmie odpowiedzialność za wszystkie zgony które nastąpią. Szanowny Panie czy Pan publikując wypowiedzi (niewiadomo kogo) i mieszając ludziom w głowach weźnie odpowiedzialność na siebie.
Jako mieszkaniec Podhala chcę się czuć bezpieczny, chcę chodzić bez maski, chcę normalności a Pańskie działania prowadzą do chaosu.
Mam nadzieję ,że niedługo państwo zareaguje.
Dziękuję Wójtom za godna postawę i szczerze składam Wam podziękowania a każdy z nas ma swój rozum i wie jak postąpić.
Obowiązkiem władz publicznych jest zachęcać do polityki rządu (którego wybrał naród) i myślę ,że rząd poniesie odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
My Polacy będziemy sami decydować a Pan niech się zastanowi nad swoim postępowaniem.
Obiektywny02.07.2021, 14:47
Dodajmy, że dr Ratkowska to psychiatria :D niech się zajmie swoją specjalizacją
Tuff02.07.2021, 14:45
I po co popularyzować teorie spiskowe foliarzy?
Gaweł02.07.2021, 14:31
Dziwi mnie brak zatrzymań. Od miesięcy.
Emerytowany wirusolog02.07.2021, 14:23
Szczepienie dziecka to jak skazywanie go na śmierć!!! Jak można tą samą szczepionką szczepić dorosłego i rozwijający się organizm . To tak jakbyśmy łączyło 12 latka lekami dla dorosłych
Mona02.07.2021, 14:20
Najgorsze jest to, że nie wiemy ilu lekarzy, polityków rzeczywiście zdecydowało się zaszczepić . Myślę, że żaden z nich . A może sacszczepieni ale solą fizjologiczną.
Leon02.07.2021, 14:18
Od kiedy to państwo i władze martwią się o nasze zdrowie???. Czemu nikt się nie martwił przez rok kiedy była srandemia. Odwoływano operacje, ważne leczenia i wtedy umierali ludzie z braku dostępu do leczenia.
Michał02.07.2021, 14:15
Ludzie wystarczy czytać i myśleć. Nie trzeba być medykiem. Moje zdrowie, moja sprawa. Dlaczego nas wręcz zmuszają do szczepienia??!! Wirusy były i będą.
Besala02.07.2021, 14:15
Zadziwia mnie, że redakcja Podhala24 po raz kolejny drukuje obszerny tekst, którego źródłem jest ignorancja i arogancja osób skupionych w PAB. Gratuluję wójtom Szaflar i Czarnego Dunajca, którzy okazali swoją mądrość i odpowiedzialność! Szkoda, że inni podhalańscy samorządowcy, przede wszystkim burmistrzowie i wójtowie, milczą w tej ważnej sprawie. Jeszcze słowo do osób skupionych w PAB - można wierzyć w płaskość Ziemi oraz w to, że Elvis Presley wciąż żyje, trzeba jednak czasem się pogodzić z faktem, że istnieją prawdy dowiedzione naukowo, że istnieje także tzw. zdrowy rozsądek!.
Osiol02.07.2021, 13:57
No wójt zachowa się jak struś i glowa w piasek i nic nie odpowie złamali go szantażem bo dla wypłaty..... Nie została mu ani odrobina odwagi cywilnej by odpowiedzieć....... temu wójtowi z Szaflar tylko glowa w piasek i przeczekać pozostało byle do wypłaty a całemu Podhalu należą się brawa i czapka z głowy za myślenie twardość w poglądach i wolnościowe myślenie to ta większość niezaszczepiona wybierze nowego wójta i oby reprezentował on te większość niezaszczepiona apropo tyle kasy z podatków zmarnowano na reklamę ale dobrze się je..... e o cudzym chlebie
Hetman02.07.2021, 13:51
Brawo!
Może Cię zainteresować