11.11.2021, 11:04 | czytano: 1302

Samorządy z naszego regionu tworzą stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny

Na XXXV sesji Rady Powiatu Nowotarskiego omawiany był projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Podhalański Obszar Funkcjonalny. Do stowarzyszenia przystępują również miasta i gminy z naszego regionu.
W perspektywie finansowej 2021-2027 ze środków Unii Europejskiej będzie możliwość wsparcia finansowego dla obszarów funkcjonalnych miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, takich jak Nowy Targ i Zakopane, pod warunkiem zawiązania formalnego partnerstwa pomiędzy samorządami tych miast oraz powiązanymi z nimi funkcjonalnie gminami, czy powiatami.
W związku z tym powstała inicjatywa powołania stowarzyszenia o nazwie „Podhalański Obszar Funkcjonalny”, które ma umożliwić pozyskiwanie większych środków finansowych na inwestycje, które swoim zasięgiem obejmują więcej niż jedną gminę.

Rozwój Nowego Targu i Zakopanego jest ściśle powiązany z rozwojem regionu i gmin otaczających te miasta, tworzących tzw. obszar funkcjonalny miasta. Współpraca w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych jest jak wskazano w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” istotna z punktu widzenia poprawy skuteczności koordynacji procesów rozwojowych i efektywności systemu świadczenia usług publicznych”.

W toku prowadzonych konsultacji i spotkań z gminami z terenu powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego oraz Powiatem Tatrzańskim i Powiatem Nowotarskim zaproponowano zawiązanie stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Mając na uwadze powyższe, Rada Powiatu Nowotarskiego przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Podhalański Obszar Funkcjonalny. Dalsze czynności zawiązania wspomnianego stowarzyszenia będą realizować reprezentanci gmin i powiatów wskazani w uchwałach podjętych przez rady gmin czy powiatów na zgromadzeniu założycielskim stowarzyszenia.

Źródło: Powiat Nowotarski, oprac. r/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl