14.11.2021, 19:52 | czytano: 2651

Służby gotowe do zimy. Schroniska i ogrzewalnie uruchonione zostaną w Szczawnicy i Zakopanem

zdj. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
"Ekstremalne warunki zimowe – jesteśmy na nie w pełni przygotowani." To deklaracja, jaką złożyli wojewodzie małopolskiemu Łukaszowi Kmicie przedstawiciele małopolskich służb, inspekcji, straży oraz instytucji i podmiotów, dla których zima zawsze wiąże się z dodatkowymi, złożonymi działaniami.
- Przed wszystkimi służbami wielość zadań. Punktem wyjścia jest dokładny monitoring zagrożeń i bieżąca wymiana informacji. Sezon zimowy to czas, gdy zarówno Policja, jak i Straż Pożarna, zarządcy dróg, nadzór budowlany, podmioty zajmujące się pomocą społeczną i wszystkie pozostałe służby mają pełne ręce pracy. Proszę o ścisłą współpracę. Niezwykle istotna będzie ona w obszarze, na który musimy zwrócić szczególną uwagę. Wojewódzki koordynator ds. tlenu jest w stałym kontakcie ze szpitalami i monitoruje jego zużycie. Obecnie przekracza ono 25 ton na dobę i cały czas rośnie. Jeżeli zaszłaby konieczność wsparcia dostaw tlenu do szpitali, choćby w zakresie płynnego przemieszczania się po drogach samochodów dostarczających tlen, proszę, aby ten obszar traktować priorytetowo – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
Wśród najważniejszych tematów omówionych na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego znalazła się organizacja zimowego utrzymania dróg i infrastruktury kolejowej oraz odśnieżania obiektów, zwłaszcza wielkopowierzchniowych konstrukcji dachowych. Wskazano także na kwestie związane z pomocą społeczną, zwłaszcza wsparciem dla osób samotnych, w podeszłym wieku i bezdomnym.

Swoje najważniejsze zadania podsumowała Policja, Państwowa Straż Pożarna (m.in. w obszarze współpracy z jednostkami ratownictwa medycznego oraz pomocy społecznej), Straż Graniczna (m.in. w obszarze współpracy z TOPR i GOPR). Przedstawiono również informacje na temat funkcjonowanie placówek oświatowych, opieki nad zwierzętami, a także zabezpieczenia dostaw prądu oraz gotowości urządzeń hydrotechnicznych do pracy w warunkach zimowych.

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbyło się w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Krakowie. Zarządcy dróg potwierdzają przygotowanie sprzętowe, jak i osobowe do wzmożonych działań związanych z warunkami zimowymi.


Zarządca dróg krajowych potwierdza, że w pełnej gotowości od 1 listopada znajduje się 205 jednostek sprzętu, w tym 149 posypywarek opłużonych, 5 pługów wirnikowych (+2 w rezerwie), 1 unimog, 44 jednostki do odśnieżania chodników. Dodatkowo do załadunku materiałów do zwalczania śliskości wykorzystywanych jest 37 ładowarek. Na odcinkach najbardziej narażonych na zawiewanie śniegu w terminie do 30 listopada zostaną ustawione zasłony przeciwśnieżne. Obejmują one odcinki dróg o łącznej długości 14,8 km.

Istotnym elementem zapewnienia zimowego utrzymania dróg krajowych jest system monitoringu meteorologicznego w postaci zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych województwa małopolskiego m.in. 63 stacji meteorologicznych i 134 punktów kamerowych. Każdy z użytkowników dróg może na stronie internetowej GDDKiA sprawdzić, jakie warunki panują na obszarze, przez który planuje przejechać. Umożliwiają to zlokalizowane w ciągach dróg krajowych kamery oraz stacje meteorologiczne. Dostęp do tych informacji można uzyskać poprzez stronę internetową https://www.gov.pl/web/gddkia w zakładce „Serwis mapowy GDDKiA”.

Zapewnione jest również zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich. Łączna liczba przygotowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich sprzętu wynosi: 115 sztuk (piaskarki, solanki, pługi, ładowarki, sprzęt do odśnieżania chodników). Zgromadzono przy tym 24,7 tys. ton materiałów, takich jak sól drogowa, materiał uszorstniający, solanka.
Jak co roku przy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiona została całodobowa infolinia pod numerem 987, za pośrednictwem której można uzyskać pomoc lub zgłosić informację o osobie mogącej jej potrzebować.

Udzielanie tymczasowego schronienia osobom tego pozbawionym jest zadaniem własnym gminy. Liczba zabezpieczonych miejsc schronienia to 1174 (+ 10 dodatkowych), w tym: 614 miejsc (+ 5 dodatkowych) w 35 schroniskach dla osób bezdomnych (113 gmin), 193 miejsc w 16 schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (26 gmin), 274 miejsca w 8 noclegowniach (40 gmin), 93 miejsca (+ 5 dodatkowych) w 6 ogrzewalniach (5 gmin). Miejsca zabezpieczono w 22 placówkach - w tym w Szczawnicy i Zakopanem.


Gminy zapewniają swoim mieszkańcom pomoc w formie gorącego posiłku czy niezbędnej odzieży. Przez Ośrodki Pomocy Społecznej może być przyznana pomoc w formie dofinansowania do zakupu opału, koców. Gminy bardzo często współpracują z przedstawicielami Kościoła katolickiego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami leczniczymi w zakresie udzielania pomocy osobom bezdomnym, a także zagrożonym bezdomnością. Przykładowo 18 gmin wspiera finansowo organizacje działające w sferze pomocy osobom bezdomnym w ramach działalności charytatywnej (prowadzenie noclegowni i schroniska, redystrybucja żywności, prowadzenie kuchni, świadczenie doraźnej pomocy medycznej i przedmedycznej itp.).

Na terenie 15 gmin działają organizacje pozarządowe prowadzące 111 placówek oferujących pomoc, w tym osobom bezdomnym (m.in. 8 „przytulisk”, 20 jadłodajni, 6 łaźni, 6 przychodni dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych, 5 punktów medycznych w tym 2 apteki darów leków i opatrunków, 16 punktów wydawania ubrań, 31 punktów wydawania żywności i inne).

Biuro prasowe UMWM, opr.s/
Może Cię zainteresować
komentarze
watacha15.11.2021, 10:20
nowo tarska watacha jest oki tu nie ma bezdomnych oki kiedy dzieci dorosna
watacha15.11.2021, 10:17
a watacha nowotarska spi
COŚ WISI W POWIETRZU14.11.2021, 23:12
Śmierdzi mi to na odległość !
Samorządy bawią się w proroków i przewidują dużo bezdomnych w zimie ?!
DLACZEGO ?
Skąd ta nagła (FAŁSZYWA) troska o ludzkość ?!

Czy rządzący wiedzą o czymś, o czym MY POLACY jeszcze nie wiemy ?!
spostrzegawczy14.11.2021, 22:21
Nowy Targ jest specyficznym miastem jeżeli chodzi o zwierzęta i bezdomnych. Tutaj tylko wstążki mają się dobrze!
Miejscowa14.11.2021, 21:13
A tymczasem w Nowym Targu bezdomny śpi pod schodami w szpitalu...
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl