14.11.2021, 17:36 | czytano: 2950

Kulawa Ekipa tworzy projekt Kino Bez Obaw

zdj. materiały prasowe
Na terenie Zakopanego zwiększy się liczba miejsc "dostępnych" dla osób z ograniczeniami fizycznymi, czy intelektualnymi. Projekt Kino Bez Obaw realizuje grupa nieformalna - Kulawa Ekipa przy wsparciu Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Gniazdo w Zakopanem.
"Akcja przybliża światy zakopiańskich kin do światów osób ze szczególnymi potrzebami. Wszyscy kochamy i chcemy chodzić do kina, jednak nie wszyscy możemy" - wyjaśniają inicjatorzy przedsięwzięcia.
Inicjatywa zwiększy ilość miejsc kulturalnych otwartych na osoby ze szczególnymi potrzebami. Sprawi, że kina staną się przestrzeniami bardziej dostępnymi i przyjaznymi dla dzieci, młodzieży i dorosłych z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (fizycznymi, intelektualnymi, czy też z nadwrażliwościami związanymi z integracją sensoryczną).


"To pilotażowe działanie, nastawione jest na wzajemną integrację dwóch środowisk, kina i osób niepełnosprawnych. Ma zwrócić uwagę i zdefiniować wzajemne potrzeby tych światów, przezwyciężyć drobne obawy i bariery w zakresie wzajemnych relacji. W ramach cyklu zaplanowanych działań odbywają się specjalne pokazy nowości filmowych, szkolenia, spotkania i kluby dyskusyjne. W zakopiańskim Kinie Miejsce emitowane są seanse dla osób wrażliwych sensorycznie, samo kino będzie też mogło bezpiecznie obsługiwać osoby poruszające się na wózkach. Przez cały projekt obsługa kin szkoli się z praktykami i psychologami z bardzo dużym doświadczeniem. Za sprawą szkoleń dla personelu i spotkań, zakopiańskie obiekty kinematograficzne i ich pracownicy staną się bardziej wrażliwi i otwarci na osoby ze szczególnymi potrzebami" - czytamy w wyjaśnieniu.


Działanie wspierają Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Zakopanem, Fundacja Pomoc Autyzm, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zakopanem, Kino Miejsce, Kino SOKÓŁ.

Inicjatywa odbywa się w ramach Małopolska Lokalnie dzięki wsparciu Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. Projekt realizowany przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

opr.s/ zdj. mat. prasowy
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl