21.11.2021, 12:26 | czytano: 2036

Szkolenie ratowników górskich

zdj. GP GOPR/FB
Na Spiszu trwa tzw. Real Test, czyli szkolenie ratowników górskich, którzy podzieleni na kilkuosobowe zespoły mają za zadanie udzielić w górach pomocy osobom (w tym wypadku pozorantom), które uległy różnego rodzaju wypadkom.
- Podstawowym założeniem szkolenia jest takie przeprowadzenie pozoracji, aby możliwie identycznie odzwierciedlały realne warunki, w jakich udzielamy pomocy w górach - wyjaśniają ratownicy GP GORP.
Szkolenie realizowane jest w ramach projektu "Człowiek/Kolega/Ratownik - kompetencje służby górskiej 2.0"/"Človek/Kolega/Záchranár – kompetencie horskej služby 2.0" finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregion Tatry.

opr.s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl