31.12.2021, 10:39 | czytano: 2412

Radni przyjęli budżet powiatu nowotarskiego na 2022 rok

zdj. Podhale24
Ponad 72 miliony złotych wyda na inwestycje w 2022 roku powiat nowotarski. - Oczekiwania są większe, bo potrzebne są chodniki, nie sztuką jest jednak poszaleć rok, dwa i zadłużyć powiat. Budżet został stworzony na miarę - powiedział po głosowaniu starosta Krzysztof Faber.
Budżet Powiatu Nowotarskiego na 2022 rok zakłada dochody na poziomie ponad 234 mln zł, wydatki - 264 mln. 30-milionowy deficyt zostanie pokryty przychodami m.in. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych i dotacji na realizację programu w wysokości (9,3 mln), wolnych środków (10,5 mln) oraz zaciąganego kredytu w wysokości 10 mln zł.
Wydatki na inwestycje to ponad 72,6 mln, z czego na inwestycje drogowe prawie 51,8 mln zł, na pomoc społeczną i rodzinę - blisko 25 mln zł, na oświatę - ok. 125 mln zł, a na inwestycje oświatowe - 20,7 mln zł.

- Jesteście Państwo w większości samorządowcami z doświadczeniem i rozumiecie, że budżet tak naprawdę uchwalany jest raz, ale potem zmieniany jest niemal na każdej sesji. Wprowadzane są w ciągu roku nowe dochody, są to zazwyczaj środki zewnętrzne, o które pragnę zapewnić, będziemy zabiegać. Zamykając temat budżetu na przyszły rok, chcę tylko powiedzieć, że to nie jest wszystko. To jest wstęp do tego, co chcemy robić w roku 2022 i mam nadzieję, że stanie się to, mimo tych deficytów po stronie wydatków na oświatę - komentował starosta Krzysztof Faber.

I dodał: "rosnące koszty niezależne od nas czynniki zwiększające koszty funkcjonowania instytucji powiatowych (np. energia elektryczna, gaz itp.) powodują, że trudno jest przeznaczyć na sfinansowanie wszystkich grup wydatków, takich środków, które spełniałyby wszystkie oczekiwania. Jednak proponowany budżet zapewnia utrzymanie podobnych, jak dotychczas standardów w każdej dziedzinie życia powiatu".

- Planowana wartość inwestycji pokazuje, że jesteśmy powiatem, który rozwija się dynamicznie. Powiatem, który stawia na rozwój infrastruktury drogowej, na przebudowę naszych jednostek, takich jak szkoły poprzez budowę nowoczesnej placówki oraz przy zakupie pomocy dydaktycznych, aby były to placówki przygotowane na wyzwania XXI wieku - dodał wicestarosta powiatu Bogusław Waksmundzki.

Członkowie Klubu Wspólnie dla Powiatu w swoim stanowisku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowotarskiego na 2022 rok zaznaczyli, iż "budżet na 2022 r. jest kolejnym budżetem proinwestycyjnym ( 27,5 % budżetu jest przeznaczone na inwestycje), dającym podstawę dalszego rozwoju powiatu nowotarskiego. Jednocześnie jest budżetem oszczędnym, nastawionym na wykonanie zadań priorytetowych. Wszystkie podległe powiatowi jednostki oraz ustawowe zadania Powiatu mają zabezpieczone niezbędne środki finansowe na ich płynną realizację".

Zaznaczono jednak, że obawę budzi "przyszłość dotycząca realizacji szeregu zadań Powiatu w perspektywie ograniczenia przez ustawodawcę dochodów związanych z tegoroczną reformą podatkową, tj. PIT dla osób indywidualnych, zmniejszenie stawki CIT i PIT, dwukrotny wzrost koszów uzyskania przychodów. Coraz większe obciążenia samorządów finansowaniem zadań oświatowych. Subwencja nie pokrywa bowiem w całości podwyżek dla nauczycieli a podwójne roczniki uczniów w szkołach wygenerowały dodatkowe koszty. W projekcie budżetu na 2022 powiat dokłada kwotę 20,74 mln zł do bieżącej działalności w jednostkach oświatowych. Subwencja oświatowa pokrywa 76 % wydatków w oświacie. Z związku z powyższym Klub Radnych Wspólnie dla Powiatu zauważa - przedstawiona po stronie dochodów subwencja oświatowa jest zbyt niska i nie uwzględnia ona realnie ponoszonych kosztów oświatowych m.in. związanych z prowadzeniem placówek edukacyjnych".

Julian Stopka przedstawił stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość. Dobrze ocenił on projekt budżetu, wskazując na bezpieczne zadłużenie i duży zakres inwestycji. - Klub PiS pozytywnie ocenia przedłożony projekt budżetu i będzie głosował za jego uchwaleniem - dodał.

- Jak pokazało głosowanie, cieszę się, że wszyscy wspieramy ten budżet - powiedział starosta Krzysztof Faber. Jak dodał, cieszy się z kredytu zaufania do zarządu. - Nie szastamy pieniędzmi, nie jesteśmy populistyczni, staramy się rozsądnie do tego podchodzić i gdy wydajemy jakąś złotówkę, staramy się, żeby druga była pozyskana z zewnątrz.

Ten rok, który przychodzi - mówił - będzie trudny, bo rosną koszty bieżącego utrzymania. Nie wiadomo, jakie będą wyniki przetargów. - Musimy być ostrożni - podkreślił. - Oczekiwania są większe, bo potrzebne są chodniki, nie sztuką jest poszaleć rok dwa i zadłużyć powiat. Budżet został stworzony na miarę. Od 3 lat nie zaciągnęliśmy kredytu, dług się zmniejsza. Jak będzie dobra koniunktura, może więcej zrobimy. Na pewno będziemy ciąć koszty bieżące, oczywiście nie kosztem wynagrodzeń. Podwyżka, jak co roku, jest zaplanowana ok. 7-9% - zapewnił.

Zadania inwestycyjne drogowe obejmują 71,28 % tej kwoty, w oświacie 27,4 % w związku z priorytetową inwestycją – Budowa budynku Zespołu Szkół nr 1 i rozbudową budynku Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Opiekuńczych w Nowym Targu – kwota 19 911 470 zł

Rozbudowa drogi powiatowej Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik wraz z budową mostu w km miejscowości Długopole.” - kwota 1 992 766 zł,

Termomodernizacja budynku Szkoły Branżowej przy Zespole Szkół w Jabłonce 750 000 zł
Budowa zbiornika przeciwpożarowego przy ZPSWO w Nowym Targu 78 000 zł

Rozbudowa drogi powiatowej Harklowa – Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Górna - kwota 439 701

Rozbudowa drogi powiatowej w m. Lipnica Wielka – kwota 5 788 851 zł

Rozbudowa drogi powiatowej w m. Lipnica Mała Jabłonka – kwota 2 621 896 zł

Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Bańska Wyżna - kwota 2 425 000 zł

Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Rabka Zdrój – Ponice 6 099 602 zł

Przebudowa drogi powiatowej Krościenko – Szczawnica w miejscowości Szczawnica - kwota 5 637 500 zł

Przebudowa, modernizacja, likwidacja skutków powodzi na drodze powiatowej nr 1637K stanowiącej strategiczny ciąg komunikacyjny dla regionu Pienin – kwota 8 305 000 zł

Rozbudowa drogi powiatowej Ludźmierz – Pyzówka w miejscowości Ludźmierz - kwota 2 040 000 zł

Rada Powiatu wesprze budowę obwodnicy Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna realizowanej przez Województwo Małopolskie w kwocie 762 173 zł

oprac. s/ r/
Może Cię zainteresować
komentarze
Kuma31.12.2021, 18:30
A kanalizacja w Spytkowicach?
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl