31.12.2021, 14:05 | czytano: 2374

Miasto dopłaci do linii autobusowych

NOWY TARG. Samorząd wyraził zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego na dofinansowanie przewozów na linii komunikacyjnej Nowy Targ - Czarny Dunajec - Chochołów i Nowy Targ- Łapszanka. Dotacja wyniesie ponad 10 tysięcy zł, jako dopłata do przewozów na terenie Miasta.
Chodzi o uruchomioną w tym roku linę autobusową, która w części objęta jest dofinansowaniem z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz w części przez gminy, w których istnieją obszary gdzie brak jest komunikacji zbiorowej.
W Nowym Targu - na wniosek mieszkańców - trasa przejazdu autobusów tej linii, oprócz centrum - obejmuje osiedle Marfiana Góra. Z przejazdu autobusem korzystają przede wszystkim dzieci dojeżdżające do szkoły podstawowej na Kowańcu oraz do szkół średnich w Mieście. Starostwo jako organizator transportu publicznego na terenie powiatu planuje utrzymanie tej linii w roku 2022.

W uzasadnieniu wskazano, iż "w celu realizacji co najmniej 4 kursów na osiedle Marfiana Góra planuje się podzielić po dwa kursy linią Nowy Targ- Chochołów - Nowy Targ - Łapszanka". Kursów w sumie będzie 6.

W kalkulacji kosztów przyjęto stawkę dopłaty z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 3 zł do wozokilometra. Ostateczna wysokość udziału poszczególnych gmin znana będzie po rozstrzygnięciu przetargu na obsługę tej linii.

Zgoda Rady Miasta na dofinansowanie wynika także z faktu, iż istnienie tej linii umożliwia obsługę transportu zbiorowego dla mieszkańców osiedla Marfiana Góra i części osiedla Zadział.

s/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl