21.02.2022, 08:45 | czytano: 6645

Związek Podhalan apeluje do parlamentarzystów z naszego regionu: "Kładziemy na Wasze sumienia przyszłość i istnienie PPUZ"

Prezes ZG ZP Julian Kowalczyk / arch. Podhale24.pl
- Czas najwyższy, aby odłożyć lokalne spory i podziały oraz różnice polityczne i indywidualne interesy w poczuciu odpowiedzialności przed obecną bracią studencką oraz przyszłymi pokoleniami Podhalan - apeluje Julian Kowalczyk, prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w liście do parlamentarzystów ziem górskich.
Oto jego treść:
"W nawiązaniu do spotkania z panem Ministrem Bernackim w dniu 15.02.br., poświęconym omówieniu obecnej sytuacji, panującej na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym

Targu zwracamy się do Państwa z apelem:

Przekazując informację o czekającym Was, Parlamentarzyści Podhala, spotkaniu w Ministerstwie Edukacji kładziemy na Wasze sumienia przyszłość i istnienie PPUZ i jej rolę, jaką odgrywa w regionie.

Reprezentując środowisko regionalne wyrażamy szczególne ubolewanie z powodu likwidacji Katedry Badań Regionalnych i pozbawienia funkcji kierownika tej Katedry Pani Profesor Anny Mlekodaj.

Czas najwyższy, aby odłożyć lokalne spory i podziały oraz różnice polityczne i indywidualne interesy w poczuciu odpowiedzialności przed obecną bracią studencką oraz przyszłymi pokoleniami Podhalan.
Nie można dalej stać z boku, kiedy dzieją się tak złe rzeczy" - napisał prezes związku.

List otrzymali: posłanka Anna Paluch, posłowie Edward Siarka i Andrzej Gut-Mostowy oraz senator Jan Hamerski.

Spór na "Podhalańskiej" trwa od grudnia ub. r., kiedy to z funkcji rektora został odwołany dr Robert Włodarczyk. Po tym zaczęła się walka o to, kto jest pełniącym obowiązki rektora uczelnia do czasu nowych wyborów. Na krótko rządy objęła dr Maria Zięba i przeciwnicy odwołanego rektora, ale po pozytywnych opiniach i wsparciu ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki stanowisko objęła związana z Włodarczykiem dr Bianka Godlewska-Dzioboń. Po objęciu rządów wprowadziła nowe porządki, które objęły liczne zwolnienia, w tym likwidację Katedry Badań Regionalnych, łącznie z odwołaniem z funkcji jej kierownika dr Anny Mlekodaj. Spotkało się to z silną krytyką środowiska regionalistów.

r/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
uwaga24.02.2022, 13:52
Do SSS
Trudno się dziwić temu wpisowi, osoba ta musiała zostać wymieciona z Uczelni, której pozostała tylko chronologia wydarzeń, zapominając dodać
do chronologii daty swojego wymiecenia.
Tak pięknie było jak się wykładowcą akademickim było, teraz pozostał wypas, obcowanie z naturą, bardzo wskazane dla zdrowia gdy ujawniają się braki myślowe, wraz z zaburzeniami.
Tylko, żeby juhasom z uczelni przy wypasie nie przyszło do głowy
odwołanie bacy.
Tyle, że barany nie takie głupie jak Harnaś i doktorzy razem, rozum swój mają.
Próba odwołania bacy skończyła by się, wpisem w rubryce praca, naukowiec bezrobotny poszukujący pracy.
Szanowna Pani p o rektor BGD wielki szacunek, nie znam drugiej takiej osoby o takiej odwadze.
SSS22.02.2022, 08:31
Dziwne, bo wszyscy już znają chronologię wydarzeń jakie miały miejsce na PPUZ. I wszyscy znają prawdę o bezprawnych działaniach BGD ze swoimi mocodawcami i pracownikami na szybkiej ścieżce kariery zawodowej.
I jakoś to nie wzrusza ani prokuratury, ani parlamentarzystów, ani samorządowców... To tak, jakby jakiś magiczny klucz z podpisem ministra Czarnka pozamykał im wszystkim zdolność do przyzwoitości i obiektywnej oceny rozgrywającej się od grudnia farsy, w oparciu o samozwańcze prerogatywy i szczególnej misji porządkowania pogłębianego chaosu.

21 XII 2021 r.
godzina 11:00 ? na posiedzeniu KE; dr hab. Robert Włodarczyk zostaje odwołany z funkcji rektora proporcją głosów 22 ?za? do 1 ?przeciw?; KE o godzinie 12.25 przyjmuje uchwałę 1/2021, której par. 1 mówiącą o odwołaniu dra hab. Roberta Włodarczyka z funkcji rektora PPUZ. W par. 2 stwierdzającą objęcie pełnienia obowiązków rektora PPUZ przez dr Marię Ziębę - zgodnie z powszechnie znanym stanem faktycznym oraz zapisami Statutu PPUZ, które wskazują, że w zaistniałej okoliczności pełnienie obowiązków rektora powierza się prorektorowi ds. studenckich.

Zarządzeniem 167/2021 p.o. rektora dr Maria Zięba odwołała z funkcji prorektora ds. współpracy i projektów dr Biankę Godlewską-Dzioboń.

O godzina 18:00 ? do siedziby uczelni przybywa odwołany dr hab. Robert Włodarczyk wraz z dr Bianką Godlewską-Dzioboń, drem Pawłem Zamorą, drem Marcinem Surówką i mgrem Pawłem Milką; Maria Zięba informuje Roberta Włodarczyka o tym, że został odwołany z funkcji i aby nie podejmował czynności służbowych do czasu oficjalnego przekazania władzy;

-----------------------------------------------------------------------
Włodarczyk informuje, że nie uznaje odwołania (!), gdyż odbyło się ono bezprawnie oraz o tym, że odwołał Marię Ziębę z funkcji prorektora ds. studenckich i kształcenia 20 grudnia 2021 roku (a zatem dzień wcześniej), zaś na tę funkcję powołał dr Biankę Godlewską-Dzioboń.
-----------------------------------------------------------------------

Bianka Godlewska-Dzioboń zostaje powołana na funkcję prorektora ds. studenckich na podstawie antydatowanych dokumentów i bez wymaganej opinii Samorządu Studenckiego.

Odwołany Robert Włodarczyk wręcza Marii Ziębie wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym, motywując rażącym naruszeniem obowiązków pracowniczych oraz działanie na szkodę uczelni.

To samo spotyka przybyłych na Uczelnię: dr Krzysztofa Trochimiuka (członka KE i Senatu (dalej S)), dr Małgorzaty Wesołowskiej (członka Komisji Wyborczej (dalej KW) i dr Krzysztofa Waśkowskiego (członka S i KE, prorektor ds. nauki i rozwoju). Wszyscy otrzymują wypowiedzenia dyscyplinarne o tożsamym uzasadnieniem co Maria Zięba.

22?30 XII 2021 r. ? odwołany rektor dr hab. Robert Włodarczyk, nieuznający odwołania na skutek rzekomej bezprawności, przebywa na terenie Biura Rektora, posiada dostęp do dokumentacji, komputerów i serwerów PPUZ i wydaje szereg zarządzeń.

23 XII 2021 r. ? dr Maria Zięba składa do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na
- utrudnianiu przez Roberta Włodarczyka wykonywania obowiązków służbowych oraz
- wystawieniu przez Roberta Włodarczyka zarządzeń ze wsteczną datą, na mocy których rzekomo została odwołana z funkcji prorektora ds. studenckich i kształcenia.

-----------------------------------------------------------------------
30 XII 2021 r. ? MEiN, w odpowiedzi na pismo przewodniczącego KE (uznając autonomię PPUZ), publikuje na swojej stronie stanowisko mówiące o tym, że ?Minister Edukacji i Nauki nie ma kompetencji do podejmowania rozstrzygnięć nadzorczych w odniesieniu do uchwał podejmowanych przez kolegia elektorów?, czym potwierdza skuteczność odwołania rektora; Robert Włodarczyk opuszcza Rektorat, jego decyzje uznane zostają za nieważne, w tym dyscyplinarne zwolnienia.
-----------------------------------------------------------------------

5 I 2022 r. ? na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu PPUZ zostaje przyjęta uchwała potwierdzająca czynności z 14 XII 2021 r.

16 I 2022 r. ? na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu PPUZ zostaje przyjęta uchwała, uwzględniająca złożony stan sprawy i potwierdzenie, że pełniącą obowiązki rektora jest Maria Zięba, zaś decyzje Bianki Godlewskiej-Dzioboń są nieskuteczne; uchwała zobowiązuje Marię Ziębę do jak najszybszego zorganizowania wyborów.

Dalej było już tylko gorzej i mętniej...
Bb21.02.2022, 20:32
Towarzysze ze Związku Podhalan przed Wami zadanie rozwalenia Podhalanki, nie może być tak, żeby jakaś Uczelnia zwana Podhalanką miała autonomię,
Zapamiętajcie nie długo wybory i my lewacy wrócimy.
Należy to zrobić teraz polecenie wydał sam wielki hetman.
Partia Wam tego bohaterskiego czynu nigdy
nie zapomni.
DR MARTENS21.02.2022, 19:42
Zwiazek Podhalan to moze sobie zmierzyc ale temperatre pod pacha...
Burok21.02.2022, 17:41
QStan . Mądre słowa . Magistry i licencjaci z uczelni nie posiadajacej jakiejkolwiek renomy . Te wszystkie pseudouczelnie produkujące pseudomagistrów to jest największy wał w tym kraju
Głos21.02.2022, 17:27
Dobrze że Związek zabrał głos. Trochę późno ale jest. Trzeba było oświadczenia rządzących małopolską aby związkowcy odzyskali odwagę.
Teraz minister pożal się Boże od edukacji będzie musiał zacząć działać. A może nawet inni ministrowie od sądów i prokuratury też. Teraz swe oświadczenia upublicznią wreszcie parlamentarzyści z tego terenu. Jeżeli nie następnym krokiem Związku powinno być wykluczenie ze struktur honorowego prezesa oraz innych zwyklych nie zwykłych członków z 0artii upss ze Zwiazku Podhalan.
stan21.02.2022, 15:23
Zmienić nazwę na szkołę zawodową i kształcić młodzież w potrzebnych zawodach, a nie produkować pseudo magistrów
ww21.02.2022, 15:13
do miastowego-na Podhalu,jak i w całej Polsce rządzi Naród!!!Nie zgraja z pisu!!!
dziwne milczenie-brak odwagi?dlaczego?21.02.2022, 14:32
@Miastowy.A ty co sobą reprezentujesz, że pouczasz największe w kraju Stowarzyszenie Regionalne działające ponad 100 lat na jaki temat wolno mu się wypowiadać.Brawo Związek Podhalan.Dziękujemy za zabranie głosu.Należy się wam medal "sapere aude".
Rektor21.02.2022, 13:53
Prokuratura może zamknąć sprawę w ciągu jednego dnia bo dowód na fałszowanie dokumentów przez Włodarczyka jest!
Baba21.02.2022, 13:53
Brawo Związek Podhalan! Prosto, czysto i przejrzyście. To nasza Mała Ojczyzna. I trzeba o nią tu na Podhalu dbać. Mam pytanie do miastowego: Ile razy wypadłeś mamie z wózka? Ślad pozostał i na to nie ma lekarstwa.
Podhalanka21.02.2022, 12:20
Dobrze że ktoś z regionu zabiera głos i intersują go losy Podhalańskiej Uczelni - jeśli samorządowcy tego nie zrobią po Uczelni zostaną zgliszcza. Miejmy nadzieję że sprawiedliwość zwycięży !
worce21.02.2022, 10:46
jest jedna rada. studenci biercie taczke i wywiezcie jak najdalej pania godlewska
Szkoda zdrowia,21.02.2022, 10:39
tak nic nie zdołacie osiągnąć. Jest prikaz z centrali PiS, że nie wolno tego tematu dotykać. Wiele osób jest w tym temacie uwikłanych od uczelni po ministerstwo, więc jest blokada. Każdy niech sobie dopowie. Skandal.
Osiol21.02.2022, 09:49
Interes jednej z,, nas''lub,, naszych'' ludzi z nami powiązanych ponad wszystko ich niewolno zwalniać bo są,, nasi'' im niewolno niczego likwidować zamiast długiego wywodu wystarczyły dwa jasne przejrzyste zdania
jon21.02.2022, 09:45
i nic nie osiagniecie bo to wojenka na uczelni , nie po waszej mysli>>>
Miastowy21.02.2022, 09:25
Zwracamy się z apelem do Związku Podhalan: przestańcie się napuszać i wygłupiać, nie jesteście na Podhalu zgrają rządzącą, a samo Podhale to nie jest wasze Księstwo Góralskie. Życzę trochę więcej pokory i poczucia realizmu co do waszego miejsca wśród ludzi.
komu ten problem potrzebny21.02.2022, 09:04
Chłopy co wy wiecie na temat tej "uczelni" ? Nie przykładajcie swoich łap do tego gnoju, bo będą wam ludzie przypisywać ,żeście to do końca rozłożyli za Hodorowieczem , PO i PSL-em . Nir kombinujcie , bo już jest przekombinowane, ma zwalą winę na was. Jeszcze swoje 3 grosze dołoży do tego Gut Mostowy i będzie komplet tych winnych , co to rozłożyli . jak najdalej od tego /.../
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl