04.03.2022, 17:48 | czytano: 3385

Nagrody za dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego (zdjęcia)

zdj. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
W Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec odbyło się uroczyste wręczenia nagród Województwa Małopolskiego w dziedzinie zachowania i ochrony tożsamości lokalnej, dziedzictwa regionalnego oraz opieki nad zabytkami architektury drewnianej przyznanych w latach 2020 i 2021. Wśród nagrodzonych jest Dorota Majerczyk i Jan Kubik oraz zakopiańskie Stowarzyszenie Dom Pod Jedlami.
O Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej małopolski rywalizować mogli gospodarze zabytkowych obiektów drewnianych: kościółków, cerkwi, dworów, czy drewnianych domostw, które dzięki ich troskliwej opiece zostały zrewitalizowane i wpisują się w zbiór najcenniejszych zabytków kultury materialnej w województwie małopolskim. W tej kategorii wyróżniono Stowarzyszenia Dom pod Jedlami, które dba o powstały w 1897 roku Dom pod Jedlami. Jest on uznawany za najlepszą realizację stylu zakopiańskiego, przez co stał się wzorcem dla podhalańskiego budownictwa. Jego projektantem był Stanisław Witkiewicz.
Z kolei o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturalnej w Małopolsce mogli ubiegać się Małopolanie aktywnie działający na rzecz wspierania i zachowania lokalnej tożsamości kulturowej zarówno w ramach działalności zawodowej, jak i pracy społecznej realizowanej w lokalnej społeczności w zakresie m.in.: ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, ochrony dóbr materialnej i niematerialnej kultury lokalnej i upowszechniania wiedzy o wartości i znaczeniu dziedzictwa kulturowego.

W ramach 10. edycji Nagrody im. Romana Reinfussa Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał I nagrodę w wysokości 10 tys. zł dr Dorocie Majerczyk. To folkloryska, etnograf i badaczka kultury, prowadząca badania terenowe w regionie Zagórzan. Jest założycielką i instruktorem zespołu regionalnego im. Jana Janoty w Rabce-Zdroju. Jak podkreśliła laureatka nagrodę pieniężną przeznaczy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Nagrodę w wysokości 5 tys. zł otrzymał Jan Kubik, który od 60 lat zajmuje się szyciem strojów góralskich – od kroju po haft. Uprawia haft artystyczny, kroi, szyje i „cyfruje” portki, cuchy i sukmany dla górali pienińskich oraz uczy tej sztuki na wielu warsztatach. Jest ponadto muzykiem ludowym – prymistą i założycielem Kapeli Jaśka Kubika.

Symboliczne czeki i dyplomy wręczyli Iwona Gibas z zarządu województwa i radny Rafał Kosowski.

MUW, s/ zdj. Małopolski Urząd Wojewódzki
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl