20.03.2022, 19:30 | czytano: 2787

Rządowe wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej

zdj. ilustracyjne - DPS w Zaskalu
Do małopolskich DPS-ów - a jest ich niemal sto - trafiło kolejne dofinansowanie w wysokości ponad 5 mln zł, przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
– Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok zostaną przeznaczone m.in. na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dokonało podziału środków na poszczególne województwa, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców i liczbę etatów osób zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej, a także uwzględniając wsparcie dla samorządów z mniejszą infrastrukturą. Rządowe dofinansowanie zostało przekazane jednostkom samorządu terytorialnego, które następnie udostępniają je poszczególnym DPS-om.

Domy Pomocy Społecznej w powiecie nowotarskim otrzymają ok. 106 tys. zł, a w powiecie tatrzańskim 100 tys. zł.

Ośrodki działają w Zaskalu, Rabie Wyżnej, Rabce-Zdroju, Zakopanem i Białce Tatrzańskiej. W ubiegłym roku małopolskie DPS-y z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymały łącznie ok. 5,2 mln.

Wykaz domów pomocy społecznej województwa małopolskiego znajduje się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

s/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl