27.03.2022, 18:33 | czytano: 2965

Podhalańska odsłona rządowego programu "Za życiem"

zdj. ilustracyjne
ZAKOPANE. Starostwo powiatowe zawarło porozumienie z ministrem edukacji i nauki, odnośnie realizacji programu kompleksowego wsparcia rodziny "Za życiem".
Chodzi o pomoc rodzinie i jej niepełnosprawnemu dziecka w okresie od narodzin do rozpoczęcia nauki w szkole. - Program polega na wspomaganiu rozwoju dziecka z wykorzystaniem usług terapeutów, fizjoterapeutów, pedagogów, psychologów, logopedów i innych specjalistów - wyjaśnia Piotr Bąk.
Starosta dodaje, iż ministerstwo przekazuje powiatowi tatrzańskiemu kwotę ok. 290 tys. zł jako wsparcie do 2026 roku.

Placówką bezpośrednio odpowiedzialną i realizującą zadanie będzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zakopanem.

Dodatkowo powiat zdecydował o przekazaniu z budżetu ok. 16 tys. zł na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkołach przez siebie prowadzonych.

Program "Za życiem" przewiduje m.in.: wczesną rehabilitację dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. To także zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych, rozwój sieci środowiskowych domów samopomocy, wsparcie osób niepełnosprawnych, które opuściły warsztat terapii zajęciowej, w celu podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy, wspieranie aktywizacji zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne, tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych.

s/
Może Cię zainteresować
komentarze
Nie mieszkanka27.03.2022, 22:08
Chyba ktoś kpi z mieszkanek Podhala...
Brak porodówki.. Tym się należy zająć, od początku.. A nie od środka środka
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl