04.04.2022, 17:30 | czytano: 974

Urząd Miasta Zakopane uruchomił bazę inicjatyw "Pomoc Ukrainie"

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez mieszkańców Zakopanego, których zaangażowanie w pomoc obywatelom Ukrainy nie ustaje, zakopiański magistrat na stronie www.zakopane.pl/baza-inicjatyw specjalną platformę – Bazę Inicjatyw.
Można w niej umieszczać informacje dotyczące wszelkich form wsparcia adresowanych do osób narodowości ukraińskiej przybywających do Zakopanego w związku z trwającą wojną, w tym ofert pomocy i pracy oraz zajęć, spotkań i wydarzeń, w których mogą uczestniczyć.
Także osoby z Ukrainy mogą korzystać z Bazy, zamieszczając ogłoszenia o konkretnych potrzebach, na które mogą odpowiedzieć mieszkańcy Zakopanego. Baza Inicjatyw ma na celu umożliwienie łatwej wymiany informacji i integracji.

W miarę możliwości organizatorzy proszą o zamieszczanie ogłoszeń w dwóch wersjach językowych - po polsku i ukraińsku.

Запрошуємо bас розміщувати в bазі Ініціатив інформацію про всі форми підтримки людей української національності, які приїжджають до Закопаного у зв’язку з триваючою війною, включаючи пропозиції допомоги та роботи, а також заняття, зустрічі та заходи, в яких вони можуть брати участь.

Українці також можуть користуватися bазою, розміщуючи повідомлення про конкретні потреби, на які можуть реагувати жителі Закопаного. Ініціативна база даних розроблена для забезпечення легкого обміну інформацією та інтеграції.
Якщо можливо, розміщуйте оголошення двома мовами – польською та українською.

Źródło: UM Zakopane, oprac. r/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl