21.07.2022, 11:05 | czytano: 2587

Konkurs na dyrektora Muzeum Tatrzańskiego

Anna Wende-Surmiak. Arch. Podhale24.pl
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.
30 października 2022 roku upływa okres, na jaki został powołany dotychczasowy dyrektor Muzeum - Anna Wende-Surmiak (na zdjęciu).
Od 1 stycznia 2021 roku Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem jest instytucją kultury wspólnie prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Małopolskie. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o wyłonieniu kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w drodze konkursu. Zarząd uzgodnił pisemnie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego wymagania, które powinna spełnić osoba ubiegająca się na stanowisko dyrektora Muzeum Tatrzańskiego, jak również liczbę przedstawicieli organizatorów do Komisji konkursowej.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa w składzie: trzech przedstawicieli organizatorów, w tym przewodniczący, dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dwóch przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych działających w Muzeum, dwóch przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Muzeum, dwóch przedstawicieli Rady Muzeum przy Muzeum Tatrzańskim im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Ofertę zawierającą wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 31 sierpnia 2022 roku.

Źródło: UMWM, oprac. r/
Może Cię zainteresować
komentarze
Zakopiańczyk21.07.2022, 14:22
Palace już to nie uratuje.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl