29.07.2022, 13:56 | czytano: 4206

Mieszkańcy Szczawnicy protestują przeciwko zwolnieniu redaktor naczelnej miesięcznika "Z Doliny Grajcarka"

Alina Lelito. Arch. Podhale24.pl
Nie ustaje dyskusja w sprawie zwolnionej redaktor naczelnej szczawnickiej gazety. Ponad 500 osób podpisało się pod listem w tej sprawie, skierowanym do burmistrza Grzegorza Niezgody i radnych. Głos zabrali też znani szczawniczanie i osoby związane z lokalnym miesięcznikiem. Sprawa zwolnienia trafiła tymczasem do Sądu Pracy.
Alinę Lelito zwolniła z pracy nowa dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy Paulina Mogilska-Słowik, jednak według wielu obserwatorów uważa, że to decyzja podjęta w rzeczywistości przez burmistrza Grzegorza Niezgodę lub za jego zgodą. Nowa dyrektor, która objęła stanowisko w lutym tłumaczyła radnym, że zwolnienie było spowodowane koniecznymi zmianami organizacyjnymi w MOK-u. O innych powodach nie chciała mówić. - Podjęcie decyzji nie było łatwe, ale konieczne do prawidłowego funkcjonowania jednostki - mówiła. Jak podkreślała, zmiany w organizacji pracy i samej gazecie były konieczne i wymagały m.in. racjonalizacji wydatków. Dyrektor tłumaczyła, że Alinie Lelito zostało zaproponowane podjęcie pracy na innym stanowisku, na świetlicy, ale odmówiła. Radni pytali, czy miała ona kwalifikację do pracy na stanowisku, które jej zaproponowano, ale okazało się, że nie jest to oczywiste.
Wielu mieszkańców i współpracowników jest zbulwersowanych decyzją nowych władz MOK-u. Podkreślają, że Alina Lelito została zwolniona po 30 latach pracy w ośrodku, jest osobą zasłużoną dla gazety i kultury Szczawnicy. - Rok temu podczas 30-lecia gazety państwo, burmistrz, wszyscy dziękowaliście Alinie za to, jaka ta gazeta jest. Jest 30-lecie "Grajcarka" i jest po "Grajcarku" - broniła jej podczas rozmowy z radnymi artystka Joanna Dziubińska. Pytała, czy naprawdę było konieczne zwalniać zasłużoną redaktor tak szybko, z dnia na dzień po 30 latach pracy, zamiast godnie, z bukietem kwiatów, podziękować jej za pracę.

"Postępowanie Władz Samorządowych wobec MOK, miesięcznika Z doliny Grajcarka, a szczególnie wobec Redaktor Naczelnej tej gazety, Pani Aliny Lelito, budzi niepokój, jest zdumiewający i skłania do zadumy - czy aby nie ma w tym tzw. drugiego dna" - napisał prof. Ludwik Frey w liście do władz miasta. "W ciągu kilku miesięcy dobra opinia o Pani Redaktor uległa radykalnej i niezrozumiałej zmianie. Niespodziewanie została odsądzona od redaktorskiej czci i wiary i skazana na wygnanie! Okazało się, że po blisko 30 latach nienagannej pracy nie nadaje się do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji. To oczywisty skandal! Takie postępowanie krzywdzi nie tylko Panią Alinę Lelito jako człowieka i wzorowego pracownika, ale krzywdzi też społeczność szczawnicką. Bo to nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych!".

"Ukonstytuowaliście państwo trybunał, który wydał wyrok skazujący na osobę niewinną. Uzasadnienie zaś wyroku najdelikatniej rzecz ujmując jest obrzydliwe, haniebne i nikczemne" - dodał w liście w obronie redaktor naczelnej Wieńczysław Kołodziejski z Muzycznej Owczarni.

Obrońcy Aliny Lelito podkreślają, że walczą o jej honor i dobre imię.

Sprawa trafiła do Sądu Pracy. - Sprawa panią Lelito została założona w Sądzie Pracy, dlatego trudno się w tej sprawie publicznie wypowiadać. Rozstrzygnie to sąd i to tam przedstawimy nasze stanowisko - mówi w rozmowie z Podhale24.pl burmistrz Grzegorz Niezgoda.

Oto list skierowany do władz Szczawnicy:

"Szanowny Pan Grzegorz Niezgoda
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

Szanowne Panie i Szanowni Panowie
Radne i Radni Miasta i Gminy Szczawnica

Niżej podpisani czytelnicy miesięcznika „Z Doliny Grajcarka” wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec zwolnienia z pracy Pani Aliny Lelito oraz wobec pozbawienia Jej możliwości dalszego redagowania Gazety.

Miesięcznik „Z Doliny Grajcarka” wydawany jest od 31 lat. Przez znaczną część tego okresu jego Redaktorem Naczelnym była Pani Alina Lelito. Nie da się w krótkich słowach przedstawić znaczenia miesięcznika, ani wszystkich zasług Pani Redaktor Naczelnej dla szczawnickiej społeczności.

W dniu 24 września 2021 roku w kinie „Pieniny” odbyła się uroczystość jubileuszu 30-lecia miesięcznika. Z tej okazji licznie zebrani goście: parlamentarzyści, radni, samorządowcy, społecznicy, przedstawiciele instytucji, autorzy oraz czytelnicy składali Pani Alinie Lelito gratulacje oraz najlepsze życzenia. Padło wówczas wiele pięknych i prawdziwych słów doceniających znaczenie Gazety oraz zasługi jej Redaktor Naczelnej – nie sposób ich wszystkich powtórzyć. Gratulacje i życzenia składał także Pan Burmistrz.
Jako czytelnicy miesięcznika nie potrafimy zrozumieć jaka zmiana spowodowała, iż Pani Alina Lelito – tak powszechnie wówczas chwalona i doceniana, została zwolniona z pracy? Nie rozumieją tego szczawniczanie, którzy w mediach społecznościowych powszechnie dali wyraz swojemu zdziwieniu i oburzeniu.

Pani Alina Lelito to dziennikarz o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i etycznych. Redagowane przez nią teksty zawsze cechuje piękny język, kultura słowa, obiektywizm, rzetelność i poszanowanie dla opinii innych osób. Nigdy nie zaistniała sytuacja, aby Pani Redaktor ktokolwiek zarzucił brak obiektywizmu lub nierzetelność. Nawet wówczas gdy w Gazecie poruszane były tematy kontrowersyjne.

Pani Alina Lelito została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem „Zasłużony Działacz Kultury”. Przyznanie tego odznaczenia jest najlepszym podsumowaniem Jej wysokich kwalifikacji jako pracownika kultury. W okresie od 1 grudnia 2018 roku do 30 listopada 2019 roku Pani Alina Lelito pełniła obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy. W sposób znakomity wywiązała się z powierzonych Jej wówczas zadań, co potwierdzili Państwo Radni, bez zastrzeżeń przyjmując Jej sprawozdanie z tego okresu. Bez żadnej przesady można określić Panią Alinę Lelito jako wybitną specjalistkę z zakresu funkcjonowania lokalnej samorządowej prasy.

Powszechne uznanie budzi pracowitość Pani Redaktor, która przez te wszystkie lata pojawiała się praktycznie na każdej imprezie o lokalnym znaczeniu. Nie bacząc na obowiązki rodzinne, problemy zdrowotne czy przeszkody natury osobistej, zawsze była obecna, zbierała informacje, wykonywała fotografie – by w najbliższym numerze Gazety mogła ukazać się relacja z imprezy. Ten wielki trud Pani Redaktor wymaga szczególnego podkreślenia oraz wdzięczności wielu osób, które organizując różnorakie wydarzenia były pewne, że Pani Redaktor pojawi się osobiście oraz przygotuje relację prasową. W ten właśnie sposób Pani Alina Lelito stworzyła przebogate archiwum wydarzeń szczawnickich, które jest powszechnie wykorzystywane na przykład przez studentów, doktorantów, historyków i dziennikarzy innych pism.

Pani Alina Lelito jest osobą, która doskonale potrafi współpracować z innymi. Udowodniła to współpracując ze wszystkimi dotychczasowymi włodarzami miasta, z pracownikami Urzędu Miasta, z kierownikami i pracownikami instytucji miejskich, szkół, stowarzyszeń, lokalnych grup działania. Przede wszystkim jednak potrafiła zjednać Gazecie bardzo liczną grupę autorów tekstów – ludzi z różnych środowisk, o różnorakim wykształceniu i zainteresowaniach. Wiele osób podkreśla Jej niebywałą wręcz zdolność do porozumiewania się z innymi, do zjednywania ludzi, do wspólnego wyznaczania celów oraz ich osiągania. Przy wielu działaniach szczawniczanie wykorzystują Jej kreatywność i pomysłowość. To dlatego w komentarzach w mediach społecznościowych nazwano Panią Alinę Lelito „dobrym duchem” naszej lokalnej społeczności. To określenie jest adekwatne i nie ma w nim żadnej przesady.

Pani Alina Lelito często i chętnie dzieli się swoją wiedzą i pasją dziennikarską z młodzieżą oddając część łamów „Z Doliny Grajcarka” uczniom lokalnych szkół. Do dzisiaj wielu z nich wspomina, jak ważne to były doświadczenia. Pani Alina Lelito jest z wykształcenia polonistką i teatrologiem. Wielokrotnie wykorzystywała tą wiedzę prowadząc koło teatralne, a także uczestnicząc jako juror w licznych konkursach i prowadząc spotkania. Robiła to zawsze chętnie, z uśmiechem, a jednocześnie z pełnym profesjonalizmem.

Rozumiemy, że Pan Burmistrz ma prawo kształtować strukturę organizacyjną Urzędu Miasta oraz jednostek gminnych zgodnie ze swoją wizją. Jednak decyzje nie mogą krzywdzić Człowieka po trzydziestu latach pracy. Nie mogą godzić w dobro wspólne naszej lokalnej społeczności. Zwolnienie z pracy Pani Aliny Lelito budzi nie tylko wśród szczawniczan powszechne zdziwienie, oburzenie i dezaprobatę.

Dlatego stanowczo domagamy się od Pana Burmistrza oraz od Pań i Panów Radnych podjęcia natychmiastowych działań mających na celu przywrócenie Pani Alinie Lelito możliwości dalszego redagowania miesięcznika „Z Doliny Grajcarka”.

Z wyrazami szacunku - Czytelnicy „Z Doliny Grajcarka”.

r/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
olek01.08.2022, 22:48
Paulina Mogilska jako córka najlepszego przyjaciela jaśnie oświeconego tzw. burmistrza na bezczelnego robi wszystko co chce bo wie że i tak nie poniesie konsekwencji. koszmar!
E=mc231.07.2022, 15:26
W szczawnickim urzędzie miasta takie są standardy - wyrzuca się dobrych pracowników z dnia na dzień . Urząd słynie z mobbingu i fatalnych warunków pracy. To raczej obóz pracy niż zakład pracy. Wiem co mówię bo tam pracowałam. Ale zwolnienie osoby ciężko chorej to już całkowity upadek moralny. Miejmy nadzieję że w wyborach urzędnicy zagłosują za zmianą pracodawcy i jego przyd... !
baca31.07.2022, 11:09
Niezgoda - mówi samo za siebie.
Jan30.07.2022, 22:24
Każdy kto miał honor i godność odszedł już z Urzędu Miasta. Zostali w zarządzie klakierzy i biedni urzędnicy, którzy nie mają wyboru.
baba jaga30.07.2022, 21:34
Ja już pisałem , ale cenzura rudego nie przepuściła , że gdzie pojawia się Niezgoda , tam zawsze panuje terror , zwolnienia , łamanie prawa i niezgoda . To jest niesamowicie konfliktowy człowiek- tam same konflikty. Nie wiem tylko dlaczego takich konfliktowych ludzi broni ten portal? Może kiedyś , jak zwolnią moderatora to wyjdzie szydło z worka i wszyscy zyskają ulgę . Mam nadzieje , że szybciej jak później. Nie mogę się jako kobieta tego doczekać.
emeryt30.07.2022, 13:29
Osioł, godniść w Szczawnicy się nieliczy, tylko kto jest "kimś". Wiem to z własnego doświadczenia, uczciwy człowiek nie ma szacunku. Nawet w sklepie go uszukują.
Osiol29.07.2022, 20:20
Niestety przy dzisiejszych aferach taka gminna afera się nie przebije
Nowa dyr to czyta i powinna zachować się honorowo wszak będzie żyła w tym środowisku i z tymi ludźmi to będzie jej pamiętane.... Ze trzy pokolenia a na tym stanowisku wypłata nikczemna niewarta takiego ostracyzmu w małej mieścinie, pełny żołądek albo godność ot wybór
Anton29.07.2022, 18:44
I znowu żydzi czegoś bronią
202229.07.2022, 18:29
Osioł
A co w przypadku jak czasopismo jest bezpłatne i prawie całkowicie pozbawione reklam ? Protest całkiem słuszny w tej formie. Trzeba reagować natychmiast a nie dopiero przy wyborach, które na razie nie wiadomo kiedy będą.
Karol29.07.2022, 16:54
Sąd pracy w NT jest sprawiedliwy... zależy jak mu kazą
Osiol29.07.2022, 14:25
Szanowni państwo protest wyraza się w wyborach oraz pieniędzmi nie kupuje nie daje reklam i innych zachęca do tego
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl