25.09.2022, 10:08 | czytano: 825

Plany zagospodarowania i studium rozwoju sołectw w Poroninie

zdj. ilustracyjne/ Podhale24
PORONIN. Do publicznego wglądu wyłożony został projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poronin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Poronin oraz sołectwa Stasikówka, sołectwa Murzasichle, Małe Ciche, Ząb, Bustryk i fragmentu sołectwa Nowe Bystre wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Z dokumentami można zapoznać się do 12 października br. w siedzibie Urzędu Gminy Poronin, sala obrad, od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami odbędzie się dniu 3 października br. o godz. 11.00 w sali GOK. Dyżur informacyjny zespołu projektowego odbędzie się w dniu dyskusji publicznej w godzinach od 11.00 do 16.00 i dodatkowo w dniach: 4 i 10 października 2022 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin.

Wnioski i uwagi do powyższych dokumentów zainteresowani mogą składać w siedzibie Urzędu Gminy Poronin w nieprzekraczalnym terminie do 26 października - dla planów i do 3 listopada - dla Studium.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej UG Poronin.

s/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl