18.11.2022, 14:12 | czytano: 2356

Nagrody za dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego

zdj. Centrum Sztuki Mościce/ zdj. Michał Żurowski
W tarnowskim Centrum Sztuki Mościce wręczono nagrody Województwa Małopolskiego - Nagrodę im. Romana Reinfussa oraz Nagrodę im. Władysława Orkana. Wśród docenionych i uhonorowanych za działalności i osiągnięcia w dziedzinie zachowania dziedzictwa regionalnego jest Katarzyna Ceklarz oraz zespół Czadasz z Niedzicy.
Nagroda Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa jest przyznawana za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturalnej w Małopolsce. O tę nagrodę mogli ubiegać się Małopolanie aktywnie działający na rzecz wspierania i zachowania lokalnej tożsamości kulturowej zarówno w ramach działalności zawodowej, jak i pracy społecznej realizowanej w lokalnej społeczności w zakresie m.in.: ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, ochrony dóbr materialnej i niematerialnej kultury lokalnej i upowszechniania wiedzy o wartości i znaczeniu dziedzictwa kulturowego.
Laureatem I Nagrody w wysokości 10 tys. zł w tej edycji konkursu została dr Katarzyna Ceklarz – etnolog, od dziesięciu lat wykładowca w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na stanowisku starszego wykładowcy - kierunek: Turystyka i Rekreacja oraz na studiach podyplomowych Kultura i tradycja Podtatrza. Katarzyna Ceklarz prowadzi zajęcia kulturowe związane z regionami Małopolski, w ramach których przybliża i upowszechnia wiedzę o wartości i znaczeniu lokalnego dziedzictwa kulturowego. Jest autorką licznych książek i artykułów naukowych oraz popularno-naukowych w dziedzinie etnografii, w tym kultury duchowej regionów. Wyreżyserowała serię filmów dokumentalnych w tej dziedzinie. Organizuje i uczestniczy w konferencjach naukowych i seminariach w Polsce i za granicą.


Nagroda Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana jest przyznawana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski. To szczególna nagroda dla miłośników tańca, folkloru i tradycji regionalnych. Wyróżnienie otrzymały: Szkolny Dziecięcy Zespół Regionalny „PNIOKI” z Sadku-Kostrzy oraz Zespół Regionalny "Czardasz".

Zespół Regionalny "Czardasz" powstał w 1991 r. w Niedzicy. Reprezentuje wyjątkową kulturę Spisza związana z kilkuwiekowym panowaniem węgierskich władców na niedzickim zamku. Przez wszystkie lata działalności, zespół niósł wieść o Spiszu w najdalsze zakątki Polski i zagranicę. W swoim dorobku opracował i odtworzył 30 zwyczajów, obrzędów, scen rodzajowych opartych na tradycjach przodków. Zespół promował Spisz w innych regionach Polski, w kilku krajach Europy na międzynarodowych uroczystościach, krajowych konferencjach. W działaniach zespołu, w ciągu 30 lat uczestniczyły 134 osoby.

Symboliczne czeki i gratulacje przekazał laureatom Wojciech Skruch – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

UMWM, s/ zdj. Michał Żurowski
Może Cię zainteresować
komentarze
8919.11.2022, 21:15
Brawo. Tak ma być.
szuser18.11.2022, 21:44
10000.00 zł zaco...??????????????????????????? Jakie dziedzictwo regionalne?
Chyba goralenvolk
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl