29.11.2022, 14:01 | czytano: 2262

Nasz człowiek w Argentynie. Obchody 65. rocznicy Polskiego Ośrodka Katolickiego w Martin Coronado (zdjęcia i film)

zdj. Polska Misja Katolicka
Pochodzący z Nowego Targu bernardyn, ojciec Jerzy Jacek Twaróg z Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie przesłał nam relację z zakończenia obchodów 65-lecia istnienia Polskiego Ośrodka Katolickiego oo. Franciszkanów (Bernardynów) w Martin Coronado (Buenos Aires).
27 listopada 2022 – w I Niedzielę Adwentu, w Polskim Ośrodku Katolickim OO. Franciszkanów (Bernardynów) w Martin Coronado odbyła się Uroczystość Zamknięcia 65° Rocznicy Istnienia MACIASZKOWA. Ten wyjątkowy świąteczny dzień przewodniczył JE Ks. Arcyb. Mirosław Adamczyk – Nuncjusz Apostolski w Argentynie. O godz. 11.00 rozpoczęła się Uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji i polskich kapłanów. W Eucharystii wzięli udział: O. Alan Brzyski – Wizytator Generalny z Polski wraz z sekretarzem O. Tarsycjuszem Bukowskim, Ks. Aleksander Rahinia – Sekretarz Nuncjusza Apostolskiego w Argentynie, O. Sylwan Jędryka – proboszcz z Puerto Libertad (Misiones) oraz Ojcowie Bernardyni z Maciaszkowa: O. Olaf Bochnak – rektor PMK i przełożony, O. Herkulan Wróbel, O. Jerzy Twaróg i O. Seweryn Matyasik. Ojcowie: gospodarze miejsca, w procesji do Ołtarza w Kaplicy MB Królowej Polski i Św. Jana Pawła II wnieśli uroczyście Relikwie Polskich Świętych, które w ostatnim czasie przybyły z Polski do Maciaszkowa: Św. Jacka Odrowąża – Patrona Krakowa, Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia oraz Bł. Michała Sopoćki – Apostoła Bożego Miłosierdzia.
Przed Relikwiami Pan Generał Aleksander Szejner – Prezes Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział w Argentynie wniósł obraz polskiego kapłana Ks. Kpt Szczepana Walkowskiego – misjonarza w Argentynie. Liturgiczną Uroczystość rozpoczął O. Jerzy Twaróg przedstawiając krótkie biogramy nowych świętych, intronizowanych uroczyście w Maciaszkowie. Po pozdrowieniu Celebransa, O. Olaf przywitał wszystkich obecnych na Eucharystii.

*******
„Witam bardzo serdecznie Wszystkich obecnych na Uroczystości zamknięcia 65 Rocznicy Istnienia Polskiego Ośrodka Katolickiego OO. Franciszkanów (Bernardynów) w Maciaszkowie: Jego Ekscelencję Ks. Arcybiskupa Mirosława Adamczyka – Nuncjusza Apostolskiego w Argentynie. Współbraci Zakonnych z Polski – O. Alana Brzyskiego – Wizytatora Generalnego wraz z Sekretarzem O. Tarsycjuszem Bukowskim. Panią Monikę Perendyk – Radcę, Konsula i Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Argentynie. Pana Andrzeja Chowańczaka – Wice Prezesa Związku Polaków w Argentynie. Pana Generała Aleksandra Szejnera – Prezesa Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział w Argentynie. Panią Sylwię Sierak – Prezesa Klubu Polskiego z Concordia (Entre Rios). Siostry Zakonne: Albertynki i Zmartwychwstanki. Ks. Aleksandra Rahinia – Sekretarza Nuncjusza Apostolskiego w Argentynie. Moich współbraci zakonnych: O. Sylwana Jędrykę – proboszcza z Puerto Libertad (Misiones), O. Herkulana Wróbla, O. Jerzego Twaroga i O. Seweryna Matyasika. Całą Rodzinę Harcerską na czele z Przewodniczącym ZHP Hm. Andrzejem Wojno, Instruktorów: skrzatów, zuchów, harcerki i harcerzy. Koło Przyjaciół Harcerstwa z Maciaszkowa na czele z Panią Prezes Zofią de la Vega. Pawła Uzarowicza – Kierownika Polskiej Szkoły Sobotniej im. Tysiąclecia Chrztu Polski w Maciaszkowie, wraz z nauczycielami i uczniami. Rodzinę z Santos Lugares (Lourdes): Ines i Pedro – naszych dobrodziejów. Wszystkich naszych Rodaków, którzy przybyli na dzisiejszą Uroczystość – z Polskich Klubów i Towarzystw – z daleka i bliska”.

***********

W czasie Mszy św. młodzież polska (4 osoby: Karol Eduardo „Jan Paweł” Krakowiak, Martina „Małgorzata” Bacas, Maria Victoria „Katarzyna” Acosta Tasende, Maria Constanza Julia” Tasende) przygotowana na katechezach przez O. Olafa – przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania, które otrzymali z rąk Ks. Arcybiskupa Mirosława. Przed Błogosławieństwem kończącym Eucharystię głos zabrał Pan Generał Aleksander Szejner – Prezes Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział w Argentynie ukazując wszystkim obraz Ks. Kpt. Szczepana Walkowskiego, namalowany przez Panią Teresę Zubel, prosząc Panią Elsę Sztabę o przedstawienie postaci Ks. Kpt. Walkowskiego. Następnie Gen. Szejner przekazał na ręce O. Olafa Bochnaka pamiątkowy Ryngraf jaki Maciaszkowo otrzymało z Polski od Związku Piłsudczyków RP w podziękowaniu za służbę Bogu i Ojczyźnie, z okazji 65 lecia powstania Polskiego Ośrodka Katolickiego w Martin Coronado. Medale z Polski od Związku Piłsudczyków RP za „Wiarę i Patriotyzm” dla zasłużonych, przekazał również Pan Prezes ZPR: w pierwszej kolejności dla Prezesa Stowarzyszenia „Polska – Concordia” w Concordia (Entre Rios) Pani Silvi Daniela Sierak oraz dla dobrodziejów Maciaszkowa z Santos Lugares – Lourdes, małżeństwa: Maria Ines Gonzalez i Pedro Edgardo Darreche.
Ostatnim punktem wystąpienia Gen. Szejnera było uroczyste przekazanie awansów: O. Kpt. Olaf Bochnak – kapelan, został awansowany na stopień MAJORA Związku Piłsudczyków RP: Oddział w Buenos Aires. O. Jerzy Twaróg – sekretarz Związku, na stopień KAPITANA Związku Piłsudczyków RP, jak i również O. Sylwan Jędryka – proboszcz z Misiones, członek ZPR, został mianowany na stopień KAPITANA (ZPR). W dalszej kolejności O. Alan Brzyski – Wizytator generalny przekazał słowo pozdrowień do obecnych kapłanów (współbraci) oraz do licznie zgromadzonych w Maciaszkowie Rodaków. Słowo podziękowania dla J.E. Nuncjusza Apostolskiego skierowali rodzice młodzieży bierzmowanej, przekazując pamiątkowy prezent. Po błogosławieństwie kończącym Eucharystię, O. Olaf podziękował Celebransowi za przewodniczenie Dziękczynnej Mszy św. oraz za udzielenie młodzieży Sakramentu Bierzmowania, zapraszając wszystkich obecnych na obiad przygotowany przez Koło Przyjaciół Harcerstwa – Maciaszkowo w ogrodzie pod kwitnącymi lipami. Dziękujemy Bogu, Matce Boskiej Królowej Polski, Św. Janowi Pawłowi II, naszym Polskim Świętym obecnym w Relikwiach w Kaplicy w Maciaszkowie – wszystkim Rodakom w Argentynie, za 65 lat istnienia i działalności Polskiego Ośrodka Katolickiego OO. Franciszkanów (Bernardynów) w Ojczyźnie Papieża Franciszka. Bóg zapłać i Szczęść Boże na kolejne lata dla POLSKIEGO MACIASZKOWA.opr. s/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl