16.12.2022, 13:16 | czytano: 2479

Urząd Miasta precyzuje informacje o cenach za zimowe utrzymanie dróg

zdj. ilustracyjne/ Podhale24
NOWY TARG. - Koszty prowadzenia akcji w danej strefie są kosztami maksymalnymi, które Miasto musi zabezpieczyć w budżecie - wyjaśnia Marcin Dziadkowiec.
Kierownik Referatu ds. Drogownictwa i Transportu nowotarskiego Urzędu Miasta odniósł się do naszej porannej informacji, iż Zimowe utrzymanie kosztować będzie Miasto 3 mln zł.
- Wyszczególnione w artykule koszty prowadzenia akcji w danej strefie są kosztami maksymalnymi, które Miasto musi zabezpieczyć w budżecie. Wynagrodzenie wykonawcy nie jest ryczałtowe lecz kosztorysowe w oparciu o ceny jednostkowe. Z rozliczeń kosztów prowadzenia akcji zimowej na drogach miejskich w sezonach poprzednich wynika, że rzeczywiste koszty poniesione przez Miasto oscylują w przedziale 50% do 75% kosztów maksymalnych. Rzeczywista wartość robót uzależniona jest od ilości wykonanych na drogach prac, w tym między innymi od ilości wywiezionego śniegu oraz ilości dni prowadzenia akcji i jej rodzaju - tłumaczy Marcin Dziadkowiec.

s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Hedi azad18.12.2022, 04:19
Hello, podhale24.pl As you may know, AdSense is a popular ad platform that allows website
Owners to monetize their traffic by displaying ads on their sites. However,

There are many limitations to AdSense, including low payouts,
Strict policies, and limited ad formats.

This is why we need an AdSense alternative.
And let me introduce you to the best AdSense alternative,
This advertisement platform offers a range of benefits to website owners, including:

Higher payouts: pays significantly more than AdSense,
with average payouts of around 50% higher.


Flexible ad formats: offers a wide range of ad formats, including display,
Native, and video ads, so you can choose the ones that work best for your site.

Advanced machine learning: uses advanced machine learning algorithms to optimize
your ad placements and maximize your revenue.

Easy to use: easy to set up and use, with a user-friendly interface and
Detailed analytics to help you track your performance.

See all the features here: www.15-days.net
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl