08.09.2023, 09:47 | czytano: 1451

Wyłoniono laureatów Nagrody im. Romana Reinfussa i Mariana Korneckiego

zdj. UMWM
W zabytkowym ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu wręczono Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski oraz Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturalnej w Małopolsce.
Przyznawane przez władze Województwa Małopolskiego nagrody im. Mariana Korneckiego oraz Romana Reinfussa nie tylko upamiętniają swoich patronów, ale są wyrazem mecenatu wobec szczególnie zasłużonych opiekunów, miłośników i promotorów zabytkowej architektury drewnianej i dziedzictwa regionalnego w Małopolsce.
25 tys. zł ufundowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Nagrody im. Mariana Korneckiego otrzymał Michał Winiarski, właściciel osady młyńskiej w Roztoce-Brzezinach. Z kolei pulą nagród o wysokości 30 tys. zł w ramach Nagrody im. Romana Reinfussa podzielili się tegoroczni zwycięzcy: Adam Bartosz – laureat I Nagrody o wartości 15 tys. zł, Maria Danuta Cetera, która zdobyła II Nagrodę w wysokości 9 tys. zł oraz Maria Dudek z Gronia, która w ramach III Nagrody otrzymała 6 tys. zł.

W ramach Nagrody im. Mariana Korneckiego Zarząd Województwa przyznał także trzy wyróżnienia: Barbarze i Krzysztofowi Jędrzejek prowadzącym Prywatne Muzeum - Skansen na Jędrzejkówce w Laskowej, Adamowi i Wojciechowi Pisarczykom – właścicielom „Organistówki” w Rabce Zdroju oraz Ks. Jerzemu Adamczykowi – Proboszczowi Parafii pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty na Harendzie w Zakopanem. Ponadto w ramach Nagrody im. Mariana Korneckiego Zarząd Województwa przyznał dwa wyróżnienia: dla Zenobii Wełny i Stanisława Franciszka Czepiela.

Właścicieli „Organistówki” w Rabce Zdroju - Adama i Wojciecha Pisarczyka – Zarząd Województwa wyróżnił za wzorcowo przeprowadzony remont budynku z ok. 1860 r. w wiosce Olszówka niedaleko Rabki. W katastrofalnym stanie w 2020 r. kupił go Adam Pisarczyk i jego syn Wojciech, którzy rozpoczęli kompleksowy remont zakończony we wrześniu 2022 roku. Wykonano m.in. remont i odbudowę fundamentów, wymianę belek ścian zewnętrznych, wymianę 90% ścian wewnętrznych, stropów, więźby dachowej, a dach pokryto modrzewiowym gontem). Właściciele zadbali o nowoczesne instalacje oraz przygotowali teren wokół budynku do realizacji imprez plenerowych służących promowaniu dziedzictwa architektury drewnianej. Koszt remontu budynku wyniósł 1,1 mln zł., a całą kwotę ponieśli właściciele. Dzięki ich staraniom reprezentacyjny budynek z II połowy XIX w. został uchroniony przed grożącą mu katastrofą budowlaną.

Doceniono również prace oraz zaangażowanie ks. proboszcza Jerzego Adamczyka, który prowadzi remont konserwatorski Kościoła pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty na Harendzie, uznawanego za najstarszy kościół drewniany na Skalnym Podhalu i jeden z najstarszych tego typu w Polsce. Zbudowano go w latach 1710 - 1720. Pierwotnie stał w Zakrzowie koło Kalwarii Zebrzydowskiej. Po wzniesieniu tam w 1922 r. nowej świątyni niszczał, nieużywany dlatego na przełomie 1947/1948 r. został przeniesiony do Zakopanego i zainstalowany na Harendzie. Z uwagi na fakt, iż renowacji wymaga cały kościół, remont podzielono na części. W pierwszej kolejności wykonano prace budowlano-konserwatorskie sygnatury oraz zrekonstruowano gont nad nawą główną, prezbiterium kościoła oraz na sobotach. Ponadto wewnątrz kościoła wykonano balustradę chóru. Renowację kościółka umożliwiło wyjątkowe zaangażowanie Księdza proboszcza zarówno w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na prace przy kościele, jak również w sam remont kościoła. Obecnie Proboszcz parafii ubiega się o środki na kontynuację prac przy zabytkowej świątyni.

Z kolei III Nagrodą im. prof. Romana Reinfussa - w wysokości 6 tys. zł - uhonorowano Marię Dudek z Gronia, opiekującą się Wiejskim Domem Kultury Walusiówka w Leśnicy Groniu - założycielkę i kierownika Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Zawaternik”, z którym pracuje od 40 lat, ponadto kierownik Zespołu Góralskiego „Ślebodni” z Leśnicy-Gronia. Laureatka przez 40 lat gromadziła eksponaty dotyczące kultury ludowej Podhala, co zaowocowało utworzeniem izby regionalnej w „Walusiówce”, gdzie pełni funkcję przewodnika oraz sprawuje nad izbą opiekę merytoryczną.

Maria Dudek pełni także funkcję Wiceprezesa Związku Podhalan Oddziału Groń-Leśnica, Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Góralskiego Zawaternik oraz Członka Zarządu Rady Powiatu Tatrzańskiego.
Ponadto w ramach Nagrody Zarząd Województwa przyznał dwa wyróżnienia: dla Zenobii Wełny i Stanisława Franciszka Czepiela.

Zenobia Wełna, która jest choreografem, akompaniatorem a zarazem pedagogiem prowadzącym zespoły folklorystyczne w miejscowości Brzeszcze w Małopolsce Zachodniej jest instruktorem i kierownikiem Zespołu Pieśni i Tańca „Iskierki” oraz grupy „Iskierkowa Familia” .

Natomiast Stanisław Franciszek Czepiel to „człowiek orkiestra”: muzyk, dyrygent, lutnik, poeta, rzeźbiarz i malarz, wszechstronny artysta ludowy, szeroko znany zarówno jako dyrygent i osoba związana z muzyką i lutnictwem, jak i twórca sztuki takiej jak rzeźba i malarstwo. Dzięki niemu powstała pierwsza w Polsce szkoła lutnicza z siedzibą w Nowym Targu, której był założycielem i wykładowcą. Uczył gry na skrzypcach młode pokolenie ponad 40 lat. Pisze także wiersze zarówno gwarą, jak i językiem literackim. Jest autorem ponad 500 rzeźb o tematyce ludowej. Namalował ponad 300 obrazów. Należy do wielu organizacji. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Lutników, Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, Związku Podhalan oddział górali Pienińskich w Krościenku nad Dunajcem, który reaktywował zostając jego pierwszym prezesem.

UMWM, s/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl