27.10.2023, 09:30 | czytano: 1358

Wycinka zieleni w pasie dróg gminnych

UG Kościelisko
Wójt Gminy Kościelisko przypomina właścicielom oraz dzierżawcom gruntów znajdujących się w pasie drogowym na terenie gminy o planowanym przycięciu gałęzi drzew i krzewów wystających poza granice prywatnych gruntów, które mogą stanowić przeszkodę dla ruchu pojazdów po drogach gminnych lub ograniczają widoczność. Powinni to zrobić do 4 listopada.
Utrzymywanie zieleni przydrożnej jest nie tylko obowiązkiem zarządcy drogi, ale również należy do obowiązku właściciela nieruchomości prywatnej, zwłaszcza w sytuacji, gdy drzewa i krzewy rosną na nieruchomościach prywatnych, a ich gałęzie zwisają nad chodnikiem i jezdnią, utrudniając uczestnikom ruchu drogowego korzystanie z dróg.
"Dlatego zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości przylegających do dróg gminnych o przycięcie gałęzi drzew i krzewów do wysokości 2,5 m nad skrajnią chodnika i do 4,5 m nad skrajnią drogi. Obowiązki te wynikają z ustawy o drogach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie" - przypomina Urząd Gminy.

Przycięcia gałęzi i krzewów nie wymagają zgody UG, a pozyskane drzewo może być wykorzystane we własnym zakresie.

Termin wykonania pielęgnacji drzew i krzewów to 4 listopada br. Po tym terminie Gmina przeprowadzi wycinkę gałęzi, konarów oraz krzewów znajdujących się w pasie dróg gminnych.

Podczas wycinki możliwe utrudnienia w ruchu - w związku z zawężeniem drogi ze względu na przeprowadzane prace.

s/
Może Cię zainteresować
komentarze
Jasiek27.10.2023, 13:16
W Szczawnicy powinno być tak samo ,bo drzewa na niektórych ulicach rosną całe nad samą drogą.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl