Wyślij alert
Jesteś świadkiem wypadku? Stoisz w korku? Widzisz coś, co interesuje Ciebie i może zainteresować naszych Czytelników? Daj nam znać! Poniżej krótki formularz dzięki któremu Twoja wiadomość trafi wprost na podhale24.pl!

Rodzaj zdarzenia

Załączniki

Upload

Wiadomość

Opis *

Dane kontaktowe

Podane tu dane nie są publikowane na stronie i nie będą nikomu udostępniane, służą jedynie do kontaktu dziennikarza podhale24.pl w sytuacji gdyby potrzebne było więcej informacji na temat zdarzenia którego dotyczy zgłoszenia. To pole widoczne będzie we wpisie, możesz podpisać się imieniem czy nickiem. Możesz też podpisać się swoim imieniem i nazwiskiem jeśli chcesz
Telefon
E-mail
Imię i nazwisko
Podpis
Regulamin
  1. Usługa ALERT prowadzona jest przez Grupa Medio Spółka z o. o. z siedzibą w Nowym Targu przy ulicy Krzywej 9, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000341541.
  2. Usługa ALERT odbywa się na zasadach określonych w poniższym regulaminie. Usługa kontakt umożliwia publikacje wiadomości zdjęciowych, filmowych i tekstowych - określanych dalej materiałami, w mediach wydawanych przez Grupa Medio Spółka z o. o..
  3. Użytkownik przesyłając za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem http://m.podhale24.pl/alert/wyslij wiadomość, zdjęcia, film (materiały) wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikacje materiału w mediach wydawanych przez Grupa Medio Spółka z o. o..
  4. Użytkownik oświadcza, że przesłany przez niego materiał nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich wynikającymi z prawa autorskiego lub z innych regulacji prawnych, oraz że ma pełne prawo dysponowania materiałem.
  5. Grupa Medio Spółka z o. o. zastrzega, że wyboru materiałów dokonują redakcje poszczególnych mediów wydawanych przez spółkę. Grupa Medio Spółka z o. o. ma prawo do nieopublikowania nadesłanego materiału bez konieczności uzasadniania, oraz prawo do redagowania, przerabiania, skracania, łączenia z innymi materiałami oraz dostosowaniu nadesłanych materiałów do potrzeb publikacji w poszczególnych wydawnictwach Grupa Medio Spółka z o. o.
  6. Korzystanie z usługi kontakt wymaga wypełnienia formularza dostępnego pod adresem http://m.podhale24.pl/alert/wyslij, w którym należy podać dane umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem - adres e-mail oraz telefon. Dane te pozostają jedynie do wiadomości redakcji i nie są publikowane lub ujawniane w inne formie.
  7. Grupa Medio Spółka z o. o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu.
Zobacz pełną wersję podhale24.pl