Tatra Park sp. z o.o. - Usługi księgowe dla spółek z o.o.

(numer: K02593)
Nowotarska 24 19
34-500 Zakopane Pokaż na mapie
+48 695 230 230
Godziny otwarcia:
9.00-17.00

Nasze Biuro świadczy szerokie usługi aby Państwa firma mogła funkcjonować jak najlepiej przy optymalnym opodatkowaniu. Usługi oferowane przez Nas to:

I. Usługi Księgowe
Księgowość to nie tylko wprowadzanie danych! To przede wszystkim wiedza z wielu gałęzi prawa. Główny dział naszego biura zaspokaja potrzeby tych przedsiębiorców dla których najkorzystniejszym rozwiązaniem jest profesjonalny i rzetelny outsourcing usług księgowych.
Usługi te to:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, dla ryczałtowców ewidencji przychodów w zależności od potrzeb przygotowujemy lub modyfikujemy zakładowy plan kont
- dla płatników VAT-u prowadzimy odpowiednie rejestry tego podatku
w zależności od potrzeb sporządzamy ewidencję środków trwałych i wyposażenia
- na podstawie ksiąg i rejestrów wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze, oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów
- reprezentujemy naszego Klienta w w/w urzędach w zakresie naszego umocowania
- udzielamy porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych

II. Sprawy kadrowe, płacowe, ZUS

Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

- Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu , prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych.
- Ewidencjonowanie nieobecności pracowników.
- Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia.
- Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp.
- Kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego.
- Sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy( regulamin pracy , regulamin wynagradzania , regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
Zapraszamy do współpracy.

Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres