ogłoszenia

Obwieszczenie - Sygn. akt Km 1279/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 ...

Obwieszczenie - Sygn. akt Km 377/17, Km 1395/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 ...

Obwieszczenie - Sygn. akt Kmp 89/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 ...

Obwieszczenie o licytacji 1218-SEE.711.201.2018

Działając w trybie art. 110 w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ...

Obwieszczenie - Sygn. akt Km 1153/16, Km 1154/16, Km 1155/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 ...

Obwieszczenie - Sygn. akt Km 1774/17, Km 556/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 ...

Obwieszczenie

Sygn. akt Km 168/16, Km 721/13, Km 1052/14, Km 1132/16, Km 239/17, Km 550/17, Km 551/17, Km 831/17, Km ...

Obwieszczenie 1218-EA.511.14.21.2016

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu na podstawie art. 110 w § 3  ustawy z dnia 17 czerwca o ...

Obwieszczenie 1218-EA.511.14.22-23.2016

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu na podstawie art. 110 w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca o postępowaniu ...

Obwieszczenie

Sygn. akt Km 600/16, Km 1614/15, Km 685/16, Km 813/16, Km 829/16, Km 830/16, Km 831/16, Km 879/16, Km ...

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Wydział Ewidencji i Pozwoleń Urzędu Miasta Zakopane uprzejmie przypomina wszystkim przedsiębiorcom ...

Ogłoszenie

Zakopiańskie Centrum Kultury, poszukuje pracownika na umowę zlecenie, na okres 3 miesięcy (od stycznia ...

Wymiana dowodów osobistych

Wydział Ewidencji i Pozwoleń Urzędu Miasta Zakopane uprzejmie informuje o obowiązku wymiany dowodów ...

Obwieszczenie o I licytacji

Podaje się do publicznej wiadomości, że: dnia 12.02.2018 r. o godzinie 11:00 w lokalu, znajdującym ...

List do Mieszkańców Zakopanego

Drodzy Mieszkańcy,
pragnę Państwu gorąco podziękować za ogromną życzliwość i wyrozumiałość ...

Obwieszczenie - Sygn. akt Km 1112/16, Km 1278/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 ...

Rewitalizacje budynków dworca PKP i Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej w Zakopanem

W związku z pozyskaniem 60 mln złotych z funduszy zewnętrznych, Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula ...

Obwieszczenie - Sygn. akt Km 1168/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 ...

Obwieszczenie - Sygn. akt Km 377/17, Km 1395/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 ...

Obwieszczenie - Sygn. akt Km 1153/16, Km 1155/16, Km 1154/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 ...

Obwieszczenie - Sygn. akt Km 783/17, Km 602/14, Km 897/14, Km 401/16, Km 585/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 ...

Obwieszczenie - Sygn. akt Km 880/17, Km 1026/17, Km 1268/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 ...

Obwieszczenie - Sygn. akt Km 1318/16, Km 815/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 ...

Obwieszczenie o I licytacji

Podaje się do publicznej wiadomości, że: dnia 17.11.2017 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Skarbowym ...

Informacja o odwołaniu pierwszej licytacji nieruchomosći - 1218-EA.511.14.10.2016

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu informuje, że w dniu 09.11.2017r. nie odbędzie się I licytacja ...

Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki - 1227-SEE.711.6.3.2017

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem, działając na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca ...

Obwieszczenie o licytacji ruchomości - 1227-SEE.711.6.22.2017

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem, działając na podstawie art. 105a ustawy z dnia 17 czerwca ...

Obwieszczenie - Sygn. akt Km 168/16, Km 721/13, Km 1132/16, Km 239/17, Km 550/17, Km 551/17, Km 831/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 ...

Obwieszczenie - Sygn. akt Kmp 70/02

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 ...

Obwieszczenie - Sygn. akt Kmp 4/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 ...