Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki

Dodano
30.07.2019, 16:04
Kontakt
Podaje się do publicznej wiadomości, że: dnia 20.09.2019 r. o godzinie 9:30 w lokalu, znajdującym się pod adresem 34-400 Nowy Targ ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1A magazyn Małopolskiego Urzędu Celno Skarbowego celem uregulowania należności na rzecz : Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie odbędzie się sprzedaż z wolnej ręki niżej wyszczególnionych przedmiotów zajętych w dniu(ach) 27.08.2015r. należących do Golden Gate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji Warszawa ul. Świętokrzyska 30/63.

Poz.Wyszczególnienie/opisj.miaryWartość szacunkowaCena wywołania
1.Automat do gier Casino Games F/963 GL-7240-III/23189/2008 prod. Multigame1 szt2600,00 zł866,67 zł
2.Automat do gier HOT SPOT F/572 GL-7240-III/1257/2008 prod. Novomatic1 szt2800,00 zł933,33 zł
Zajęte ruchomości można oglądać w dniu 20.09.2019 r. od godz. 8:00 do godz. 8:30; 34-400 Nowy Targ ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1A-magazyn .

Urząd nie odpowiada za stan techniczny i wady ukryte nabytej ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyny i nie pokrywa kosztów dojazdu uczestnikom sprzedaży.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu ul. Parkowa 13 w pok. 132 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 9:30 tel. 18 2630456.

Cena wywołania podczas sprzedaży z wolnej ręki wynosi nie niżej niż 1/3 wartości szacunkowej w/w ruchomości.

Jednocześnie informuje się, iż kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilno prawnych art.10 ust.1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art.15j ustawy z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych(Dz U z 2018 r. poz.165 ze zm) u.g.h. i art. 107d ustawy z dnia 10.09.1999r. Kodeksu karnego skarbowego(Dz U z 2017 poz.2226 ze zm.), przystępujący do licytacji publicznej zobowiązani są okazać organowi egzekucyjnemu stosowne dokumenty potwierdzające, że są uprawnieni do legalnego posiadania automatów do gier pod rygorem niedopuszczenia do udziału w licytacji.


NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO
W NOWYM TARGU PARKOWA 13
34-400 NOWY TARG
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl