Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.715.197.2018

Dodano
16.12.2019, 09:31
Kontakt
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu jako Organ likwidacyjny działając na podstawie art. 105a § 1-3, 5, 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018r., poz 1314 ze zm.), stosownie do treści § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2018r. poz. 1016) podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30.12.2019r. o godz. 08:00, a w przypadku niedojścia do skutku I licytacji – w dniu 31.12.2019r. o godz. 08:00 w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu pok. 132 odbędzie się sprzedaż licytacyjna niżej wymienionych ruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Nowym Targu sygn. akt II Ko 815/09 z dnia 15 października 2009r.

przedmiot licytacjiilośćcena oszacowania bruttocena wywołania na I licytacji bruttocena wywołania na II licytacji brutto
1obraz "Saskia jako młoda dziewczyna" – olejowaniemiecka reprodukcja Rembrandt'a Hermensz Van Rija (Galeria Drezdeńska) o wymiarach w swietle oprawy: 50 x 41 cm1150,00 zł112,50 zł75,00 zł
2obraz "Miasto" o wymiarach w świetle oprawy 29 x 29 cm1100,00 zł75,00 zł50,00 zł
Oferowane ruchomości można oglądać w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, p. 132 na pół godziny przed wyznaczonymi terminami licytacji. Cena wywołania wymienionych ruchomości wynosi na I licytacji ¾ wartości szacunkowej rzeczy. Jeżeli przedmioty nie zostaną sprzedane w trybie I licytacji, przeznaczone zostaną do sprzedaży licytacyjnej w drugim terminie tj. 31.12.2019r. o godz. 08:00 (miejscu jw.) Cena wywołania podczas II licytacji wynosi ½ wartości szacunkowej w/w rzeczy. Należność za zakupione ruchomości płatna jest gotówką po zakończeniu licytacji. Szczegółowe informacje udzielane są w pok. 132 Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, ul. Parkowa 13 lub telefonicznie pod numerem 18/2630456 w godzinach urzędowania (7:00-15:00).

Zastrzeżenia:
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych ruchomości i zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl