Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości - 1218-SEE.711.355.2021

Dodano
18.01.2022, 09:57
Kontakt
Informujemy, że przystępujemy do opisu i oszacowania wartości: udziału 2/10 w nieruchomości położonej w miejscowości Skawa składającej się z działki ewidencyjnej numer 6743/2, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem NS1T/00075334/0 [1].


Opis i oszacowanie wartości nieruchomości:
- rozpoczniemy w dniu 28 lutego 2022r. o godzinie 10:00 w siedzibie naszego urzędu
- zakończymy w dniu 4 marca 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie naszego urzędu (pokój 132 - Dział Egzekucji Administracyjnej) poprzez odczytanie sporządzonego protokołu opisu i oszacowania wartości nieruchomości.

Wzywamy wszystkich uczestników postępowania, o których nie mamy wiadomości oraz osoby zainteresowane, aby zgłosiły swoje prawa do nieruchomości objętej Księgą Wieczystą numer NS1T/00075334/0 przed ukończeniem opisu, tak byśmy mogli je uwzględnić przy oszacowaniu [1].


Pouczenie
Wszyscy uczestnicy postępowania egzekucyjnego mogą w terminie 14 dni od dnia ukończenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości wnieść zarzuty do opisu i oszacowania wartości nieruchomości [2].


Podstawa prawna
[1] art. 110o § 2 i 3ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1427 ze zm.) - dalej upea

Organ egzekucyjny wzywa ponadto, przez obwieszczenie publiczne wywieszone w siedzibie urzędu skarbowego oraz urzędu właściwej jednostki samorządu terytorialnego, uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i jej przynależności, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.
Zawiadomienia i obwieszczenia dokonywane są nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem opisu.


[2] art. 110 u § 1 upea

Zarzuty do opisu i oszacowania wartości nieruchomości mogą być wnoszone przez wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ukończenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie opisu i oszacowania wartości nieruchomości przysługuje zażalenie.

Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl