Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości - 1218-SEE.711.1065.2021, 1218-SEE.711.1066.2021

Dodano
15.03.2022, 12:30
Kontakt
Informujemy, że przystępujemy do opisu i oszacowania wartości nieruchomości położonej w miejscowości Rabka-Słone, jedn. rejestrowa G.693, Obręb 0002 Rabka-Słone, dla której Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem NS2L/00027240/3, w skład której wchodzą:

  • lokal mieszkalny z przynależnym garażem o powierzchni użytkowej 107,30 m²
  • udział 56/100 we współwłasności części wspólnych budynku i prawie własności gruntu stanowiącego działkę ewid. numer 2247 o powierzchni 0,1870 ha terenu objętego Księgą Wieczystą numer NS2L/00022350/2.


Opis i oszacowanie wartości nieruchomości:

  • rozpoczniemy 19 kwietnia 2022 roku o godzinie 10:00 w siedzibie naszego urzędu
  • zakończymy 22 kwietnia 2022 roku o godzinie 10.00 w siedzibie naszego urzędu (pokój 132 - Dział Egzekucji Administracyjnej) poprzez odczytanie sporządzonego protokołu opisu i oszacowania wartości nieruchomości.


Wzywamy wszystkich uczestników postępowania, o których nie mamy wiadomości oraz osoby zainteresowane, aby zgłosiły swoje prawa do nieruchomości objętej Księgą Wieczystą numer NS2L/00027240/3 przed ukończeniem opisu, tak byśmy mogli je uwzględnić przy oszacowaniu [1].


Pouczenie
Wszyscy uczestnicy postępowania egzekucyjnego mogą w terminie 14 dni od dnia ukończenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości wnieść zarzuty do opisu i oszacowania wartości nieruchomości [2].


Podstawa prawna
[1] art. 110o § 2 i 3ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1427 ze zm.) - dalej upea

Organ egzekucyjny wzywa ponadto, przez obwieszczenie publiczne wywieszone w siedzibie urzędu skarbowego oraz urzędu właściwej jednostki samorządu terytorialnego, uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i jej przynależności, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.
Zawiadomienia i obwieszczenia dokonywane są nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem opisu.[2] art. 110 u § 1 upea

Zarzuty do opisu i oszacowania wartości nieruchomości mogą być wnoszone przez wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ukończenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie opisu i oszacowania wartości nieruchomości przysługuje zażalenie.

Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl