Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości - 1218-SEE.711.2533.2021, 1218-SEE.711.2782.2021

Dodano
04.04.2022, 17:48
Kontakt
Informujemy, że przystępujemy do opisu i oszacowania wartości: nieruchomości położonej w miejscowości Ludźmierz, jedn. rejestrowa G.356, Obręb 0011 Ludźmierz składającej się z działek ewidencyjnych numer 2398, 5655, dla której Sąd Rejonowy Nowym Targu prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem NS1T/00039765/6 [1].

Opis i oszacowanie wartości nieruchomości:
  • rozpoczniemy w dniu 23 maja 2022r. o godzinie 12:00 w siedzibie naszego urzędu
  • zakończymy w dniu 30 maja 2022r. o godzinie 12:00 w siedzibie naszego urzędu (pokój 132 - Dział Egzekucji Administracyjnej) poprzez odczytanie sporządzonego protokołu opisu i oszacowania wartości nieruchomości.


Wzywamy wszystkich uczestników postępowania, o których nie mamy wiadomości oraz osoby zainteresowane, aby zgłosili swoje prawa do nieruchomości objętej Księgą Wieczystą numer NS1T/00039765/5 przed ukończeniem opisu, tak byśmy mogli je uwzględnić przy oszacowaniu [1].


Pouczenie

Mogą Państwo wnieść zarzuty do opisu i oszacowania wartości nieruchomości w terminie 14 dni od dnia ukończenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości [2].


Podstawa prawna

[1] art. 110o § 2 i 3ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1427 ze zm.) - dalej upea

Organ egzekucyjny wzywa ponadto, przez obwieszczenie publiczne wywieszone w siedzibie urzędu skarbowego oraz urzędu właściwej jednostki samorządu terytorialnego, uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i jej przynależności, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.Zawiadomienia i obwieszczenia dokonywane są nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem opisu.

[2] art. 110 u § 1 upea

Zarzuty do opisu i oszacowania wartości nieruchomości mogą być wnoszone przez wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ukończenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie opisu i oszacowania wartości nieruchomości przysługuje zażalenie.

Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl