07.05.2008, 15:07 | czytano: 719

Czym się zajmowała Komisji Gospodarki Komunalnej nowotarskiej Rady Miasta - sprawozdanie

NOWY TARG. Po komisjach nowotarskiego Rady Miasta - Promocji i Rewizyjnej - przyszedł czas na komisję gospodarki komunalnej radnego Andrzeja Rajskiego. Przewodniczący przysłał nam - jako trzeci przewodniczący - sprawozdanie z jej działalności. Można się z niego dowiedzieć, czym się zajmowali nowotarscy radni. Sami oceńcie Państwo, czy zajmują się tym, czym powinni.
Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej,Przestrzennej i Inwestycji Rady Miasta, za okres od listopada 2006r do 31 grudnia 2007r.
Komisja została powołana uchwałą Nr7/II/06 Rady Miasta Nowy Targ, z dnia 6 grudnia 2006r.Skład Osobowy Komisji był wówczas następujący:
1.Fryźlewicz Andrzej
2.Kuś Jadwiga
3.Łapsa Jan
4.Mikołajski Lesław
5.Piekarczyk Zbigniew
6.Rajski Andrzej
7.Rajski Jacenty
8.Truty Tadeusz
Przewodniczącym Komisji wybrany został Pan Andrzej Rajski.
Zmiana w składzie Komisji nastąpiła uchwałą Nr III/11/06 Rady Miasta Nowy Targ, z dnia 18 grudnia 2006r i polegała na wejściu w skład Komisji radnej Ewy Pawlikowskiej.

Kolejna zmiana nastąpiła uchwałą Nr XI/96/07 Rady Miasta z dnia 13 sierpnia 2007r.

W jej wyniku skład Komisji jest następujący:
1.Przewodniczący Komisji: Andrzej Rajski
2.Wiceprzewodniczący: Tadeusz Truty
Członkowie Komisji:
3.Fryźlewicz Andrzej
4.Jelonek Mariusz
5.Kuś Jadwiga
6.Łapsa Jan
7.Pawlikowska Ewa
8.Piekarczyk Zbigniew
9.Rajski Jacenty

Od początku kadencji do dnia 31 grudnia 2007r, Komisja odbyła 20 posiedzeń.
Zaopiniowała łącznie 55 projektów uchwał / 46 wg programu oraz 9 dołożonych/.
W 52 przypadkach opinie były pozytywne, natomiast w 3 negatywne.
Wg listy obecności z posiedzeń Komisji, w tym czasie odnotowano 10 nieobecności.

Ponadto Komisja zajmowała się:
20.03.2007r Ekspertyza w zakresie przekształcenia zakładu budżetowego Z.G.M., w spółkę

30.05.2007r Prezentacja przez firmę ARUP/Conselo/BBM możliwych form współpracy z P.P.K., w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków na Podhalu”

05.06.2007r Omówienie propozycji P.P.K., warunków wieloletniej dzierżawy majątku Miasta, związanego z gospodarką ściekową
21.07.2007r Omówienie problemów wynikających w trakcie realizacji nowego regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Nowego Targu

09.08.2007r Analiza W.P.I.2008, pod względem wykorzystania funduszy europejskich

28.11.2007r Omówiono problem odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy miasta Nowy Targ oraz sposób przeprowadzenia pierwszej tego typu akcji w grudniu 2007 roku.


Andrzej Rajski
Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej,
Przestrzennej i Inwestycji

Od redakcji: Sprawozdań z działalności komisji promocji i rewizyjnej szukaj w "rozmaitościach"

Zobacz pełną wersję podhale24.pl