04.01.2016, 20:48 | czytano: 2226

Piękny przykład współpracy pomiędzy OSP Podczerwone i OSP Koniówka

Podczas niedzielnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniówce - ku zaskoczeniu wszystkich druhów - do sali obrad w remizie OSP Koniówka wniesiona została motopompa. Był to prezent Ochotniczej Straży Pożarnej w Podczerwonem dla sąsiadów z Koniówki.
Naczelnik OSP Podczerwone dh Józef Leja, w obecności wójta gminy Czarny Dunajec Józefa Babicza, pełnomocnika wójta odpowiedzialnego za jednostki OSP w gminie Czarny Dunajec Mariusza Garusa, sołtysa Koniówki Jana Sroki i druhów z Koniówki uroczyście wręczył akt nadania motopompy na ręce naczelnika OSP Koniówka Józefa Zięby, życząc wszystkim druhom wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Motopompę Tohatsu OSP Podczerwone otrzymała w zeszłym roku, jednak jej nie używała. Jej wydajność to 1600 litrów na minutę przy ciśnieniu 8 atmosfer. Jak podkreśla naczelnik OSP Podczerwone dh Józef Leja, sprzęt przekazany został w ramach wieloletniej współpracy obu jednostek. Przy tej okazji nie zabrakło życzeń noworocznych. Józef Leja życzył strażakom z Koniówki szczęśliwych powrotów, żeby ta motopompa i pozostały sprzęt strażacki nie psuł się i żeby był wykorzystywany wyłącznie do ćwiczeń i zawodów strażackich. Życzył jak najmniej wyjazdów do akcji i pomyślności w nowym roku.

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze było okazją do podsumowania działalności OSP w ubiegłym roku i przedstawieniem planów na najbliższy rok.

Najważniejszym punktem obrad był wybór zarządu i komisji rewizyjnej OSP Koniówka. Jednogłośnie powołano na kolejną pięcioletnią kadencję tych samych członków zarządu i uzupełniono skład komisji rewizyjnej.

W skład zarządu OSP Koniówka wchodzą Józef Zięba – naczelnik, Tadeusz Leja – zastępca naczelnika, Józef Haberny – prezes, Jan Sroka - skarbnik i Franciszek Haberny – sekretarz / gospodarz. W skład komisji rewizyjnej weszli Edward Wojtaszek – przewodniczący, Jan Klejka – zastępca przewodniczącego i Józef Leja – członek.
Ochotnicza Straż Pożarna w Koniówce powstała w 1929 r., kiedy ówcześni druhowie postanowili odłączyć się od Podczerwonego. Obecnie jednostkę tworzy 36 czynnych strażaków ochotników i 6 osób wspierających. Remiza OSP położona jest w centrum miejscowości obok mostu na rzece Czarny Dunajec. Druhowie, którzy biorą udział w akcjach ratunkowych na terenie gminy Czarny Dunajec maja do dyspozycji dwa samochody ratowniczo - gaśnicze: Star GBA i Jelcz GCBA.

mat. prasowy, opr.s/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl