11.02.2016, 10:59 | czytano: 1156

Reorganizacja stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Łapsze Niżne

W łapszańskim urzędzie nastąpiły zmiany. Urzędników można teraz spotkać w innych pokojach niż dotychczas.
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Łapsze Niżne wraz z Kierownikiem został przeniesiony do pokoju nr 9, I piętro budynku A urzędu, tel.: 18 262 89 19.
Biuro Rady Gminy i Przewodniczący Rady Gminy, zostały przeniesione do pokoju nr 14, II piętro budynku A urzędu, tel.: 18 262 89 20.

Stanowiska do spraw księgowości budżetowej, zostały przeniesione do pokoju nr 14, II piętro budynku A urzędu, tel.: 18 262 89 20.

Stanowisko do spraw działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz promocji gminy i agroturystyki, zostało przeniesione do pokoju nr 17, II piętro budynku B urzędu – za przewiązką, tel.: 18 265 93 10 wew. 41 .

Stanowisko do spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, zostało przeniesione do pokoju nr 17, II piętro budynku B urzędu – za przewiązką, tel.: 18 265 93 10 wew. 41.

Stanowisko do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w tym wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz zwrot podatku akcyzowego, zostało przeniesione do pokoju nr 17, II piętro budynku B urzędu – za przewiązką, tel.: 18 265 93 10 wew. 41.
Stanowisko do spraw zamówień publicznych, zostało przeniesione do pokoju nr 17/18, II piętro budynku B urzędu – za przewiązką, tel.: 18 265 93 10 wew. 41.

Stanowisko do spraw wdrażania strategii gminy i pozyskiwania środków pomocowych w tym informacje dotyczące odnawialnych źródeł energii, funduszy unijnych, program usuwania azbestu, zostało przeniesione do pokoju nr 21, II piętro budynku B urzędu – za przewiązką, tel.: 18 262 89 29.

Źródło: UG Łapsze Niżne
komentarze
sposzok11.02.2016, 14:43
Co to za reorganizacja - z jednego pokoju do drugiego? Żadna , to tylko pic na wodę . Gdyby wójt zaczął od siebie i zwolnił się , to byłaby oszczędność i jakaś reorganizacja . Wcześniej czy pózniej to i tak nastąpi wietrzenie biur , bo urzędników coraz więcej , a roboty żadnej tam nie widać .Poprzedni wójt , to miał głowę na karku , a ten to marionetka , co mu sekretarki podpowiedzą to to robi .
wyborca111.02.2016, 11:25
powrót starej władzy!!!
Zobacz pełną wersję podhale24.pl