31.05.2016, 18:45 | czytano: 1348

"Skok" do nowej, zmodernizowanej filii

Już niebawem biblioteka w Sromowcach Wyżnych przeniesiona zostanie do nowego lokalu, gdzie jak mówi dyrektor Joanna Bator - "utworzone zostanie centrum dostępu do wiedzy".
Wszystko za sprawą dofinansowania, jakie Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach otrzymała z Narodowego Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020” na zadanie „ Skok w nowoczesność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach poprzez przeniesienie filii w Sromowcach Wyżnych do nowego lokalu i jej wyposażenie”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał ostateczną akceptacją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę ponad 300 tys zł.
W ramach projektu wykonane zostaną prace budowlanej oraz wykończeniowe budynku, przy ul. Granicznej. Prace obejmą m.in. wykonanie: robót budowlanych wykończeniowych, robót instalacyjnych wod. kan., robót instalacyjnych c.o., robót instalacyjnych elektrycznych, wentylacji mechanicznej, dostawę i montaż zewnętrznej platformy dla niepełnosprawnych, ocieplenie stropu i poddasza, zagospodarowanie terenu.

Ponadto planuje się także doposażenie biblioteki, co umożliwi mieszkańcom korzystanie ze skomputeryzowanych zasobów biblioteki oraz uczestnictwa w kulturze rożnych grup społecznych.

Koszt całego przedsięwzięcia to 403 158,00 zł, a dofinansowanie MkiDzN - 302 368,00 zł

opr. Aneta Markus
Zobacz pełną wersję podhale24.pl