04.07.2016, 10:40 | czytano: 1681

Urząd Miasta przypomina przedsiębiorcom o konieczności uporządkowania danych

NOWY TARG. Wprowadzone w maju br. zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej to okazja do tego, by przedsiębiorcy, którzy nie dokonali zmian wpisu do CEIDG złożyli odpowiednie wnioski.
"W związku ze zmianami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej obowiązującymi od 19 maja br., a wynikającymi z nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcy, którzy nie dokonali zmian wpisu do CEIDG lub wykreślenia z tej ewidencji, mogą złożyć wnioski o zmianę wpisu lub wykreślenie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy. Szczegóły w gablotach i stronie internetowej oraz w Wydziale Spraw Społecznych p. 104" - informuje nowotarski UM.
s/
Zobacz pełną wersję podhale24.pl