03.12.2016, 11:28 | czytano: 1248

"Skuteczni we współpracy transgranicznej, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem"

Pod takim tytułem w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyły się warsztaty zorganizowane przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY.
Warsztaty przeznaczone były dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej z obszaru Euroregionu „Tatry”, którzy odpowiadają za przygotowanie i realizację transgranicznych projektów. Adresatami szkolenia były w szczególności osoby podejmujące na co dzień współpracę z partnerami z drugiej strony granicy.
Tematyka warsztatów pozwalała na zdobycie wiedzy na temat budowania skutecznych partnerstw i wysokiej jakości współpracy z partnerami z zagranicy, wzmocnienie swoich kompetencji językowych oraz uporządkowanie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania wspólnych problemów poprzez przygotowanie dobrych projektów transgranicznych i skuteczną ich realizację. Warsztaty były prologiem do cyklu spotkań, kursów i szkoleń dla pracowników samorządów pogranicza, zaplanowanych przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY na 2017 rok, których efektem ma być nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności, wiedzy specjalistycznej oraz znajomości języka sąsiada, a tym samym uzyskanie kluczowych kompetencji niezbędnych, aby stać się liderem polsko-słowackiej współpracy partnerskiej.

Antoni Nowak, dyrektor biura Związku Euroregion "Tatry" zwrócił uwagę uczestników warsztatów na rolę rozwijania i doskonalenia współpracy transgranicznej pomiędzy polskimi i słowackimi samorządami. Przypomniał, że Euroregion "Tatry" i utworzone przez niego Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY są instytucjami, które wspomagają samorządy w realizacji wspólnych transgranicznych przedsięwzięć. Zachęcił do korzystania z tych możliwości, kontaktowania się, konsultowania pomysłów na wspólne projekty, aby jeszcze bardziej poprawić ich jakość i skuteczność współpracy.

Więcej o warsztatach: TUTAJ

Organizatorzy, oprac. r/
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl