19.03.2017, 19:30 | czytano: 1577

Zakopiańska poradnia z uprawnieniami

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zakopanem, zgodnie ze wskazaniem Małopolskiego Kuratora Oświaty, ma teraz uprawnienia do wydawania Orzeczeń do kształcenia specjalnego dla dzieci z autyzmem.
Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka, co oznacza, że objawy nieprawidłowego funkcjonowania widoczne są we wszystkich obszarach rozwoju. Pierwsze symptomy autyzmu pojawiają się bardzo wcześnie, często już u kilkumiesięcznych niemowląt, ale zawsze są widoczne przed ukończeniem przez dziecko 3 roku życia. Autyzm powoduje zaburzenia kontaktu, trudności w podporządkowaniu się regułom społecznym, co wynika z braku ich zrozumienia.
Większość dzieci autystycznych jest niemówiąca, nie komunikuje się gestem, ma trudności ze wskazywaniem, naśladowaniem, spełnianiem poleceń. Cechuje je brak lub ograniczenie rozumienia pojęć abstrakcyjnych. Dodatkowo obserwuje się u nich zaburzenia zachowania – liczne stereotypie i rytuały, koncentrowanie się na niefunkcjonalnych właściwościach przedmiotów, skrajne formy zaburzeń koncentracji.

opr.s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl